noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

P

 • Allmänt om projekt och översikt
 • Initiering av projekt
 • Idé- och målformulering
 • Intressenter och krav
 • Planering och uppföljning
 • Projektorganisation och bemanning
 • Risker och ändringar
 • Styrgruppens roll
 • Leverans och överlämning
 • Förändring och Projekt

Efter utbildningsprogrammet har du:

 • erfarenhet av att arbeta enligt PPS synsätt och struktur i din verksamhet
 • insikt om projektledarens ansvar i relation till beställare och styrgrupp
 • tillämpat grundläggande färdigheter i din verksamhet/projekt
 • erfarenhet av att med hjälp av PPS hantera utmaningar i projekt
 • insikt om vilket agerande som bidrar till ett lyckat projekt i den egna verksamheten

Erfarenheter av arbete i projektform och ett pågående projekt att arbeta med under programmets gång. För att få bästa effekt bör din chef vara med under programmet, i rollen som din coach.

Eget projekt
För att kunna genomföra PPS utbildningsprogram krävs att du är aktiv i rollen som projektledare under hela programmets löptid. Under utbildningen kommer du att tillämpa det du lär dig på detta projekt och det behöver därför vara av storleksordningen minst 6 månader långt och involvera en projektorganisation med minst 10 personer. Det är en fördel om projektet är i en tidig fas.

För att få bästa effekt av utbildningen så bör du ha stöd av en så kallad coach. Coachen bör vara den person som är ansvarig för din kompetensutveckling inom projektledning, dvs vanligtvis linjechef/resursägare. Coachen är aktiv, intresserad och tillgänglig under hela utbildningen, vilket inkluderar:

 • komma överens med dig om individuella mål med utbildningen, stötta i att identifiera och åtgärda hinder för att nå dessa, samt följa upp din utveckling.
 • ta del av och kommentera dina svar på självstudieuppgifter som har koppling till verksamheten
 • hjälpa till att skapa förutsättningar för att du ska kunna genomföra utbildningens olika moment

Programmet är indelat i tre etapper, där digitalt och socialt lärande kombineras med praktik. Första etappen består av självstudier, reflektionsövningar till den egna verksamheten, webinar, samt kommunikation mellan deltagarna, lärarna och deltagarens coach. Andra etappen är en workshop med fokus på att öva. Deltagarna får öva både med hjälp av fiktiva uppgifter och på verkliga projekt, under ledning av två erfarna PPS lärare, samt ta fram en handlingsplan för ett förändrat beteende. I tredje etappen fortsätter deltagaren att tillämpa sina kunskaper i den egna verksamheten med möjlighet att få återkoppling. Coachen vägleder in i verksamheten och ger återkoppling utifrån behov och mål i verksamheten. Det inkluderar även webinar och mentorskap för att fördjupa kunskaperna.

 • Färdigheter och mallar från PPS OnLine.
 • Deltagarens pågående projekt.
 • Tieto PPS Co-Learning – digitalt utbildningsstöd.

Programmet löper under tre månader:
Första etappen: ca 8 tim arbete under 3 veckor
Andra etappen: 2 dagar workshop
Tredje etappen: ca 8 tim arbete under 8 veckor

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn