noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Tieto i Almedalen 2019

Tieto är på plats i Almedalen måndag och tisdag den 1 och 2 juli. Besök oss på Strandgatan 7, mitt i Visby vid Donners plats.

1 - 2.7.2019 / Visby, Sweden

Träffa oss i Almedalen!

Välkommen till ett tvådagars seminarieprogram där vi diskuterar hur vi behöver bli ännu bättre på att använda medborgarnas data och möta deras behov om Sverige ska vara bäst på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Tieto är i Almedalen för att samla de viktigaste aktörerna i offentlig och privat sektor för att samtala kring och tillsammans hitta lösningarna som krävs för ett att skapa ett smartare samhälle på riktigt.

Agenda - Hållbar Digitalisering

8.00–8.45 Tieto Talks frukostseminarium, AI- vilken påverkan kommer det ha  vårt samhälle?
Artificiell Intelligens, AI, är ett hett ämne som väcker många frågor och en del oro; Hur kommer det att påverka våra verksamheter och etiska ställningstaganden, vilken potential kan det medföra och vad kan min organisation göra för få ut det mesta av den data-drivna era som råder? Vi presenterar också insikter från vår nordiska AI-undersökning som tagit tempen svenskarnas inställningen till utvecklingen av AI inom olika branscher och användningsområden.

 • Christian Guttmann, global chef Artificiell Intelligens och datavetenskap och forskare, Tieto

9.30–10.15 Varför är svenskarna fortfarande skeptiska till AI inom sjukvården?
Artificiell intelligens (AI) har potential att på allvar revolutionera sjukvården, men ännu har vi bara skrapat på ytan till de möjligheter som väntar. Ändå är svenskarna mer skeptiska till att använda AI inom sjukvården än många andra områden och branscher, hur kommer det sig? Kommer AI att möjliggöra snabbare diagnoser och mer tid för patienterna? Ta del av såväl praktiska tillämpningar som etiska frågeställningar när vi tar oss an frågan om AI i sjukvården.

 • Hanna Brodda, chefredaktör, MedTech
 • Christian Guttmann, global chef Artificiell Intelligens och datavetenskap och forskare, Tieto
 • Tobias Perdahl, CCO and CMO, Doktor24
 • Ulf Österstad, läkare och verksamhetschef för appen Bra Liv, Region Jönköpings län

11.00–12.00 Finns det något som heter ”patientsäker data”?
Svensk välfärd upplever ett utmanande paradigmskifte drivet av digitalisering. Ett paradigmskifte och en förändring som är nödvändig om Sverige ska kunna bibehålla en jämlik välfärd över tid. Digitaliseringen innebär möjligheter, men också risker. Medborgaren måste kunna lita på att vårdinformationen delas och hanteras på ett korrekt och säkert sätt. Dessvärre har ett flertal incidenter, som tex 1177 läckan under våren, påvisat att så inte alltid är fallet. Vilka åtgärder har gjorts för att liknande incidenter som denna inte ska ske igen? Och vad har vi lärt oss?

 • Tobias Perdahl, CCO and CMO, Doktor24
 • Sara Lewerentz, digitaliserings-och teknikdirektör, Region Västerbotten
 • Mikael Wintell, standardiseringsansvarig CStO inom VGR, ordförande i HL7 Sverige 
 • Malin Söderlund, Head of Sales, Nordic Solutions and Specialist Products,Tieto

13.00–13.45 Med fara för livet när hälsodata stannar i hemlandet!

När unga diabetespatienten Klara reser i Norden stannar hennes hälsodata vid landsgränserna. Ska det verkligen behöva vara så? Nordic Ineroperability Project är en sammanslutning av leverantörer, vårdgivare forsknings- och utvecklingsorganisationer. Tillsammans i ett samarbetsprojekt av Nordic Innovation, verkar de för ett öppet, sömlöst och gränsöverskridande hälso- och sjukvårdssytem. Hur kan vi gemensamt hjälpas åt att förenkla patient/medborgarrörligheten i Norden?

 • Malin Söderlund, Head of Sales, Solutions and Specialist Products,Tieto
 • Svein Berg, Direktör Nordic Innovation
 • Jenni Nordborg, Nationell koordinator Life Sciences  Regeringskansliet 
 • Jan Larsson, VP Marknads- och Säljansvarig Cambio 
 • Anders Tunold-Hanssen, Project Manager Nordic Interoperability Project 

14.00–14.45 Hur löser digitaliseringen offentlig sektors stora utmaningar och vilken typ av ledarskap krävs?
OECD föreslår att Sverige tillsätter en Chief Transformation Officer för att kunna stötta myndigheterna i sitt digitala transformationsarbete. Det finns ett stort tryck från medborgarna att möta lättanvända tjänster och digital service även hos myndigheterna. De tekniska förutsättningarna finns men transformationen ställer krav på en ny typ av ledarskap och kompetens eftersom omställningen innebär ändrat beteende och nya arbetssätt. Vad krävs för att lyckas?

 • Håkan Dahlström, Sverigechef, Tieto
 • Ann Molin, Head Project Manager (AF), Hack for Sweden,
 • Louise Callenberg, sektionschef på avdelningen för digitalisering, SKL
 • Annika Bränström, senior rådgivare, DIGG
 • Jenni Nordborg, Director and Head of Division Health, Vinnova

15.00–15.45 Vart tar kunderna vägen när missnöjet för de finansiella aktörerna växer?
Förtroendet för de stora bankerna har varit på nedgång under flera års tid och i dag vänsterprasslar mer än hälften av kunderna och har relationer med flera olika bankaktörer. Vad gör de finansiella aktörerna för att behålla sina kunder? Och hur påverkas kundernas förtroende av de yttre händelserna som penningtvätt och skatteparadis?
En stor fråga inom den finansiella sektorn just nu: Vart tar kunderna vägen?

 • Erika Eliasson, Chief Strategic Communications Officer and Head of Savings, Lendify
 • Johan Parmler, VD för svenskt kvalitetsindex
 • Håkan Dahlström, Sverigechef, Tieto
 • Lars Sjögren, VD, P27 The Nordic Payments Platform
 • Sara Berg, COO, Truslty

8.00–8.45 Tieto Talks frukostseminarium: På vilken plats kommer cybersäkerhet i din organisation?
Få tvekar på att digitaliseringen och digitala tjänster skapar stora möjligheter och fördelar både för samhälle, företag och medborgare. Men vi vet också att digitaliseringen introducerar nya utmaningar. En av dessa är säkerhet. Hur skall man kunna balansera datasäkerhet samtidigt som kraven på snabbare leveranser av digitala tjänster ökar? Och hur tar man hand om sin cyberhälsa på bästa sätt?

 • Oskar Ehrnström, Affärsutvecklare, Tieto Security Services

9.30–10.15 Hur säkerställer vi att digitaliseringen skapar ett mer hållbart samhälle?
Ett mer digitaliserat samhälle påverkar hur vi jobbar, reser, konsumerar och tar till oss information. Ofta beskrivs dessa förändringar som självklart positiva för miljö och klimat, men kan digitaliseringen även möjliggöra ohållbara lösningar? Hur kan vi skapa digitala tjänster som faktiskt bidrar till en hållbar samhällsutveckling på riktigt?

 • Maja Fjaestad, Statssekreterare hos socialminister Lena Hallengren
 • Karin Strömqvist Bååthe, Generalsekreterare, SVN Sweden
 • Ida Bohman Steenberg, Hållbarhetschef, Tieto
 • Sebastian Krakowski, Forskare på Handelshögskolan
 • Susanna Salwen, CSR- expert, IBM

11.00–11.45 Vad betyder 5G-intåget för det datadrivna samhället?
År 2020 gör 5G intåg på den svenska marknaden, vilket kommer leda till ökade möjligheter att hantera stora mängder data. Data beskrivs som vår tids viktigaste råvara och med ökad kapacitet kommer både möjligheter och utmaningar. Vilka krav behöver vi ställa på säkerheten? Och hur bör offentlig sektor och företag förbereda sig inför 5G-revolutionen? Vilka nya typer av datarika tjänster kan vi vänta oss?

 • Cecilia de Leeuw, chef för Telecom Services, Tieto
 • Jens Zander, professor i radiokommunikation, KTH
 • Magnus Leonhardt, strategi- och innovationschef, Telia
 • Mats Ekstrand, digitaliserings- och IT-direktör, Region Skåne

13.00–13.45 Finns svenska butiker kvar när internationella e-handeln tar över?
Digitaliseringen och den nya globala spelplanen skapar stenhård konkurrens och har lett till att allt fler butiker tvingas stänga, i takt med att e-handeln ökar. Vad händer med svenska företag och jobben här, när utländska plattformar som Amazon, Alibaba och Wish kliver in på den svenska marknaden? Hur står sig svenska företag i den internationella konkurrensen. Kan vi göra svensk e-handel till ett exportunder?

 • Fredrik Bergström, Senior Sales Manager, Tieto
 • Monica Bruvik, Senior Retail Analyst, HUI
 • Olof Hernell, digitaliseringschef, EQT
 • Louise Ryning, Head of business development Nordics, Unibail-Rodamco-Westfield
 • Catrin Folkesson, Affärsområdesdirektör Online, Coop

14.00–14.45 Slaget om betalningarna: Cash is king – men hur länge till?
Vi rör oss allt närmare ett kontantlöst samhälle och enligt forskning från KTH kan Sverige vara helt kontantlöst år 2023. Vilka betalalternativ föredrar egentligen konsumenterna, handlarna och bankerna? Vad innebär det när Riksbanken säger sig vilja införa en e-krona och Facebook investerar i en egen kryptovaluta? Var med när vi siar om vilka som går vinnande ur slaget om betalningarna.

 • Anna-Lena Wretman, Getswish
 • Johan Nilsson, Marknadschef, Bankomat
 • Jussi Lindberg, Senior Vice President, Adyen
 • Jonas Arnberg, VD, HUI
 • Stig Johansson, Styreleseledamot, Swedish Fintech Association
 • Pär Johansson, Kundansvarig Finansiella tjänster, Tieto

15.00–15.45 Hur kan vi göra Sverige till världens globala utvecklingsavdelning?
Sverige har de senaste åren tappat i internationella rankningar av forskning och innovationskraft, trots miljardsatsningar. Behövs det mer pengar, eller är det andra problem som står i vägen för svensk innovationskraft? Och krävs det att näringsliv, offentlig sektor och högre utbildning enas bakom ett spänstigare mål för att vi ska klättra i de internationella rankningarna?

 • Håkan Dahlström, Sverigechef, Tieto
 • Joakim Appelquist, avdelningschef, Internationellt samarbete och ställföreträdande generaldirektör
 • Helena Jerregård, vicerektor för samverkan vid Mälardalens högskola
 • Henrik Bergqvist, VD och grundare, startupföretaget Pickit
 • Ann-Marie Rosendahl, VD, Digital Verksamhetsutveckling
 • Stefan Engeseth, VD, Detective Marketing, föreläsare och författare av Sharkonomics

Vi som är i Almedalen

Christian Guttmann
Global chef för AI, data science och innovation
Artificiell Intelligens förändrar våra liv fundamentalt. I Almedalen vill jag träffa dig som också ser en stor potential kring AI. Jag delar gärna med mig av mina erfarenheter och min vision om hur vi kan göra Sverige framgångsrikt med hjälp av AI. Kontakta mig gärna!
Christian Segersven
Chef för Tieto mjukvaror
Den digitala transformationen inom finans, energi, hälsa, välfärd och utbildning rusar fram i hög fart. Data i kombination med teknik gör utvecklingen vi just nu genomgår möjlig. Jag är nyfiken att höra dina tankar och idéer så välkommen att höra av dig för ett möte.
Fredrik Bergström
Senior Affärskonsult, Retail
Kommer butiker finnas kvar? I vilken form i sånt fall? Träffa mig för att diskutera framtidens detaljhandel och hur svenska detaljhandelsbolag ska lyckas stå emot konkurrensen från jättar som Amazon och Alibaba. Vi ses!
Ida Bohman Steenberg
Hållbarhetschef
Hållbarhet och etik i förhållande till avancerade teknologier är en av vår tids viktigaste frågor. Det är viktigt att vi som IT-bolag tar en ledande position och visar våra kunder och politiker vägen. Vi har ett ansvar att gå före och göra allt vi kan för att uppnå en hållbar digitalisering.
Malin Böhn
Affärsansvarig Statliga Myndigheter & Universitet
Jag brinner för säkerhet, innovation, agil transformation och digitaliseringsfrågor inom det offentliga Sverige. AI, Robotics och blockchain gör våra liv enklare, men de hjälper oss även att skapa ett säkrare digitalt samhälle. Kontakta mig gärna för att diskutera dessa frågor!
Oskar Ehrnström
Strategi- och Affärsutvecklare, Cybersäkerhet
När modernisering och digital transformation genomförs, så finns det vissa faktorer som kommer ha stor inverkan på om man lyckas eller inte. En av dessa är säkerhet. Jag vill hjälpa organisationer att lyckas med detta. Jag träffas gärna och diskuterar det, och andra cybersäkerhetsfrågor i Almedalen.
Pär Johansson
Chef Finansiella Tjänster
Är du intresserad av hur man driver förändring och lyckas modernisera sin affär? Hur får man nytta av de senaste tekniktrenderna och vad digitaliseringen kan betyda just för dig? Kontakta mig för att diskutera hur vi kan skapa mervärden för kund och slutkund!
Leo Douglas
Senior Affärskonsult
Jag vill gärna diskutera hur vi kan avlasta och effektivisera vården samtidigt som vi förbättrar kvalitén och minskar kostnaderna för det stora antalet multisjuka i Sverige. I Almedalen vill jag gärna diskutera hur vi kan förbättra hälso- och sjukvården och offentlig sektor med ny teknik och data.
Håkan Dahlström
Sverigechef Tieto
Håkan Dahlström har sedan ca 15 år haft ledande roller inom ICT. Håkan är en engagerad ledare som brinner för att utnyttja nya teknologier för att skapa tillväxt och öka såväl Tietos som våra kunders konkurrenskraft.
Anètte Lindeborg
Försäljningschef Offentlig Sektor
Hur kan verksamheter förnya sina processer och affärsmodeller för att möta medborgarnas behov och förväntningar på hållbara och effektiva lösningar? Ny teknik är möjliggörare för förnyelseprocessen. Kontakta mig för att diskutera hur vi kan förbättra och utveckla er verksamhet!
Malin Söderlund
Försäljningsansvarig Hälsa och sjukvård Tieto
Jag ser fram emot spännande dialoger om de utmaningar och möjligheter som finns inom hälsa- och sjukvård och hur vi tillsammans kan driva den digitala utvecklingen.
Mats Hammarlund
Chef Rådgivningstjänster
Hur löser digitaliseringen våra stora samhällsproblem och vad behöver våra offentliga organisationer göra för att ta steg i den riktningen? Det är frågor jag tillsammans med våra experter är nyfikna på. Vi är på en intensiv kunskapsresa inom området och delar gärna med oss av våra erfarenheter.
Cecilia de Leeuw
Chef Telecom Services
Hur kan Telecom göra nytta i samhällsutvecklingen genom att skapa smarta effektiva lösningar för ett hållbart samhälle? Ny teknik gör det möjligt att driva sin verksamhet på helt nya sätt. Det gäller oavsett bransch. Vad ser du för möjligheter för din bransch? Kontakta mig gärna!
Cecilia Klinth
Kundansvarig för Myndigheter
Jag är extra engagerad i frågor som rör digitalisering, förändring och säkerhetsfrågor. Min övertygelse är att dessa områden hjälper oss att skapa ett mer effektivt och säkert digitalt samhälle. Är du nyfiken på hur Tieto tänker här? Jag diskuterar gärna dessa spännande frågor!

Registrera nu

Contact us

Sophie Gernandt

Senior Marketing Manager

Datum och plats

1 - 2.7.2019
Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn