noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1 Play

Tietoevry DevOps Academy

Aplikuj

Czym jest Tietoevry DevOps Academy?

Celem Programu jest wsparcie studentów uczelni wyższych w nabywaniu kompetencji w obszarach IT związanych z profilem zawodowym DevOps Inżyniera oraz przygotowanie ich do podjęcia pracy w komercyjnych projektach R&D.
Zajęcia merytoryczne oraz projekt będą prowadzone przez ekspertów Tietoevry, którzy na co dzień pracują w projektach komercyjnych Continous Integration/Continous Delivery - Telco

Technologie

W ramach pracy projektowej Tietoevry DevOps Academy będziesz miał/a możliwość pracy z tak popularnymi narzędziami oraz technologiami jak: Linux, Bash, Python, Docker, Jenkins, Git, Scrum.

Najważniejsze terminy

 • Rekrutacja/Rejestracja prowadzona będzie w okresie od 5 lutego do 22 lutego 2024
 • Test kwalifikacyjny: on-line realizowany w dniu 26 lutego 2024
 • 1 marca: informacja do osób, które zakwalifikowały się do programu
 • Szkolenie online: od 4 marca 2024 do 12 kwietnia 2024
 • Praca projektowa: od 15 kwietnia do 31 maja 2024

Fazy projektu

 • Rekrutacja prowadzona jest w okresie od 5 lutego do 22 lutego 2024.
 • Test kwalifikacyjny on-line realizowany w dniu 26 lutego 2024.
 • Ważne: projekt składa się z 2 komplementarnych części (nie ma możliwości udziału w tylko jednej z nich):
  I - zajęcia teoretyczne on-line
  II - praca projektowa w Zespołach
 • Szkolenie on-line w wymiarze 33 godzin realizowane w następujących obszarach: Scrum, Linux/Bash, Git/CI/CD, Docker, Python. Szkolenia on-line prowadzone będę w dni powszednie w godzinach popołudniowych według ustalonego harmonogramu podanego do wiadomości Uczestników przed rozpoczęciem realizacji zajęć. Realizacja zajęć on-line przewidziana jest w terminie od 4 marca 2024 do 12 kwietnia 2024. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji harmonogramu w trakcie trwania Programu.
 • Praca projektowa w Zespołach projektowych realizowana będzie w grupach projektowych pod opieką Mentorów wyznaczonych przez Tieto Poland Sp. z o.o. Spotkania grup projektowych z Mentorem odbywać się będą w formie co tygodniowych spotkań on-line według ustalonego harmonogramu podanego do wiadomości Uczestników przed rozpoczęciem tej części programu. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji harmonogramu w trakcie trwania Programu.
 • Realizacja pracy projektowej przewidziana jest w terminie od 15 kwietnia do 31 maja 2024.
 • Szkolenie oraz praca projektowa będą odbywać się w godzinach popołudniowych, w przedziale między godz.16 a 19 (dokładny przedział czasowy zostanie podany przed rozpoczęciem programu).
 • Ewaluacja wyników pracy Zespołów projektowych prowadzona będzie w formie prezentacji realizowanych projektów w terminie od 3 czerwca do 7 czerwca 2024. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji harmonogramu w trakcie trwania Programu.

Dodatkowe informacje

Zaznaczamy, że program dedykowany jest WYŁĄCZNIE studentom. 

 

Prosimy zadbać o warunki pozwalające na efektywne uczestnictwo w zajęciach, tj.:
 • pełną koncentrację podczas zajęć,
 • stabilne połączenie (rekomendujemy wersję komputerową programu MS Teams, a nie aplikacje mobilne).
 
Masz więcej pytań? Napisz do nas na adres: DevOpsAcademy@tietoevry.com

Regulamin Programu

Share on Facebook Tweet Share on LinkedIn