noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

EVRY etablerer vitenskapelige klimamål

13 september 2017

Gjennom målrettede miljøtiltak har EVRY mer enn halvert klimautslippene de siste fem årene. Nå er EVRY klar for et nytt kvantesprang, og får å realisere de ambisiøse kuttene tar selskapet i bruk nye vitenskapelige mål.
Visste du at EVRY har redusert klimautslippene fra 14.800 tonn CO2 i 2012 til vårt nåværende nivå på 6.900 tonn CO2, noe som tilsvarer en halvering av utslippene.

Dette er et resultat av en langsiktig strategi hvor EVRY har satt miljøarbeidet i et helhetlig system, og innført måleparametre og policies som skal sikre fokus på miljøvennlige løsninger på alle relevante områder. Blant de viktigste tiltakene er investeringene i miljøvennlige datasentre i verdensklasse i Norge og Sverige og konsolidering av gamle datasentre. Videre har vi innført rutiner for avfallshåndtering, ikke minst elektronisk utstyr som mobiltelefoner, PC-er og annen maskinvare. Bedre tilrettelegging av elektroniske møter er ytterligere et område som har også stor effekt.

«EVRY kan vise til en halvering av klimautslippene på få år, men det stopper ikke her. Kunder, ansatte og andre interessenter skal føle seg trygge på at EVRY jobber målrettet for å redusere utslippene betydelig også i tiden fremover. I tillegg til tiltakene for å redusere egne utslipp, investerer EVRY betydelige i digitale tjenester som gir kunder muligheter til å realisere et betydelig potensiale på miljøsiden», sier Arve Aasmundseth som er Group HSE officer i EVRY.

Skal kutte nye 30%

Selv om EVRY allerede oppfyller det internasjonale klimamålet på 1,5 grader, som ble satt i Paris-avtalen, er ambisjonen å fortsette å kutte klimautslippene. EVRY forventer at CO2-utslippene kan reduseres ytterligere 30% fra dagens nivå i perioden frem til 2020.

«For å realisere nye store reduksjoner, tar vi i bruk vitenskapsbaserte mål som nå er godkjent av den internasjonale organisasjonen CDP», forteller Arve Aasmundseth. EVRYs klimamål er gjennomgått og godkjent som et vitenskapsbasert klimamål av den internasjonale organisasjonen Science Based Target Initiative som igjen er et samarbeid mellom WWF (World Wide Fund for Nature) og UNGC (United Nations Global Compact).

Aasmundseth forteller at de nye målene gjelder for en periode på fire år, og baseres på en intensivering av miljøarbeidet som har vært gjort de siste årene.

«Vi Skal vi nå disse målene må vi fullføre det konsolideringsarbeidet som pågår på datasentre, samtidig som vi evner å ta i ny og innovativ teknologi for å jobbe smartere og reise mindre og mer miljøvennlig, bruke mindre papir, vi kan resirkulere mer og vi kan bruke grønnere energikilder», forteller Aasmundseth.

Internasjonal benchmark

EVRY deltar hvert år i en internasjonal benchmark om klima i regi av CDP (Carbon Disclusure Project) som er en uavhengig stiftelse som støttes av globale investeringsfond som arbeider for at et mer bærekraftig næringsliv. Basert på målingen for 2016 fikk EVRY en A rating, som er høyeste oppnåelig score, som eneste selskap i Norge.

CDP sier følgende om en god score på målingen: «En høy score signaliserer at selskapet måler, verifiserer og styrer sitt karbonutslipp, for eksempel med å sette og realisere utslippsreduksjoner gjennom å implementere program i leverandørleddet så vel som egen virksomhet».

CDP er en uavhengig stiftelse som støttes av globale investeringsfond som arbeider for at et mer bærekraftig næringsliv.

Kontakter

Geir Remman
VP Communications, EVRY Operations
+47 970 55 017
geir.remman@evry.com

Om EVRY

EVRY er et ledende nordisk IT-tjeneste og programvareselskap med mer enn 10 000 kunder i privat og offentlig sektor. Over fem millioner mennesker i Norden bruker daglig løsninger levert av EVRY. Gjennom en sterk lokal tilstedeværelse med dyp teknologisk og forretningsmessig innsikt er EVRY en pådriver i kundenes innovasjon og fornyelse. EVRY hadde i 2016 en omsetning på NOK 12,2 milliarder og om lag   8 500 ansatte i 9 land. Hovedkontoret ligger på Fornebu utenfor Oslo og selskapets aksjer er notert på hovedlisten på Oslo Børs.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn