noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Data Advisory

Beslutninger, produkter og tjenester er bare så bra som informasjonen de er basert på. Hvor er ditt urealiserte potensial for verdi og innovasjon? La oss finne områder du kan høste full verdi av data

Få en uforpliktende konsultasjon

Data Advisory - vi kan data!

Vi vet hvordan data driver effektivitet, kvalitet og innovasjon. Vi vet hvordan man høster verdi av data, men også hvor farene er. Og, vi vet hvordan evaluere data behovene til et initiativ, sånn at man kan sikre vellykket gjennomføring.

Nasjonale stamdata, sentrale i en rekke kritiske samfunns- og forretningssystemer, er sikkert og effektivt forvaltet og distribuert på våre plattformer og gjennom våre kanaler. Tietoevry Data Services har mer enn 30 års erfaring som forvalter, distributør og kvalitetskontrollør av Norges data-arvesølv.

Gjennom vårt arbeid har vi også bygget bred innsikt i våre kunders virke, og hvordan data understøtter det både i offentlig og privat sektor. Denne kunnskapen og erfaringene er fundamentet for vår bistand til deg. Få tilgang til markedsledende ekspertise innen datakilder og teknologi, og hvordan dette sammen kan skape merverdi for innbyggere, ansatte og kunder.

Type bistand styres av dine behov og kan spenne fra tilgang til en dialogpartner og rådgiver innen data-, informasjon- og innsiktsstrategi, til praktisk støtte i utviklings- og integrasjonsprosjekter. Kniper det, kan vi til og med bistå i din daglige drift i en periode.

Kim Remvik-Larsen

Head of Data Advisory

Fordeler

Det koster mindre å kun betale for høyt ettertraktet kompetanse når du benytter den.

Rimeligere

Det koster mindre å kun betale for høyt ettertraktet kompetanse når du benytter den.

Data er vår kjernevirksomhet. Det er fokus for alt vi og våre partnere gjør.

Bedre

Data er vår kjernevirksomhet. Det er fokus for alt vi og våre partnere gjør.

Hvis du trenger kompetanse eller kapasitet for å gjøre noe nå, så er ikke løsningen å starte en ansettelsesprosess.

Raskere

Hvis du trenger kompetanse eller kapasitet for å gjøre noe nå, så er ikke løsningen å starte en ansettelsesprosess.

Hva vi gjør

Tjeneste byggesteiner

Tjenestetilbudet som beskrives her er temaene vi jobber med. Alle kundeleveranser defineres basert på konkrete kundebehov, og er tilpasset fra disse byggesteinene, ofte flere i kombinasjon. Vi har bred kompetanse som vi benytter til dine behov og ditt ønskede resultat.

Kompetansekartlegging og utvikling

Alle organisasjoner må holde seg oppdatert på hvilke muligheter og trusler som oppstår i deres sektor og bransje som følge av løpende utvikling innen teknologi og datatilgjengelighet. Det å bevege seg for raskt kan være like risikabelt som for sakte. Vi kan støtte deg i vurderingen av hvilke kompetanseområder som bør styrkes, og konkrete tiltak for å lukke kompetansegapet.

Inventering og vurdering

Presis og oppdatert kartlegging av egne og tilgjengelige datakilder er en nøkkelfaktor i forbedringer til kvalitet og innovasjonstakt for din virksomhet. Kunnskap om hvordan dine data opptrer når de brukes til andre formål enn det de er samlet inn for, og hvilke tilleggsdata dere kan trekke på, er avgjørende for å lykkes i datadrevne innovasjonsprosesser.

Strategisk- og taktisk planleggingsstøtte

Det å kontinuerlig tilpasse seg til løpende teknologisk utvikling må være en interaktiv prosess. For korte iterasjoner, og det blir utfordrende og holde kursen, for lange og man risikerer at kartet ikke lenger stemmer med terrenget. Vi støtter bi-fokal planlegging, hvor langsiktige ambisjoner deles opp og organiseres i håndterbare og realiserbare steg på riktig vei.

Operasjonell støtte

Noen ganger er det man trenger et ekstra par hender. Uavhengig av årsak, dersom du trenger midlertidig bistand for å sikre drift og virksomhet så vil vi gjøre alt vi kan for å bistå deg. Våre medarbeidere har kompetansen og kunnskapen som kreves for å avhjelpe enhver datarelatert funksjon i din virksomhet.

Begrensinger og muligheter innen databruk

En rekke juridiske rammeverk påvirker bruk av data. Hvilke rammeverk som treffer avhenger av dataelementene, formålet med bruken, hvem som bruker dem og hvem som mottar tjenesten. Manøvrering i dette landskapet forsinker eller rett og slett stopper mange initiativer for lovlig bruk av data.

Optimalisering av kundearbeid

Korrekt informasjon er essensielt når man henvender seg til kunder, både mellom virksomheter og mot sluttkunder. Data Services har datakildene, domenekunnskapen og strategiske partnere som styrker din kundebehandling.

Personal og innkjøp – Prosesstøtte

Noen beslutninger er likere enn andre. I en virkelighet hvor de fleste ting går stadig raskere blir beslutninger som forplikter deg over tid enda viktigere. Det å ansette en ny kollega eller ta inn en ny leverandør er i høyeste grad eksempler på dette. Vi kan bistå i utvelgelsesprosesser og med det styrke din evne til å treffe riktig beslutning, støttet av bred kompetanse og flere tiår med erfaring.

Hva tilbyr vi

Her er noen eksempler på våre rådgivere. Som selskap teller kompetansebasen vår hundrevis av fabelaktige fagfolk, her kan du bli litt bedre kjent med noen av dem. Og som du kan se spenner vi fra bred strategisk- til dyp teknisk ekspertise.

Oversikten deler tema som rådgiveren brenner for, litt om hvordan de nærmer seg faget, og en liten hilsen i form av et sitat, enten fra dem selv, eller som betyr mye for dem. Vi håper at du blir bittelitt bedre kjent med oss, og håper å høre fra deg!

 

Anngrim Olsvik

Innkjøp og forhandlinger av IKT løsninger, Kapasitetsplanlegging, Sikkerhet, Strategisk IKT-planlegging

Finn de rette folkene, bygg et godt team, identifiser nøkkelproblemstillinger og løs disse sammen med effektiv bruk av teknologi. Erfaring som CTO/CIO knyttet til systemutvikling, transformasjonsprosjekter og produkt ledelse. Et helhetlig blikk på hvordan teknologi kan støtte forretning.

«Lev og led endringene du vil se i verden»

 

Dag Skjørberg

Kontinuerlig forbedring, kundenærhet og teknologianvendelse, kunnskapssøken og -deling.

Nåsituasjonen kan kontinuerlig forbedres ved å kombinere ny teknologi med erfaringer vi bygger over tid, som team. Sammen med kundene sette seg inn i dere virkelighet, og hvordan løsningene våre brukes. Informasjon og data er verktøy og virkemidler, ikke mål i seg selv. Gleden av å virke og levere på en sånn måte at vi kan være stolte av den verdien vi har vært med på å skape.

«Samhandling med både kollegaer og kunder må bygges på tillit.»

 

Kim Remvik-Larsen

Informasjon som konkurransekraft, Beslutningsstøtte fra data, Data tilgang og bruk

Teknolog i bunn. Siste 20 år har fokus ligget på forretnings- og brukerverdi fra realiserbar teknologisk innovasjon. Ikke så imponert over hvordan markedsføring nesten har gjort «AI» begrepet ubrukelig, og når jeg kan utfordrer jeg politikere på deres tanker om «data som nasjonalresurs»

«Smarte folk som gidder, kan få til alt».

 

Kjell Arne Arvesen

Lean/Smidig utvikling, Selvorganiserte teams, Full stack utvikling

Jobber fra brukerpersoektivet, og med respekt for løsningens kontekst. Jeg jobber med å identifisere ideer og muligheter hvor teknologi og data raskt kan fange verdi. Som en som jobber med alle deler av en teknologisk løsning har jeg sett viktigheten av komplementære team som i sum ser helheten i et prosjekt.

«Jeg er ikke så veldig glad i sitater»

 

Laura Lauziniece

Datakilder, Språk, Ontologi, Språkvitenskap

Språk er hvordan vi har delt informasjon i tusener av år. De siste tiårene har data blitt stadig viktigere for lagring og deling. Nå ser vi hvordan språk, gjennom ontologier, beriker data med enda mer mening. Jeg ønsker å fortsette lære og vokse i dette faget, for å bidra til å finne svar på spørsmål vi før ikke kunne takle.

«Hardt arbeid slår naturtalent, over tid.»

 

Leif Arne Sigurdsen

Bygging av informasjonssystemer, Team- og prosjektledelse, Kryssfunksjonelt samarbeid

Jeg fokuserer på samarbeid og samhandlingen som er nødvendig for å realisere mulighetene som ligger i teknologi. Nå som mer, og flere typer data tas i bruk for et stadig økende antall bruksområder må samhandling trekke inn enda flere fagområder. Nøkkelen ligger i å få det sammensatte teamet til å bli mer enn summen av delene. For å lykkes med det må du respektere og forstå mer enn et perspektiv.

«Det er ikke nok at hver enkelt er en stjerne, hvis de ikke kan samarbeide.»

 

Marianne Arveng

Innovasjon, Forretningsutvikling, Partnerskap, Tverrfaglig samarbeid

Å ha ansvar for en tjenesteportefølje betyr å utvikle og innovere den, for å møte morgendagens behov og muligheter. Markedet er i konstant endring for våre kunder. Vi har levd og gjennom samhandling lyktes i en hvirvelvind av digital utvikling. Nå inviterer du deg til å bli med i samarbeidet og høste av våre erfaringer.

«Kjente elementer, satt sammen på nye måter, kan skape ny verdi.»

 

Martine Grouff

Datakvalitet, Innsikt, Analyse, Persondata

Jeg liker å finne gull blant gråstein. Reelle muligheter for ny innsikt i eksisterende data gjennom mønstre og avvik. Skal du gjøre bedre nytte av data du allered har tilgang til så må du kjenne fakta om deres begrensninger og svakheter, sånn at du kan korrigere eller kompensere for dette. Dernest oversette forretningsbehov til tekniske løsninger som faktisk er realiserbare.

«Kvalitet er bedre enn kvantitet.»

 

Ole Jonassen

Anti-hvitvask, Svindeloppdagelse, Sammensatte datasett, Kredittdata

Erfaren strategisk og taktisk rådgiver innen datakilder og deres bruk innen offentlig forvaltning og finansvesen. Sertifisert anti-hvitvask analytiker, med evne til å støtte implementering og forvaltning av rapporteringsrammeverk.

«Økonomisk kriminalitet har virkelige offer. Hvitvasking av penger understøtter voldskriminalitet og terrorisme.»

 

Vemund Hellevik Olsen

Dataanalyse, Prediksjonsmodeller, Datakvalitet, Maskinlæring

Jeg har opplevd gleden av å finne verdifulle mønstre i sammensatte datasett. Gjentatte eksempler på at eksisterende data, satt sammen og brukt på nye måter kan gi varsler og innsikt. Dette kan brukes til å bytte ut «magefølelse-gjetninger» med datadrevne beslutninger.

«Erfaringsbaserte beslutninger’ er bare en omstendelig måte å si gjetning på.»

Pål Wiik

Datakatalog, Data ressursforvaltning, Graph-databaser

25 års erfaring i grensesnittet mellom teknologi og virksomhet, med fokus på hvordan ny teknologi kan virke som en katalysator for forretningsstrategi og verdiskapning. Aldri før har potensialet for verdi vært høyere, aldri vør har tiden det tar å realisere den vært kortere, hvis du gjør de riktige tingene i rett rekkefølge.

«Hvis du ikke vet hvor du skal, så vil alle veier ta deg dit.»

Data Advisory er en del av Data Services, og naturligvis av Tietoevry. Vår primære oppgave er å støtte våre kunder i bruk av Data Services tilbud og kapabiliteter. Vi gjør dette i samarbeid med andre deler av Tietoevry -våre interne partnere- og en rekke eksterne domeneeksperter. Du får fordelen av ett primært kontaktpunkt som bruker sin ekspertise på dine vegne for å sikre at de ulike bidragene er av kvalitet og samsvarer både med hverandre og dine behov.

Tietoevry Banking - leverer skalerbar og modulær Banking as a Service og ledende programvare bygget av uovertruffen bransjeekspertise. akselererer den digitale transformasjonen av finansinstitusjoner. Fremtiden for finansielle tjenester er digital og beveger seg raskt. Etter hvert som kundenes krav utvikler seg, vær et skritt foran ved å transformere til digital først.

Leverer ryggraden i bankprogramvare gjennom løsninger for betalinger, kort-tjenester, kreditt, økonomisk kriminalitetsforebygging, kapitalmarked og rådgivning, åpen bankvirksomhet, kundeopplevelse og kanaler, minibanker, digital forsikring og mer.

Tietoevry Care – moderniserer den nordiske helse- og omsorgssektoren med modulær, åpen og interoperativ programvare. Med innbyggere og pasienter i sentrum forenkler vi hverdagen for alle og leverer verktøyene som er nødvendige i omstillingen til større egenomsorg og forebyggende pleie med lavere pleie- og omsorgskostnader.

Løsningene er laget med brukeropplevelse i sentrum, slik at samarbeid mellom helse- og omsorgspersonell, innbyggere, pasienter og kolleger, får bedre kvalitet på tjenestene de bruker. Ved å effektivisere behandlingsforløpet med prosesstøtte, automatisering og data- og AI-drevne verktøy, gjør Care helse- og omsorgssektoren mer effektiv, konsekvent og nøyaktig.

Tietoevry Education innovative digitale utdanningsløsninger forenkler hverdagen, og gir en god brukeropplevelse for alle involverte, fra foresatte, lærere og skoleledelse til beslutningstakere.

En digital og sømløs plattform sparer tid og hjelper pedagoger med å fokusere på det viktigste – å tilby barn og elever førsteklasses læring. Samtidig gjør våre digitale løsninger det mulig for foresatte å holde seg informert og å ha regelmessig kontakt med barnehage og skolen.

Tietoevry Energy & Utilities – leverer neste generasjons kundeinformasjonsløsninger som styrker kundeopplevelsen gjennom forbedret forretningsytelse, og økt brukervennlighet og produktivitet. Dette gir forbrukerne muligheten til å bidra til et mer bærekraftig samfunn.

Tietoevry Public –leverer digitale løsninger og tjenester, kombinert med erfaring med offentlig sektor, gjør Public til den rette partneren å slå seg sammen med for å skape en enklere hverdag for innbyggerne.

Public’s filosofi er å skape en enklere hverdag for mennesker og samfunn med gode digitale løsninger og moderne tjenester, slik at vi sammen bygger en bedre fremtid.

Tietoevry Pulp, Paper & Fibre - Etterspørselen etter tremasse, papir og fiberprodukter har eksplodert. I en bransje definert av intens konkurranse, leverer PPF vellykkede forretningstransformasjoner og forbedret driftseffektivitet.

Masse-, papir- og fiberindustrien satser nå på digital transformasjon for å forbedre effektiviteten på tvers av økosystemet, samtidig som man eliminerer ineffektivitet i verdikjeden.

 

Interne partnere bransje- og sektorspesialister:

Tietoevry Banking - leverer skalerbar og modulær Banking as a Service og ledende programvare bygget av uovertruffen bransjeekspertise. akselererer den digitale transformasjonen av finansinstitusjoner. Fremtiden for finansielle tjenester er digital og beveger seg raskt. Etter hvert som kundenes krav utvikler seg, vær et skritt foran ved å transformere til digital først.

Leverer ryggraden i bankprogramvare gjennom løsninger for betalinger, kort-tjenester, kreditt, økonomisk kriminalitetsforebygging, kapitalmarked og rådgivning, åpen bankvirksomhet, kundeopplevelse og kanaler, minibanker, digital forsikring og mer.

Tietoevry Care – moderniserer den nordiske helse- og omsorgssektoren med modulær, åpen og interoperativ programvare. Med innbyggere og pasienter i sentrum forenkler vi hverdagen for alle og leverer verktøyene som er nødvendige i omstillingen til større egenomsorg og forebyggende pleie med lavere pleie- og omsorgskostnader.

Løsningene er laget med brukeropplevelse i sentrum, slik at samarbeid mellom helse- og omsorgspersonell, innbyggere, pasienter og kolleger, får bedre kvalitet på tjenestene de bruker. Ved å effektivisere behandlingsforløpet med prosesstøtte, automatisering og data- og AI-drevne verktøy, gjør Care helse- og omsorgssektoren mer effektiv, konsekvent og nøyaktig.

Tietoevry Education innovative digitale utdanningsløsninger forenkler hverdagen, og gir en god brukeropplevelse for alle involverte, fra foresatte, lærere og skoleledelse til beslutningstakere.

En digital og sømløs plattform sparer tid og hjelper pedagoger med å fokusere på det viktigste – å tilby barn og elever førsteklasses læring. Samtidig gjør våre digitale løsninger det mulig for foresatte å holde seg informert og å ha regelmessig kontakt med barnehage og skolen.

Tietoevry Energy & Utilities – leverer neste generasjons kundeinformasjonsløsninger som styrker kundeopplevelsen gjennom forbedret forretningsytelse, og økt brukervennlighet og produktivitet. Dette gir forbrukerne muligheten til å bidra til et mer bærekraftig samfunn.

Tietoevry Public –leverer digitale løsninger og tjenester, kombinert med erfaring med offentlig sektor, gjør Public til den rette partneren å slå seg sammen med for å skape en enklere hverdag for innbyggerne.

Public’s filosofi er å skape en enklere hverdag for mennesker og samfunn med gode digitale løsninger og moderne tjenester, slik at vi sammen bygger en bedre fremtid.

Tietoevry Pulp, Paper & Fibre - Etterspørselen etter tremasse, papir og fiberprodukter har eksplodert. I en bransje definert av intens konkurranse, leverer PPF vellykkede forretningstransformasjoner og forbedret driftseffektivitet.

Masse-, papir- og fiberindustrien satser nå på digital transformasjon for å forbedre effektiviteten på tvers av økosystemet, samtidig som man eliminerer ineffektivitet i verdikjeden.

Noen ganger er ikke engang 24 000 strålende kolleger nok. For å sikre deg den aller beste støtten, samarbeider vi med en rekke domenespesialister, innenfor og utenfor Tietoevry. Du får fordelen av ett primært kontaktpunkt, som bruker vår ekspertise på dine vegne for å sikre at de ulike bidragene er av kvalitet og samkjørt både med hverandre og dine behov.

Her er eksempler fra vårt omfattende partnernettverk:

 

Dataanalyse og maskinlæring

SAS Institute – verdensledende verktøykasse for dataanalyse og databearbeidelse. Med: «Curiosity is our code» som slagord. SAS sine løsninger transformerer data til innsikt, og inspirerer kunder over hele verden til å gjøre viktige oppdagelser som driver fremskrittet.

Din iboende trang til å forstå verden rundt deg driver deg fremover. SAS akselrerer din ferd mot oppdagelse. Dataanalyse er SASs historie, fordi det kan redefinere din.

Neo4J – Løsninger skreddersydd for å virke sammen med tett sammenvevde data, leverer lynrask ytelse og etablerer kraftfull innsikt man kan handle ut fra.

Med Neo4j kan du kartlegge, lagre og traversere nettverk av tett sammenvevd data for å avdekke usynlige kontekster og skjulte sammenhenger. Ved å intuitivt analysere datapunkter og koblingene mellom dem kan Neo4j brukes til å skape intelligente, sanntids-applikasjoner som håndterer samtidens tøffeste problemstillinger.

 

Skytjenester

Basefarm - En ledende europeisk administrert tjenesteleverandør for virksomhetskritisk IT. Basefarm er en del av Orange Group og muliggjør skytransformasjon og digital innovasjon over hele verden. De skaper markedsledere ved å integrere nøkkelkompetansen for digital transformasjon – big data, cloud computing og informasjonssikkerhet, i ett tjenestetilbud.

Google Cloud Platform – en pakke med cloud computing-tjenester som kjører på den samme infrastrukturen som Google bruker internt for sine sluttbrukerprodukter, som Google Søk, Gmail, Google Disk og YouTube. Ved siden av et sett med administrasjonsverktøy tilbyr den en rekke modulære skytjenester, inkludert databehandling, datalagring, dataanalyse og maskinlæring

Microsoft Azure – skydatabehandlingstjenesten som drives av Microsoft for applikasjonsadministrasjon via Microsoft-administrerte datasentre. Den tilbyr programvare som en tjeneste (SaaS), plattform som en tjeneste (PaaS) og infrastruktur som en tjeneste (IaaS) og støtter mange forskjellige programmeringsspråk, verktøy og rammeverk, inkludert både Microsoft-spesifikk og tredjeparts programvare og systemer.

 

Persondata og juridiske rammeverk

Enkommafem - er et spesialistadvokatfirma innen fornybar energi, infrastruktur og bærekraft. De bidrar til 1,5-gradersmålet gjennom langsiktig samarbeid med kunder som har bærekraft i hjertet av virksomheten.

De har erfaring fra de viktigste og mest komplekse reguleringsspørsmål innen norsk fornybarindustri de siste 20 årene, og har jobbet med alle nivåer i norske og EU/EØS-myndigheter.

Wiersholm - et av Norges ledende og største advokatfirmaer, med kompetanse på alle vesentlige områder innen forretningsjus. Dyktige og dedikerte mennesker er våre viktigste fortrinn.

Vi jobber på vegne av kunder som utvikler samfunnet, respekterer menneskerettighetene og som har som mål å bidra til bærekraftig utvikling. Vi gir tydelige, konstruktive og ansvarlige råd og rådgivning. Dette er grunnlaget for relasjonene vi bygger med våre kunder, og også avgjørende for hvorfor våre kunder velger oss – spesielt når de mest kritiske problemene står på spill.

 

Bærekraft

Ducky – kombinerer etablert atferdsvitenskap, moro og teknologi for å mobilisere enkeltpersoner og organisasjoner til å ta direkte handling. Kunder bruker verktøyene sine til å sette et utgangspunkt ved å måle dagens karbonavtrykk, holdninger og kunnskap om personlig påvirkning. Avdekke barrierene som hindrer endringer i å skje.

Asplan Viak – er et av Norges ledende konsulentselskap innen plan, arkitektur og prosjektering. Alltid helhetlig i deres tilnærming, og deres forretningsmodell er basert på deres ekspertise i alle faser av et prosjekt. Asplan Viak mener at de mest innovative og bærekraftige løsningene oppstår gjennom tverrfaglighet og ikke ved å jobbe med hvert enkelt fag isolert.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn