noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet Play

Data for en bærekraftig fremtid

Data og kunstig intelligens (KI) kan bidra til å gjøre verden grønnere, samfunnet tryggere og omgivelsene mer inkluderende. La oss forklare hvordan ved hjelp av noen ekte, helt konkrete eksempler.

Data for grønnere og bedre samfunn

Kunstig intelligens

KI i Norge: slik brukes det akkurat nå

På tide å ta praten om kunstig intelligens (KI) ned og gjøre den forståelig. For helt konkret: hvordan brukes KI i Norge i dag? Forskningsrådet har tatt i bruk KI som sparer dem for tusenvis av arbeidstimer hvert år. Fremtind forsikring bruker KI og maskinlæring i digitalisering av forsikringsoppgjør. I denne panelsamtalen får du høre om enda flere konkrete eksempler og panelet forteller også om utfordringene og mulighetsrommet i ulike industrier - på kortere sikt.

Spill av video

Det grønne skiftet

Slik kan KI hjelpe oss til å ta bedre klimavalg

Nordmenns klimagassutslipp må reduseres fra 13,5 til 3 tonn om vi skal nå FNs klimamål. Men norske privatpersoners klimafotavtrykk loggføres ikke av offentlige instanser. Det til tross for at størsteparten av klimagassutslippet i kommunene kommer fra varer og tjenester som innbyggerne forbruker: disse indirekte utslippene 15 ganger høyere enn direkte utslipp fra kommunens virksomhet. Hvordan nå klimamålene da?

Spill av video

Data for trygge omgivelser

Styrking av sikkerheten

Bekjempelse av kriminalitet

Den svarte økonomien i Norge er på mer enn 100 milliarder kroner, viser ferske tall fra Samfunnsøkonomisk Analyse. Konsekvensene er flere ulike typer av kriminelle handlinger og forsøk på å flytte svarte penger inn i den ordinære økonomien. Hvert eneste år går den norske velferdsstaten glipp av store skatteinntekter som følge av dette. Hvordan kan vi bekjempe denne økende trusselen?

Spill av video

Forebygging av nettmobbing

Trygg digital oppvekst

Under pandemien har vi blitt ekstra digitale, på godt og vondt. Nettmobbing som problem har blitt mer omfattende, og fører ofte med seg alvorlige følger for ofrene som for eksempel angst og depresjon. Hvem har ansvaret for å ta tak i nettmobbingen? Er mobbing et evigvarende problem uten noen tydelig løsning? Eller kan vi bruke teknologi til å sørge for at flere får en trygg digital oppvekst?

Spill av video

Vil du lære mer om mulighetene med KI?

Vi elsker å fortelle hvordan data og kunstig intelligens kan anvendes - helt konkret, for å gjøre hverdagen enklere for deg og dine sluttbrukere. Ta kontakt, så utforsker vi nærmere sammen.

Du kan når som helst oppdatere preferansene dine via tilvalgspreferanser. For mer informasjon rundt TietoEVRY’s personvern, sjekk ut våre personvernsregler.

Vi skaper digitale fortrinn

Som et ledende foretak innen digitale tjenester og programvare, med lokal tilstedeværelse og global kapasitet, skaper vi digitale fortrinn for bedrifter og samfunn. Vår fremgang har sitt utspring i våre nordiske verdier. Vårt hovedkontor ligger i Finland, og våre 24 000 eksperter verden over betjener tusenvis av kunder i privat og offentlig sektor i nær 90 land.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn