noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Plan & Build 360° kurs og opplæring

Nå er det på tide å melde seg på en av våre nye Plan & Build 360° kurs.

7.9 - 20.12.2021, Norway
Påmelding

Vi tilbyr ulike kurs over Teams, Flipped classroom kurs; videobaserte kurs med spørretime i etterkant, samt ordinære spørretimer.

I 2021/2022 vil det bli arrangert åpne kurs for alle kunder av Plan & Build 360°

På grunn av covid-19 situasjonen holder vi kun online kurs. Dette krever at du har din egen PC.

TietoEVRY vil sende deg påloggingsinformasjon i forkant av kursdagen, slik at du har tilgang til vårt interne kursmiljø med Plan & Build 360° under kurset.

Kursenes varighet varierer. Det kan være vanskelig å holde konsentrasjonen over Teams over 6 timer, så vi har for eksempel valgt å holde Grunnkurset over 2 dager; 3 timer pr. dag. Webadministratorkurset holdes i et over 4 timer.

Pris pr. kursdeltaker er kr. 2000,- eks. mva for halvdagskurs og kr. 4500,- for heldagskurs.

Vi anbefaler alle å ha gjennomført eLæringsmodulen for Plan & Build 360° som gir en grunnleggende innføring i systemet i forkant av kursene.

Ta kontakt med kursansvarlig på kurs.planandbuild@tietoevry.com

Kursalternativer

Grunnkurs 1 og Grunnkurs 2: Kurset skal gi en innføring i grunnleggende funksjonalitet i Plan & Build 360°, slik at deltakerne er godt rustet for videre kurs.

Grunnkurset i Plan & Build 360° går over to dager a 3 timer og gjennomføres med kombinasjon av slides og demonstrasjon av løsningen. Deretter følger oppgaveløsing.

Vi går igjennom:

 • Roller og Skrivebord
 • Arbeidsflatene i Plan & Build 360°
 • Begreper og struktur
 • Grensesnitt og navigering
 • Grunnleggende funksjoner
 • Arbeid med innregistrering
 • Saksgang: Fordeling og Politisk behandling
 • Overføring til arkiv
 • Arbeide med saksprosessen
 • Hvordan jobbe i forløp
 • Saksfremlegg
 • Gebyr
 • Tilsyn
 • Klage
 • Kostra

Kurset skal gjøre deltakeren i stand til å selv slå opp i hjelpesedlene, og få en intuitiv forståelse av logikken. Kurset er ment til å gi en grunnleggende innføring, slik at deltakeren i etterkant av kurset selv vil være i stand til å fortsette å lære seg systemet. Vi arbeider oss gjennom en byggesak med forløpet rammetillatelse.

Bestill Grunnkurs

Du vil få en innføring i funksjonalitet, ulike roller i administrasjonsarbeidet og avhengigheter mellom Plan & Build 360° og arkiv. Vi går igjennom noe konfigurasjon: administrasjon av maler, planlagte jobber, kodetabeller, innstillinger for ekspedering og forløp. Vi ser også på overvåking og brukeradministrasjon.

Webadministratorkurset tar 4 timer og kjøres i ett med pauser.
Deltakeren vil få en innføring i funksjonalitet, ulike roller i administrasjonsarbeidet og avhengigheter mellom Plan & Build 360° og arkiv. Vi går igjennom noe konfigurasjon: administrasjon av maler, planlagte jobber, kodetabeller, innstillinger for ekspedering og forløp. Vi ser også på overvåking (overføringslogger) og brukeradministrasjon.

Bestill webadminstratorkurs.

Som sluttbruker opplæring tilbyr vi metoden “Flipped Classroom”. Dette er en blanding av eLæring og spørretimer hvor sluttbrukerne gis mulighet til å stille spørsmål på det de har lært via eLæringen.

Som sluttbruker opplæring tilbyr vi metoden “Flipped Classroom”. Dette er en blanding av eLæring og spørretimer hvor sluttbrukerne gis mulighet til å stille spørsmål på det de har lært via eLæringen.

“Flipped classroom” er en pedagogisk tilnærming der saksbehandlerne gis tilgang til preinnspilt opplæringsmateriell sammen med et Plan & Build 360° øvingsmiljø (kundens testmiljø) der de kan utføre sine arbeidsoppgaver. I etterkant samler Leverandøren saksbehandlerne og andre brukere i grupper til spørsmålsseanser der vi svarer og viser hvordan vi løser utfordringer og spørsmål de har hatt.

Kursområder:

 • Grunnkurs
  • Skrivebord
  • Innregistrering
  • Fordeling av saker
  • Prosesstøtte
  • Kontakter
  • Dokumentproduksjon
  • Gebyrhåndtering
  • Søk og gjenfinning
  • Rettigheter for alle roller
  • Outlook sidepanel
 • Byggesak
  • Kontroll av søknader og dokumenter
  • Registrere mangler og parkere en sak
  • Beslutningsstøtte
  • Registrere behov for tilsyn
 • Plansak offentlig
  • Plansak – saksbildet
  • Plansak offentlig
 • Plansak privat
  • Plansak – saksbildet
  • Plansak privat
 • Tilsynssak
  • Vurdere behov for tilsyn og opprette tilsynssak
  • Jobbe i forløp i tilsynssaker
 • Ulovlighetssak
  • Ulovlighetssak
  • Jobbe i forløp i ulovlighetssak
 • Klagesak
  • Forløp i klagesaker
  • Registrere klage på vedtak
 • Leder
  • Lederskrivebord
 • Oppmålingssak (kommer)
 • Dele- og seksjoneringssak (kommer)
 • Kart, matrikkel, GIS og plandata (kommer)
 • Kundesenter
  • Kundesenteret

Bestill kurs

Vi anbefaler alle å ha gjennomført eLæringsmodulen for Plan & Build 360° som gir en grunnleggende innføring i systemet i forkant av kursene.

Mer informasjon kommer

For å få best mulig utbytte av Plan & Build 360° i din kommune tilbyr vi enkeltstående spørretimer.


Det fungerer på den måten at du som kunde sender inn spørsmål eller temaer du og din virksomhet ønsker å lære mer om. Vi setter da opp spørretimer med en konsulent fra Plan & Build 360° basert på dette. Da omfanget, kunnskapsnivået og antall spørsmål varierer fra kunde til kunde, utføres disse spørretimene på timebasis og faktureres etter medgått tid.


I noen tilfeller vil det være behov for noe forarbeid. Dette avtales og informeres om før gjennomføring.

Forslag til tema kan være:

 • WebAdministrator
 • Rettigheter
 • Søk og gjenfinning
 • Innregistrering
 • Forløp
 • Sidepanel
 • Overføring
 • Bruk av de nasjonale sjekklistene
 • Send mangelbrev og parker saken

Det vil også være mulig å bestille generell oppfriskning i for eksempel hvordan systemet fungerer, hvilke rammer kan man ha i saksbildet, hva er viktig å huske på for å sikre riktige milepæler og rapporteringsgrunnlag – for eksempel å bruke rammen for mangler (og vilkår).

Bestill spørretime

Contact us

Aina Øverkil-Bjerkmann

Solution Consultant – Plan & Build 360°

Dato og sted

7.9 - 20.12.2021
Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn