noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Ski, Bergen

Regular

Application and Product Development

23 November 2021 - 04 January 2022

Industry Software

Har du lyst til å være med å utvikle fremtidens elektroniske pasientjournalsystem til kommunal pleie-og omsorgstjenester? 

TietoEVRY avdeling Velferd holder til i Ski. Vi utvikler og leverer fagsystem til kommunal del av NAV, Socio og elektronisk pasientjournalsystem til kommunale pleie- og omsorgstjenester, Gerica. Per i dag har vi 150 kommuner som benytter Socio og 107 kommuner som benytter Gerica. 

Nå har vi en åpen posisjon i ett av våre norske team. Teamet jobber med å utvikle software som i hovedsak benyttes i pleie og omsorg i kommunene. Det vi utvikler er et viktig hjelpemiddel for å levere velferdstjenester. 

 

Hvem er du: 

 • Du er en dyktig utvikler som får ting gjort og som er nysgjerrig på ny teknologi 

 • Ta fornuftige valg og prioriteringer 

 • Du har sannsynligvis studert og jobbet noen år, men framtidig bidrag korrelerer ikke nødvendigvis med antall år på baken. 

 • Mange av git-commit-ene våre inneholder filer med en eller flere av disse endelsene: .js, .css, .cs .sql, .yaml. Hvis du har både endra, oppretta, sletta og commita slike filer før, så finner du nok fort fram. 

 • Har du kompetanse på andre teknologier så kan det være at det ikke er store jobben å lære seg disse teknologiene. 

 

Utdannelse: 

 • Det er ønskelig at du har Bachelor eller Master innen teknisk utdannelse. 

 

Hva vi kan tilby: 

 • Du får være med å utvikle software som gjør tusenvis av ansatte innen helse og omsorg mer effektive. 

 • En spennende jobb i team med dyktige kollegaer  

 • «Google-tid» - Halv arbeidsdag hver sprint(14 dager) til egne prosjekter/egen utvikling. 

 • Jobb i et nordisk selskap som kan vise til mange svært fornøyde kunder, hvor vår programvare er svært sentral for kundens drift  

 • De merkelappene vi tror og håper du vil plassere på teamet vårt er: "engasjement, trivsel, ansvar og kompetanse". Vi bryr oss både om det vi utvikler, hverandre, kundene og verden rundt oss. 

 

Noe av den teknologien vi bruker i dag er: 

HTML/Javascript/CSS, React, Dotnet, Database, Docker, Ionic og Angular. 

Noen eksempler på det vi har utviklet med nyere datostempel: 

 • Innrapportering av vaksinering og hurtigsvar til FHI. 

 • Mobilløsning til fysioterapeuter i kommunene. 

 • Integrasjon med helsenorge.no så innbyggere kan se sine kommunale tjenester. 

 • Generering av arbeidsruter kan ta hensyn til kompetanse. 

 • Ekstra advarsler ved smittsomme diagnoser (eks Covid-19) på mobil applikasjonen som blant annet blir brukt av hjemmesykepleien/hjemmetjenesten. 

 • Kjernejournal inn i Gerica. 

 

Høres dette ut som en spennende stilling for deg? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale med; 

Tom-Erik Røed 91776467

 

 

 

About TietoEVRY

Welcome to an exciting journey. TietoEVRY creates digital advantage for businesses and societies. We are a leading digital services and software company with local presence and global capabilities. Nordic values and heritage are the foundation of TietoEVRY success. Let's build a brighter future. Together

Read more about us here.

Share on Facebook Tweet Share on LinkedIn