noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Falun

Regular

Application and Product Development

27 October 2021 - 26 January 2022

Digital Consulting

Vill du vara en del av Nordens största IT-bolag och samtidigt arbeta mot skogsbranschen där hållbarhet och digitalisering står i fokus? Då kan detta vara din nästa utmaning!

Om TietoEVRY 

TietoEVRY skapar digitala fördelar för företag och samhälle. Vi är ett ledande nordiskt digitalt tjänste- och programvaruföretag med lokal närvaro och global kapacitet. Våra nordiska värderingar och vårt nordiska arv styr vår framgång. TietoEVRY har sitt huvudkontor i Finland och har omkring 24 000 experter anställda globalt. Bolaget tillhandahåller service åt tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. TietoEVRY omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och aktierna är noterade på NASDAQ i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs. Läs gärna mer här: www.tietoevry.com

TietoEVRY Forest BTC (Business & Technology Consulting) är verksamma i hela Norden och våra kunder finns framförallt inom Skogsindustrin, en industri som präglas av innovation, dynamik och förändring.  

Om tjänsten

Forest BTC består idag av ca 40 personer utspridda över Sverige och uppdelat i två team. Detta teamet är utgår från olika platser i landet varav Falun är en placeringsort.  Teamen består av arkitekter, Scrum Masters, systemutvecklare och projektledare.

I rollen som systemarkitekt driver och utvecklar du utvecklingsprocesser, tekniska visioner och lösningar hos BTC:s kunder samt internt inom TietoEVRY. Här blir du en nyckelspelare i något/några av våra befintliga kunduppdrag och att samverka med kunden för att utveckla vårt engagemang. Dessutom kan du komma att delta i införsäljnings­processen hos nya kunder.

Arbetsuppgifter

 • Vara en nyckelspelare något av våra utvecklingsteam
 • Analysera och föreslå förändringar för att framtidssäkra de system som TietoEVRY förvaltar hos aktuell kund
 • Generellt delta i formuleringen av mer hybrid- och molnstrategier hos kunden
 • Analysera och föreslå förändringar för att framtidssäkra system som TietoEVRY förvaltar hos kund

Utöver ovanstående kan du även komma att delta vid etablering av nya kunduppdrag, genom att bistå med teknisk kompetens.

Din kompetens

Skallkrav

 • Stark erfarenhet inom systemutveckling .NET / C#
 • Vana att jobba mot kunder, gärna i en tidigare konsultroll
 • Flytande svenska och engelska både i tal och skrift

Meriterande

 • Erfarenhet av arbete med molnbaserade lösningar inom Microsoft Azure, AWS eller Google Cloud Platform
 • Arbetat Agilt 

Personliga egenskaper

Som person är du konsultmannamässig och gillar att kommunicera med andra, både kunder och kollegor internt. Du trivs i att arbeta i team men är också självständigt där du är van vid att driva på dina egna projekt. 

Övrigt 

För den här tjänsten kommer du att anställas direkt av TietoEVRY.

Omfattning: Heltid, tillsvidare

Start: Enligt överenskommelse med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid

Placeringsort: Sverige

Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, skicka din ansökan redan idag,

I den här rekryteringen samarbetar TietoEVRY med Procruitment. För mer information om tjänsten, kontakta: Rebecca Frödekrans, tel. 076 309 97 98 eller rebecca@procruitment.se.  

Om oss

Vår främsta uppgift är att ge företag kraft att växa med rätt människor. Samtidigt ger vi jobbmöjligheter till människor genom hela arbetslivet. 

Dagens nyexaminerade talang – morgondagens specialist eller ledare. Oavsett var du befinner dig i din karriär så är vi en partner för dig – idag och imorgon.

_____________________________________

Do you want to be part of the Nordic region's largest IT company and at the same time work towards the forest industry where sustainability and digitalisation are in focus? Then this may be your next challenge!

The role

Forest BTC today consists of approx. 40 people spread across Sweden and divided into two teams. This team is spread out all over Sweden, which Falun is one of the location. The team consists of architects, Scrum Masters, system developers and project managers.

In the role of system architect, you´re responsible for the development process, technical visions and solutions at BTC's customers and internally within TietoEVRY. You will become a key player in one / some of our existing customer assignments and to collaborate with the customer to develop our commitment. In addition, you can participate in the sales process of new customers.

Tasks

 • Be a key player in one of our development teams
 • Analyze and propose changes to secure the future of the systems that TietoEVRY manages at the current customer
 • Generally participate in the formulation of more hybrid and cloud strategies with our customers
 • Analyze and propose changes to secure the future of systems that TietoEVRY manages to our customers

In addition to the above, you can also participate in the establishment of new customer assignments, by assisting with technical expertise.

Skill requirements

 • Strong experience in system development - .NET / C #
 • Previous experience with working with customers, preferably in a previous consulting role
 • Fluent Swedish and English both orally and in writing

Meritorious

 • Experience working with cloud-based solutions within Microsoft Azure, AWS or Google Cloud Platform
 • Worked Agile

Personal characteristics

As a person, you are like to communicate with others, both customers and colleagues internally. You enjoy working in teams but are also independent where you are used to working on your own projects.

The position

For this position you will be employed directly by TietoEVRY.

Full-time

Start: By agreement

Location: Sweden

We process applications on an ongoing basis and the position may be filled before the application period has expired, send your application today,

In this recruitment, TietoEVRY collaborates with Procruitment. For more information about the service, contact: Rebecca Frödekrans, tel. 076 309 97 98 or rebecca@procruitment.se

 

About TietoEVRY

Welcome to an exciting journey. TietoEVRY creates digital advantage for businesses and societies. We are a leading digital services and software company with local presence and global capabilities. Nordic values and heritage are the foundation of TietoEVRY success. Let's build a brighter future. Together

Read more about us here.

Share on Facebook Tweet Share on LinkedIn