noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Kursen genomförs nu på distans

Med anledning av rådande situation gällande covid-19 pandemin genomförs nu kursen på distans.

Kursen genomförs under en dag och är lärarledd. I kursen kombineras seminarier och gruppövningar. Allt genomförs interaktivt med hjälp av vår lärplattform co-learning och videomötesverktyg.

Kontakta oss om du har frågor.
Läs mer om våra distansutbildningar

PPS Effektstyrning

Är du säker på att ni startar rätt projekt?

Genomförs rätt förändringar?

Hur vet du vilket som är det bästa initiativet att satsa på?

PPS Effektstyrning ger dig kunskap om att initiera rätt projekt i verksamheten och PPS definitioner och syn på effektstyrning. Du får ett strukturerat sätt att hantera dina utvecklingsinitiativ, och lär dig att arbeta fram tydliga effektmål kopplade till mätbara nyttor. Du lär dig även att arbeta med verksamhetsförändringar för att nå uppsatta effektmål, och får en tydlig koppling till projekt- och programstyrning

Se kursschema och boka din plats

Innehåll

  • Effektstyrning
  • Nyttoidentifiering
  • Nyttovärdering

  • Nyttorealisering
  • Organisera effektstyrning

Mål

  • Efter kursen har du kunskap om:
  • Hur effektstyrning kan fungera som ett verktyg för att initiera rätt projekt i verksamheten
  • Sambanden mellan projekt, förändringsarbete och effekt
  • Struktur för nyttovärdering och nyttorealisering
  • Roller och ansvar inom effektstyrning

Målgrupp
Verksamhetsansvariga, beställare, programägare och programledare samt personer som vill förstå hur man säkerställer att projekt leder till förändring och önskad effekt i verksamheten; t.ex. projektledare,förändringsledare, controllers och kvalitetsansvariga

Förkunskaper
Inga specifika.

Genomförande
Kursen genomförs med genomgångar av färdigheter varvat med grupparbeten, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Material
Färdigheter och mallar från PPS OnLine.

Omfattning
En dag.

Se kursschema och boka din plats

Kursen ges även verksamhetsinternt.
Ta kontakt!

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn