noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Kommunene må ha avtale om bruk av Folkeregisteret med TietoEVRY

KS informerer nå alle landets kommuner om at de trenger en avtale med TietoEVRY (infotorg) for å beholde tilgang til folkeregisterinformasjon etter nyttår.

22 oktober 2021

Mange fagsystemleverandører har ikke tatt i bruk KS sin tjeneste Fiks folkeregister. Som kjent vil TietoEVRY fortsette å levere folkeregisterdata, og for å få tilgang til folkeregisterinformasjon fra 1. januar 2022 trenger din kommune å inngå avtale med TietoEVRY. Det er viktig å starte denne prosessen nå, hvis ikke kan kommunen risikere å miste tilgangen til folkeregisteret etter nyttår.

 

Hva må kommunen gjøre?

For å få tilgang til Folkeregisteret via TietoEVRY etter 31.12.21 må kommunen gjøre følgende:   

 1. Godkjenne Skatteetatens bruksvilkår
  Skatteetaten krever at alle virksomheter godkjenner bruks- og delingsvilkår, samt viser til eksisterende rettighetspakke, for å få rett til å hente opplysninger fra modernisert Folkeregister. Søk om tilgang her. Hvis din kommune allerede har gjort dette, gå videre til punkt 2.
 2. Tildele TietoEVRY rettigheter i Altinn 
  Når søknaden er behandlet og godkjent, vil din virksomhet motta en melding fra Skatteetaten. Dere må deretter gå videre til “Delegere tilgang til ekstern virksomhet”. Legg inn de fire første bokstavene for TietoEVRY Norway AS: Tiet, i tillegg til organisasjonsnummeret: 933 012 867. Vær oppmerksom på at det som skal delegeres er rettighet "På vegne av", ikke "Oppslag"! Merk også at rettigheter kan tildeles flere aktører. Det må tildeles rettigheter til alle aktører som skal levere folkeregisteropplysninger til virksomhetens systemer.
 3. Gi beskjed til TietoEVRY når steg 1 og 2 er gjennomført
  For at vi skal kunne ta prosessen videre må vi få vite når virksomheten har godkjent Skatteetatens bruksvilkår og delegert tilgang til TietoEVRY. Send over kopi av tillatelse.
 4. Signere nye avtaler med TietoEVRY 
  Med nytt Folkeregister endrer TietoEVRY rolle fra distributør til databehandler. I tilknytning til denne endringen må virksomheten inngå nye avtaler; databehandleravtale og kommersiell avtale, for å regulere nytt forhold mellom partene. Avtaler finner du her.

Mange informasjonskilder

Folkeregisterinformasjon er bare én av kildene TietoEVRY og infotorg tilbyr, og mange kommuner benytter andre informasjonskilder aktivt i sine prosesser og fagsystemer. Via ett og samme grensesnitt i infotorg får din kommune tilgang til ulike registre som gjør det mulig å innhente relevant informasjon raskt og enkelt på ett sted. Nøkkelinformasjon fra Folkeregisteret kan berikes med data fra mange ulike kilder - som telefonnummer, koordinater på eiendom, kjøretøyinformasjon og mange flere.

TietoEVRY har mer enn 30 års erfaring med distribusjon av folkeregisteropplysninger. Vi har bistått Skatteetaten i moderniseringsarbeidet, og utvikler nå nye og nyttige løsninger for våre kunder.

Ta kontakt så hjelper vi deg

Har du spørsmål eller trenger mer informasjon? Ta kontakt med Marius Jensen på telefon 926 92 026, eller via epost.

Du kan også finne mer informasjon om modernisert Folkeregister her: 

 

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn