noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Enklere ressurshåndtering i helsevesenet med helhetlig produksjonsstyring

En helhetlig løsning for produksjonsstyring gjør det mulig å effektivisere planleggingen av ressursbruk innenfor helse- og omsorgssektoren.

Tommi Koistinen

Lead Product Manager, Production Management

Utfordringen

Selv om det finnes individuelle datasystemer for produksjonsstyring på markedet, har det manglet en løsning som kombinerer de ulike systemene og verktøyene for ressursstyring. Denne utfordringen har vi løst ved å utvikle et system for produksjonsstyring innenfor helse- og omsorgstjenester. Økt etterspørsel etter disse tjenestene skaper press for å utvikle nye løsninger, da denne etterspørselen må møtes med begrensede ressurser.

Løsningen

Med Tietoevrys løsning for produksjonsstyring innen helse og omsorg, er det mulig å administrere hele omsorgskjeden som en helhet. Vår løsning for produksjonsstyring effektiviserer sosial- og helsearbeidernes arbeidsdag, ved at plattformen gir et sanntidsbilde av ressurssituasjonen og gjør det enklere å planlegge arbeidsskift og optimalisere ressursene.

Om kunden

Da Finland fikk sin nye helse- og omsorgsreform 1. januar 2023, ble Sør-Österbottens helseregion omgjort til et såkalt velferdsområde. Deres oppgave er å organisere både nødetater og helsetjenester for om lag 192 000 innbyggere. Velferdsområdet har rundt 10 000 ansatte. Sør-Österbottens helseregion utvikler plattformen for produksjonsstyring sammen med Tietoevry.

Den fleksible løsningen gjør det mulig å integrere ulike programmer. Den åpne plattformen garanterer en sømløs informasjonsflyt og utveksling av data mellom ulike systemer.

Løsningen muliggjør integrasjoner

Den fleksible løsningen gjør det mulig å integrere ulike programmer. Den åpne plattformen garanterer en sømløs informasjonsflyt og utveksling av data mellom ulike systemer.

Løsningen legger til rette for skiftplanlegging og gir et sanntidsbilde av ressurssituasjonen i henhold til lovpålagte rammebetingelser. Systemet muliggjør styring av hele omsorgskjeden som en helhet.

Ressurser samlet på ett sted

Løsningen legger til rette for skiftplanlegging og gir et sanntidsbilde av ressurssituasjonen i henhold til lovpålagte rammebetingelser. Systemet muliggjør styring av hele omsorgskjeden som en helhet.

Maskinlæring og automatisering gjør produksjonsstyring raskere. Begrensede ressurser kan rettes mer effektivt mot behov på ulike områder, noe som bidrar til å bedre arbeidsforholdene.

Automatisering sparer tid

Maskinlæring og automatisering gjør produksjonsstyring raskere. Begrensede ressurser kan rettes mer effektivt mot behov på ulike områder, noe som bidrar til å bedre arbeidsforholdene.

En smidigere hverdag og pasientopplevelse i helse- og omsorgstjenestene

Sør-Österbottens helseregion har i tre år utviklet sin drift og produksjonsstyring i samarbeid med tre andre helseregioner. I 2021 startet de utviklingen av én enkelt applikasjon for produksjonsstyring sammen med Tietoevry, og de er nå også med på å utvikle plattformen som danner grunnlaget for hele systemet.

I 2021 signerte Tietoevry en fireårig rammeavtale med helseregionene Sør-Österbotten, Sørvest-Tavastland, Satakunta og Päijänne-Tavastland i Finland.

– Hensikten er å utvikle verktøy som gjør det daglige arbeidet enklere for våre fagarbeidere. De effektiviserer ressursene og frigjør arbeid til pasientarbeid og håndtering av pasientsaker, sier Tytti Valli, tjenesteleder for helse- og sosialtjenestens systemer i Sør-Österbotten.

En av utfordringene i den finske helse- og omsorgsreformen, er at det benyttes flere ulike klient- og pasientdatasystemer innenfor hvert velferdsområde. Plattformen for produksjonsstyring kan betjene alle disse, siden den er bygget på en åpen plattform som tillater integrering med ulike løsninger.

– Nå som vi er midt i en reform av helse- og omsorgstjenesten, er det et viktig mål for oss å utvikle og ferdigstille løsninger innenfor det nasjonale tidsskjemaet. Et annet viktig mål er å være delaktig i dette arbeidet helt fra starten av. Vi utvikler dette basert på helsearbeidernes behov. De har vært inkludert i prosessen helt fra start, sier Valli.

Helsearbeiderne bruker i dag mye tid på å tilrettelegge lokaler, ressurser og utstyr for pasientbesøk. Med systemet for produksjonsstyring kan vi ta hånd om dette på en bedre måte og frigjøre tid til annet pasientarbeid.

Tytti Valli

Tjenesteleder for helse- og sosialtjenestens systemer i Sør-Österbotten

AI med avanserte algoritmer muliggjør prediksjon

Målet med produksjonsstyring er for eksempel å forutsi behovet for pleiepersonell, senger og lokaler på forhånd. Når disse ulike ressursene organiseres effektivt i én enhet, blir det også enklere å sikre ressursene i andre enheter.

Kunstig intelligens støtter produksjonsstyringssystemets evne til å forutsi etterspørselen etter ressurser. Læringsalgoritmer støtter optimaliseringen av produksjonsplanen.

Sammen med Tietoevery er Sør-Österbottens helseregion i gang med å utvikle en dashboard-løsning for produksjonsstyringssystemet. Neste fase vil være å utvikle selve plattformen og løsningen for ressursoptimalisering.

– Frem til nå har vi kjøpt mye ferdiglaget programvare. Noen ganger har vi da vært tvunget til å endre på våre prosesser og virksomhetsmodeller, for å få disse til å passe inn i den eksisterende programvaren. Nå får våre fagarbeidere være med og utvikle systemene helt fra start, og den muligheten har de grepet med stor entusiasme, forteller Valli.

Våre fagarbeidere får være med og utvikle systemene helt fra start, og den muligheten har de grepet med stor entusiasme.

Tytti Valli

Tjenesteleder for helse- og sosialtjenestens systemer i Sør-Österbotten

Åpne grensesnitt gjør kontinuerlig utvikling mulig

Selv om felles utvikling av produksjonsstyringssystemet er i startfasen, er forventningene høye. Ifølge Valli er det viktig å jobbe i tråd med målene, som er å skape en plattform med åpne grensesnitt, oppnå kostnadsbesparelser og å frigjøre helsepersonellets tid til pasientarbeid.

– Per i dag er helsearbeiderne nødt til å ta mange telefoner for å håndtere pasientsaker. I fremtiden vil løsninger i produksjonsstyringssystemet hjelpe til med håndteringen av dette, noe som sparer mye tid. Det åpne grensesnittet gir også muligheter for videre utvikling av plattformen, sier Valli.

Også informasjonssjef Ari Pätsi i Sør-Österbotten sykehusdistrikt, understreker betydningen av åpne grensesnitt i utviklingen av programvare for produksjonsstyring i fremtiden.

– Åpent grensesnitt forenkler integrasjonsstrukturen, vi gjør integrasjonen direkte fra programvaren til plattformen. Dette vil også gi oss bedre kontroll over datakommunikasjonen, ettersom plattformen inkluderer overvåking og feilhåndtering av dataoverføringer og integrasjon, og tilrettelegger verktøy for overvåking, sier Pätsi.

Sømløse pleie- og servicekjeder

Åpne grensesnitt og tilrettelagte programvareløsninger gir lavere programvarekostnader i fremtiden. Når ressursene også kan målrettes bedre, blir både arbeidsbelastningen og kostnadene mindre.

For pasienten vil denne optimaliseringen gjøre seg synlig i form av et smidigere, kortere og raskere behandlingsløp.

Når arbeidsprosessen effektiviseres, forbedres samtidig kvaliteten på kundeservice

Ari Pätsi

Informasjonssjef ved Sør-Österbotten sykehusdistrikt

Pätsi bekrefter at effektiviteten i pasientreisen også forbedrer kvaliteten.

– Vi anslår at produksjonsstyringen vil muliggjøre effektivisering av omsorgen og dens prosesser. Vi kan overføre data betydelig enklere mellom de ulike systemene. Med dette vil vi kunne administrere og behandle data raskere. Når arbeidsprosessen blir mer effektiv, forbedres også kvaliteten på kundeservicen, sier Pätsi.

Ifølge Pätsi er den største utfordringen at løsningen er ny.

– Vi har ikke gjort noe lignende før. I et flerpartssamarbeid må man kunne kombinere ulike tjenesteleverandører og systemer sammen via plattformen, utføre effektive dataoverføringer og utvikle prosesser. Tietoevry er en stor aktør på dette feltet, og vi har et langt samarbeid bak oss. Vi kan stole på at Tietoevry har kapasitet til å utføre et så stort system, som er svært viktig for helseregionene våre, sier Pätsi.

Se videoen under for å se fordelene produksjonsstyring bidrar med innen helse- og omsorgstjenester

Spill av video

Video is blocked

You need to change your cookie settings to watch this video. Click here and allow Targeting cookies.
Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn