noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Finlands olympiske komité: støtter trenerarbeidet med datadrevet toppidrettsutvikling

Ved å samle alle data på ett sted får treneren full oversikt over utøverens dagsform og kan ta trenerbeslutninger i sanntid.

Joona Pylkäs

Head of Data & AI, Tietoevry Care

Utfordringen

Å kunne analysere toppidrett ved å samle inn data fra treningutstyr og systemer på én enkelt plattform. Få støtte i trenerarbeidet ved å overvåke test- og helsedata. 

Løsningen

En 360° trenings- og helsebasert løsning som gir en oversiktlig plattform for å undersøke viktige treningsdata. Appen samler inn data fra en rekke kilder, og støtter trenerarbeidet ved å presentere data i et format som er enkelt å vise og analysere. 

Om kunden

Finlands olympiske komité er en nasjonal organisasjon som arbeider for å fremme idrett og fysisk aktivitet. Målet er å øke den fysiske aktiviteten i befolkningen og legge til rette for gode prestasjoner innen toppidrett. Finlands olympiske komité samarbeider med 88 medlems- og partnerorganisasjoner. De nasjonale olympiske komiteene, de internasjonale idrettsforbundene og Den internasjonale olympiske komité utgjør til sammen den olympiske bevegelsen. 

Finlands olympiske komités toppidrettsavdeling leder og koordinerer nettverket innen finsk toppidrett. Toppidrettsavdelingen og idrettsforbundene samarbeider om å oppnå langsiktige resultater innen toppidrett. Avdelingen bistår nettverket med økonomisk støtte, ekspertise og spesifikke ressurser, samt styrker samarbeidet innad i nettverket. Toppidrettsavdelingen støtter utøvere, trenere og andre aktører i nettverket gjennom tre programmer: toppfaseprogrammet, idrettsakademiprogrammet og programmet for kunnskap og ekspertise. Toppidrettsavdelingens eliteteam har ansvaret for forberedelsene og ledelsen av lag som deltar i 15 internasjonale konkurranser i hver olympiade. 

www.olympiakomitea.fi 

Å samle alle data på ett sted gir full oversikt over utøverens situasjon, gjør det mulig å tilpasse treningen til utøverens dagsform og bidra til optimale prestasjoner på lang sikt.

Alt samlet i ett system

Å samle alle data på ett sted gir full oversikt over utøverens situasjon, gjør det mulig å tilpasse treningen til utøverens dagsform og bidra til optimale prestasjoner på lang sikt.

Den 360° trenings- og helsebaserte appen oppfyller alle rettslige krav til innsamling, lagring og behandling av data. Utvekslingen av data mellom idrettsutøver og trener er sømløs og sikker.

Sikker datautveksling

Den 360° trenings- og helsebaserte appen oppfyller alle rettslige krav til innsamling, lagring og behandling av data. Utvekslingen av data mellom idrettsutøver og trener er sømløs og sikker.

I gruppevisning kan brukeren raskt se hele gruppens eller teamets nøkkelinformasjon innsamlet fra flere kilder. I personlig visning kan brukeren granske informasjon om enkeltpersoner nærmere.

Enkel sammenligning av data

I gruppevisning kan brukeren raskt se hele gruppens eller teamets nøkkelinformasjon innsamlet fra flere kilder. I personlig visning kan brukeren granske informasjon om enkeltpersoner nærmere.

Forenkle datasynkronisering og sammenligning 

I en undersøkelse fra 2018 konkluderte Finlands olympiske komité med at det er flere velfungerende systemer i bruk i finsk toppidrett. Disse systemene er imidlertid uavhengige av hverandre og utviklet for behov innen lagidrett. 

I samarbeid med flere partnere ville Finlands olympiske komité bygge en plattform hvor man kunne samle inn data fra flere kilder, samt administrere og utveksle data på en sikker måte. Komiteen ønsket dessuten å støtte individuell idrett og vintersport, som begge er en viktig del av finsk idrett. 

Hensikten med å ha én enkelt plattform for dataene er å gjøre det lettere for trenere å ta beslutninger og frigjøre tiden som går med til å samle inn og sammenligne data manuelt. På sikt er målet å få sammenlignbare data, noe som ikke bare vil være en fordel for utøverne og treningen, men også for utviklingen av forskjellige idrettsgrener. 

 

 

Datadrevet trenerarbeid 

Når data fra ulike toppidrettssystemer som helsesensorer, måleutstyr og treningsdagbøker samles på ett sted, kan informasjonen analyseres og brukes systematisk.  

For den enkelte utøver samler ikke plattformen bare resultater og effekt av treningen, men også informasjon om vedkommendes helsetilstand, blant annet søvndata. Utøverens restitusjonsdata er umiddelbart tilgjengelige om morgenen, noe som gjør det lettere for treneren å ta beslutninger og tilpasse den daglige treningen til utøverens form i sanntid. Ved å kombinere restitusjonsdata med utøverens helsedata kan man dessuten overvåke stress og belastning i en tidlig fase og dermed forebygge skader. På lang sikt skaper idrettspesifikke data fra konkurranser, trening og tester et grunnlag for idretten, og gjør det mulig for utøverne å sammenligne resultater seg imellom. 

Godt samarbeid 

«Systemet samler data. Når treneren kan følge alle utøvere i en gruppe, kan han/hun danne seg et helhetlig bilde av utøvernes situasjon og ta velinformerte beslutninger,» sier Olli Ohtonen, ansvarlig for Vuokatti-Ruka olympiske treningssenter. 

Videre er målet å involvere hele idrettsmiljøet i utviklingsarbeidet, noe som ifølge digitaliseringsansvarlig i den olympiske komiteen, Juha Saapunki, omfatter treningssentre, idrettsakademier, idrettsforbund, idrettslag samt trenere og utøvere som er aktive i de ovennevnte organisasjonene. Viktige samarbeidspartnere i prosjektet er dessuten Research Center for Olympic Sports, University of Jyväskyläs fakultet for idretts- og helsefag og Faculty of Information Technology, samt andre universiteter og høyskoler. 

«Det hadde ikke vært mulig å bygge dette systemet uten IT-spesialister som Tietoevry. I tillegg til informasjonssystemleverandører har vi samarbeidet med flere leverandører av IoT-systemer, blant annet Polar. Det er fantastisk at vi har noe av den beste ekspertisen innen måling og sammenligning av idrettsprestasjoner i Finland,» sier Saapunki. 

«Samarbeidet med Tietoevry handlet først og fremst om å finne en løsning: Hvordan kan vi oppnå bedre datahåndtering innen toppidrett?»

Juha Saapunki

Digitaliseringsansvarlig i Finlands olympiske komité

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn