noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

HUS: På tide å skape fremtidens helsevesen

Ehelseløsninger og digitale behandlingsløp har kommet for å bli

Ilona Raitakari

Head of Digital Health, Tietoevry Care

Utfordringen

Effektiv respons på en økende etterspørsel etter helsetjenester uten at det går på bekostning av kvaliteten. Målet er å flytte fokuset til forebyggende helsetjenester for brukerne. Tjenester blir digitalisert overalt, og brukerne forventer at de digitale helsetjenestene er på samme nivå som digitale tjenester i andre sektorer. Eksisterende data er ment å brukes, og de kan brukes til å skape nye tjenester og utvikle proaktiv helsehjelp.

Løsningen

Health Villages har digitale løsninger som gjør helsetjenester like tilgjengelige for alle, uavhengig av sted og tid. Tjenestene bidrar til å støtte behandling, rehabilitering og forebygging av sykdom. Digitale løsninger og driftsmessige utviklingsmodeller muliggjør implementering og rask skalering av dyktige helse- og velferdstjenester for ulike pasientgrupper. Arbeidsmengden til helsepersonellet vil bli redusert etter hvert som en del av omsorgsrutinene automatiseres mens samarbeidet og informasjonsutvekslingen under behandlingsprosessen fungerer effektivt.

Om kunden

Digital Health Village er en serviceenhet, koordinert av HUS, Helsinki Universitetssykehus, som deles med alle universitetssykehusdistrikter i Finland. Nettstedet gir informasjon, hjelp og tjenester for å heve livskvaliteten til pasientene og forberede dem på behandlingen, rehabiliteringen og livet med langvarig sykdom. Pålitelig helseinformasjon og tjenester levert av helsepersonell utfyller tradisjonell sykehusbehandling.

Nettstedet består av 32 forskjellige hus med helsetema. My Path er en digital servicekanal for helse- og sosialtjenester, der man kan logge inn for å finne blant annet personlige digitale pasientforløp, eksterne klinikker og programmer for egenomsorg som er åpne for alle.

Helsinki og Uusimaa Hospital District, HUS, er et konsortium som består av 24 kommuner. Det har som oppgave å tilby spesialiserte medisinske tjenester til kommunene som deltar og deres mer enn 1,6 millioner brukere.

www.digitalhealthvillage.com www.hus.fi/en
Profesjonelt styrte digitale behandlingslinjer av høy kvalitet fungerer uavhengig eller som en del av en planlagt behandlingsenhet, f.eks. i kirurgiske operasjoner og behandling av kroniske sykdommer.

Digitale behandlingslinjer

Profesjonelt styrte digitale behandlingslinjer av høy kvalitet fungerer uavhengig eller som en del av en planlagt behandlingsenhet, f.eks. i kirurgiske operasjoner og behandling av kroniske sykdommer.

Rutinemessig arbeid knyttet til pasientveiledning automatiseres, og bildet av pasientens situasjon blir oppdatert. Tverrfaglig teamarbeid blir enklere når alle har samme informasjon om pasienten.

Effektiv beslutningstaking

Rutinemessig arbeid knyttet til pasientveiledning automatiseres, og bildet av pasientens situasjon blir oppdatert. Tverrfaglig teamarbeid blir enklere når alle har samme informasjon om pasienten.

Det omfatter et utviklingsprogram for e-helsetjenester og en teknisk plattform som private og offentlige tjenesteleverandører kan bruke til å bygge sine egne digitale tjenester kostnadseffektivt

Gjenbrukbart konsept & teknisk plattform

Det omfatter et utviklingsprogram for e-helsetjenester og en teknisk plattform som private og offentlige tjenesteleverandører kan bruke til å bygge sine egne digitale tjenester kostnadseffektivt

Health Village st√łtter behandling for langtidspasienter

Health Village's digitale løsninger tilgjengeliggjør helsetjenester til alle, uavhengig av tid og sted.

Spill av video

Video is blocked

You need to change your cookie settings to watch this video. Click here and allow Targeting cookies.

 

Utviklingen stopper aldri

Gjennom årene har Health Village utviklet seg fra en plattform for informasjon til en tjeneste som støtter samspillet mellom pasienter og ansatte samt hele behandlingsprosessen. Utgangspunktet for utvikling er en god behandlingserfaring for pasientene, og pasienter og pasientorganisasjoner har vært sterkt involvert i utviklingsarbeidet.

Tjenestene er også mye brukt på mobile enheter. Enkle daglige transaksjoner kan bedre støttes av for eksempel fingeravtrykk for autentisering og meldingsvarsler. Målet er at i løpet av 2021 skal alle HUS sine digitale behandlingslinjer også være tilgjengelige som mobilapplikasjoner.

Digitale behandlinger muliggjør allerede kontrollert hjemmesykepleie for kroniske sykdommer. I fremtiden kan for eksempel kunstig intelligens bidra til å støtte diabetesbehandling. Kunstig intelligens måler blodsukkeret, beregner insulin- og kostholdsretningslinjer, og gir instruksjoner for handling til pasientene. Hvis det er noe unormalt i situasjonen, innkalles pasienten til resepsjonen.

“Faktum er at i løpet av de neste årene vil færre sykepleiere komme inn i markedet, mens befolkningen vil bli eldre og etterspørselen etter helsetjenester vil øke. Spørsmålet er hvordan du dekker dette behovet. Vi tror at behovet reduseres ved å bruke teknologien klokt. Ved hjelp av teknologi kan vi også gi en følelse av trygghet for å bo hjemme”, sier Mikko Rotonen, direktør for IT-utviklingen i HUS.

Mikko Rotonen, IT-utviklingssjef, HUS Data Administration

Vi ønsker å utvikle ulike datadrevne algoritmer og prosessen med å bringe dem til forskjellige hus i Health Village.

Mikko Rotonen

IT-utviklingssjef, HUS Data Administration

Forebyggende helsetjenester

Det strategiske målet med HUS er å produsere kundeorientert digital transformasjon i løpet av 2020–2024. I 2020 utgjorde eksterne besøk 7,5 prosent av alle HUS-mottaksbesøk, og i 2021 er målet 15 prosent. Når det gjelder digitale behandlingslinjer, er målet at 20 prosent av pasientene blir omfattet av tjenestene i år.

“Kombinasjonen av digitale og personlige tjenester kan spare pasienten for tid og penger samt øke kvaliteten på behandlingen i situasjoner der kunden i stedet for én enkelt samtale for eksempel kan se en instruksjonsvideo så mange ganger som nødvendig. Når pasienten kommer til resepsjonen, forstår begge parter at det krever mer enn det som kan gjøres digitalt, og dermed understrekes det at samhandling er viktig”, sier Visa Honkanen, utviklingsdirektør i HUS.

Den nåværende utviklingen av mobile tjenester og å bringe ulike enhetsintegrasjoner og elementer som forventer behovet for omsorg i Health Village, vil gjøre pasientens behandling enda mer fleksibel og sanntid. Utgangspunktet for utviklingen er å bygge god støtte til utvidelsen av økosystemet til Health Village ved å muliggjøre integrering av andre applikasjoner som brukes av pasienter og fagfolk til digitale behandlingslinjer.

“Flere funksjoner vil bli lagt til verktøyene slik at klinikker kan bringe ny teknologi og verktøy til pasientprosesser”, sier Aki Puustjärvi, utviklingssjef i HUS Information Management.

Visa Honkanen, Utviklingssjef, HUS

Ideelt sett kan digitalisering bringe medisinske tjenester med høy spesialitet til pasientene raskt og over lange avstander.

Visa Honkanen

Utviklingssjef, HUS

Dupliserbare ehelsekonsepter

TietoEVRY har vært en partner for program- og arkitekturutvikling i Health Village siden 2017. De neste viktige stegene i utviklingen av tjenestene til Health Village er tjenesteintegrasjon mellom primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og sosialtjenesten / hjemmesykepleie. Målet er at tjenestene skal fremstå for brukerne som én enhet, og at transaksjonen blir sømløs, uavhengig av omsorgsorganisasjon. Takket være tjenestene flyter informasjon effektivt også mellom tverrfaglige team.

Arbeidet gjøres ved å ta i bruk smidig utvikling og servicedesign. Samarbeidet er basert på en god dialog mellom klinikkene, HUS sin informasjonshåndtering og TietoEVRY. Digitale behandlingslinjer må samsvare med klinikkens visjon om pasientens behandling, og verktøyene må være brukervennlige slik at klinikker kan bruke dem på egenhånd.

“Vi har ikke bygget et ferdig pasientforløp for diabetes eller for nyrer, men et verktøy som hjelper klinikkene selv til å lage behandlingslinjer som er egnet for dem. Samarbeidsmiljøet brukes av klinikkene til aktivt å skape det kliniske innholdet”, sier Aki Puustjärvi.

I tillegg til nettplattformen og applikasjonene inkluderer Health Village et utviklingsprogram for e-helsetjenester som støtter serviceplanlegging, implementering og digital transformasjonsstyring. Den internasjonalt unike Health Village-tjenesten kan også overføres og modifiseres til fordel for og tilpasses bruks- og markedsbehovene utenfor Finland.

Aki Puustjärvi, Utviklingssjef, HUS Information Management

La oss ikke bare overlate utviklingsarbeidet til teknologi alene, men diskutere prosessen. Hva er det egentlig som erstattes av den nye teknologien? Når ny informasjonsteknologi tas i bruk, må man ta hensyn til at arbeidsprosessen også må endres

Aki Puustjärvi

Utviklingssjef, HUS Information Management

Bilde av pasientens brukerflate i Health Village.

Vil du vite mer? Les mer om Health Village her. (Engelsk tekst)

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn