noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotannonohjausratkaisu tukee saumattomien palvelujen rakentamista

Tuotannonohjauksella tehostetaan ja helpotetaan resurssien reaaliaikaista hahmottamista ja suunnittelua.

Tommi Koistinen

Lead Product Manager, Production Management

Haaste

Vaikka yksittäisiä tuotannonohjauksen sovelluksia on markkinoilla, eri järjestelmiä ja resurssienhallintatyökaluja yhdistävä kerros on puuttunut. Tietoevryn ratkaisu haasteeseen on sosiaali- ja terveydenhuollon tuotannonohjausratkaisu, Lifecare Resurssien Optimointi. Painetta uusille ratkaisuille luo kasvava sote-palvelujen tarve, johon on vastattava rajallisin resurssein.

Ratkaisu

Tietoevryn sosiaali- ja terveydenhuollon tuotannonohjausratkaisun avulla voidaan hallita koko hoitopolkua kokonaisuutena. Lifecare Resurssien Optimointi säästää sote-ammattilaisten työaikaa, ja alusta helpottaa vuorosuunnittelua sekä resurssien reaaliaikaista hahmottamista ja optimointia.

Asiakkaasta

Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri muuttui 1.1.2023 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueeksi. Sen tehtävänä on sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen järjestäminen reilulle 192 000 asukkaalle. Hyvinvointialueen henkilöstö on noin 10 000. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri kehittää tuotannonohjausratkaisun alustaa ja sovelluksia yhdessä Tietoevryn kanssa.

Joustava alustaratkaisu mahdollistaa sovellusten ja ratkaisujen integroinnit.  Avoin alusta takaa tiedon sujuvan kulun eri järjestelmien välillä ja yhtenäistää resurssien suunnittelua.

Alustaratkaisu mahdollistaa integraatiot

Joustava alustaratkaisu mahdollistaa sovellusten ja ratkaisujen integroinnit. Avoin alusta takaa tiedon sujuvan kulun eri järjestelmien välillä ja yhtenäistää resurssien suunnittelua.

Helpottaa vuorosuunnittelua ja resurssien reaaliaikaista hahmottamista lakisääteisten reunaehtojen mukaan. Mahdollistaa hoitopolun hallinnan yhtenä kokonaisuutena.

Potilaspolun resurssit yhdessä paikassa

Helpottaa vuorosuunnittelua ja resurssien reaaliaikaista hahmottamista lakisääteisten reunaehtojen mukaan. Mahdollistaa hoitopolun hallinnan yhtenä kokonaisuutena.

Koneoppiminen ja automatiikka nopeuttavat tuotannonohjausta. Rajalliset resurssit voidaan suunnata tehokkaammin sinne missä niitä tarvitaan, ja työolot paranevat.

Automatisointi säästää aikaa

Koneoppiminen ja automatiikka nopeuttavat tuotannonohjausta. Rajalliset resurssit voidaan suunnata tehokkaammin sinne missä niitä tarvitaan, ja työolot paranevat.

Tavoitteena sujuvampi sote-arki ja potilaskokemus

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on kehittänyt toiminnan- ja tuotannonohjausta noin kolmen vuoden ajan yhteistyössä kolmen muun sairaanhoitopiirin kanssa. Kehittämistyö perustuu neljävuotiseen puitesopimukseen, jossa mukana ovat Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien kuntayhtymät sekä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä. Vuonna 2021 EPSHP aloitti yhden tuotannonohjauksen sovelluksen kehittämisen Tietoevryn kanssa – ja on nyt mukana myös järjestelmän pohjana toimivan alustan kehitystyössä.

“Tarkoitus on tuottaa ammattilaisille työkaluja, jotka helpottavat heidän arkeaan ja säästävät siten resursseja sekä vapauttavat aikaa potilastyöhön ja potilaiden asioiden hoitamiseen”, kertoo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin SOTE-sovelluspalvelupäällikkö Tytti Valli.

Yksi sote-uudistuksen haasteista on, että hyvinvointialueilla on käytössä useita erilaisia asiakas- ja potilastietojärjestelmiä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotannonohjausjärjestelmän alusta palvelee niitä kaikkia, sillä sitä ei ole rakennettu yksittäisen asiakas- tai potilastietojärjestelmän sisään. Avoimeen alustaan voi integroida tai lisätä erilaisia sovelluksia.

“Sote-uudistusten keskellä ratkaisujen kehittäminen ja valmistuminen kansallisten aikataulujen mukaisesti on yksi keskeinen tavoitteemme. Sekä se, että olemme alusta asti määrittelytyössä mukana: kehitämme käyttäjien eli hoitohenkilökunnan, lääkäreiden, tukipalvelutoimijoiden tarpeisiin perustuen, ja heidät otetaan alusta saakka suunnitteluun ja kehitykseen mukaan”, Valli sanoo.

Tytti Valli,
SOTE-sovelluspalvelupäällikkö, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

 

Potilaalle vastaanottokäyntiä varten tilan ja resurssien sekä laitteiden järjestäminen vie tällä hetkellä paljon aikaa. Tuotannonohjausjärjestelmän ratkaisut voivat huolehtia tästä ja vapauttaa aikaa muuhun potilastyöhön.

Tytti Valli

SOTE-sovelluspalvelupäällikkö, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Tekoälyn kehittyneet algoritmit mahdollistavat ennakoinnin

Tuotannonohjauksen tavoite on ennakoida esimerkiksi hoitohenkilökunnan määrän, sänkypaikkojen ja tilojen tarvetta. Näiden erilaisten resurssien tehokas järjestäminen yhdessä yksikössä auttaa varmistamaan resursseja myös muissa.

Tekoäly tukee tuotannonohjausjärjestelmän mahdollisuuksia ennakoida ja ennustaa resurssien kysyntää ja tarvetta. Dataoppimisalgoritmit tukevat tuotantosuunnitelmien optimointia.

EPSHP on aloittanut osaston tilannekuvasovelluksen kehittämisen yhdessä Tietoevryn kanssa. Seuraavaksi on vuorossa itse alustan ja resurssien optimointisovelluksen kehittäminen.

“​​Tähän saakka olemme ostaneet melko paljon sovelluksia valmiina. Prosesseja ja toimintamalleja on toisinaan jouduttu muokkaamaan näiden valmiiden ohjelmistojen mukaan; ne eivät ole aina palvelleet kaikkia tarpeita. Nyt ammattilaiset pääsevät alusta saakka osallistumaan kehitystyöhön, ja he ovat ottaneet mahdollisuuden hyvin vastaan ja lähteneet innokkaasti mukaan”, Valli kertoo. 

Ammattilaiset pääsevät alusta saakka osallistumaan kehitystyöhön, ja he ovat ottaneet mahdollisuuden hyvin vastaan ja lähteneet innokkaasti mukaan.

Tytti Valli

SOTE-sovelluspalvelupäällikkö, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Avoimet rajapinnat luovat tilaa jatkokehittämiselle

Vaikka tuotannonohjausjärjestelmän yhteinen kehittäminen on vasta alkuvaiheessa, ovat odotukset korkealla. Vallin mukaan ​​tärkeää on tavoitteen mukainen toiminta: avoin rajapintakokonaisuus, kustannushyödyt ja hoitotyön ammattilaisten ajan vapautuminen potilastyöhön.

“Tällä hetkellä ammattilaiset joutuvat soittamaan paljon puheluja potilaiden asioiden hoidon vuoksi. Tuotannonohjausratkaisun sovellukset auttavat jatkossa yhteydenpidon hoitamisessa, mikä säästäisi valtavasti aikaa. Tuotannonohjausratkaisun avoimet rajapinnat antavat myös mahdollisuuksia jatkokehittämiselle”, Valli sanoo.

Vallin mukaan potilaan vastaanottokäyntiä varten tilan ja resurssien sekä laitteiden järjestäminen vie tällä hetkellä paljon aikaa. Tuotannonohjausjärjestelmän ratkaisut voivat huolehtia tästä ja vapauttaa aikaa potilastyöhön.

Myös Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tietohallintojohtaja Ari Pätsi painottaa avoimen rajapinnan merkitystä tuotannon- ja toiminnanohjausjärjestelmien sovellusten kehittämisessä tulevaisuudessa.

“Avoin rajapinta yksinkertaistaa integraatiorakennetta; teemme integraation sovelluksesta alustaan. Se tuo myös hallittavuutta tiedonsiirrolle, kun alustassa on tiedonsiirtojen ja integraation toiminnanvalvonnanohjaus sekä virhetilanteiden hallintamahdollisuus. Nämä antavat myös seurannalle työkaluja”, Pätsi sanoo.

Saumattomat hoito- ja palveluketjut

Avoimet rajapinnat ja niiden avulla kehitettävät sovellusratkaisut luovat ohjelmistojen kustannussäästöjä tulevaisuudessa. Tarkkaan kohdennetut resurssit helpottavat työtaakkaa ja säästävät kustannuksia.

Potilaalle resurssien ideaali optimointi näkyy sujuvampana, lyhyempänä ja nopeampana hoitoketjuna.

Ari Pätsi
Tietohallintojohtaja, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

 

Kun työprosessi tehostuu, paranee samalla asiakkaan palvelun laatu.

Ari Pätsi

tietohallintojohtaja, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

“Arvioimme, että tuotannonohjausjärjestelmä mahdollistaa hoidon ja hoitoprosessien tehostumisen. Pystymme välittämään tietoa huomattavasti helpommin järjestelmien välillä, jonka myötä saamme tietoa nopeammin käsittelyyn ja jalostetummin käsiteltyä. Kun työprosessi tehostuu, paranee samalla asiakkaan palvelun laatu”, Pätsi kertoo.

Pätsin mukaan suurin haaste on se, että ratkaisu on uusi.

“Tällaista ei ole toteutettu missään. Monitoimijayhteistyössä täytyy kyetä yhdistämään eri toimittajia ja järjestelmiä alustan kautta yhteen, välittämään tietoa tehokkaasti ja kehittämään prosesseja sen kautta. Mutta Tietoevry on suuri talo, ja meillä on pitkä yhteistyösuhde takana. Voimme luottaa siihen, että Tietoevryllä on resurssit toteuttaa näin suuri järjestelmä, joka on meille sairaanhoitopiireille erittäin tärkeä”, Pätsi sanoo.

Lue, kuinka Oma Hämeessä otetaan käyttöön tuotannon ohjauksen työkaluja!

Tilaa sote-alan ammattilaisille suunnattu Tietoevry Caren uutiskirje!

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä