noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Bergen kommune forenkler økonomisk sosialhjelp for innbyggere

I samarbeid med Tietoevry var Bergen kommune først ute med å gjøre behandlingsprosessen for økonomisk sosialhjelp digital - forenkle de ansattes arbeidsoppgaver og effektivisere dialogen med brukeren.

Unni Kvisvik

Head of Welfare, Tietoevry Care

Utfordringen

Innbyggerne forventer at også sosialtjenesten er tilgjengelig i digitale kanaler, i tråd med digitaliseringen i NAV og i samfunnet generelt. Alle brukere skal kunne kommunisere med NAV digitalt, uavhengig om de mottar statlige eller kommunale tjenester.

 

Løsningen

Digisos gir brukere tilgang til å søke og få informasjon om økonomisk sosialhjelp via digitale selvbetjeningsløsninger. Bergen Kommune har samarbeidet tett med Tietoevry om å utvikle ny funksjonalitet i fagsystemet Socio knyttet til mottak og behandling av digitale søknader og innbyggere i Bergen kan nå søke om økonomisk sosialhjelp digitalt ved å logge seg på nav.no.

Digitale innbyggertjenester for sosiale tjenester i NAV (Digisos) er et samarbeidsprosjekt mellom KS, seks pilotkommuner (Trondheim, Bergen, Oslo, Horten, Bærum, Stavanger), fagsystemleverandørene og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Prosjektet digitaliserer sosiale tjenester i NAV, der målet er å forbedre brukeropplevelsen for innbygger og effektivisere arbeidet for ansatte.

Finn ut mer om våre tjenester

Om kunden

Kommunen er med 279 792 innbyggere den nest mest folkerike i Norge. Bergen Kommune ønsker å være i front i digitaliseringen av offentlige tjenester. I tillegg til å være en av fem pilotkommuner i Digisos prosjektet, er Bergen også prosjekteier sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Brukerne kan nå søke økonomisk sosialhjelp når som helst, og saksbehandlerne har enkelt tilgang til søknaden og nødvendig informasjon.

Enklere innbyggertjenester

Brukerne kan nå søke økonomisk sosialhjelp når som helst, og saksbehandlerne har enkelt tilgang til søknaden og nødvendig informasjon.

Søknadsprosessen er gjort digitalt, tilgjengelig døgnet rundt, og man er ikke lenger avhengig av skranker eller kontorer.

Tilgjengelighet

Søknadsprosessen er gjort digitalt, tilgjengelig døgnet rundt, og man er ikke lenger avhengig av skranker eller kontorer.

Den nye løsningen forenkler de ansattes behandlingsprosess, frigjør tid og gjør dialogen med brukeren mer effektiv.

Effektivitet

Den nye løsningen forenkler de ansattes behandlingsprosess, frigjør tid og gjør dialogen med brukeren mer effektiv.

Bergen Kommune digitaliserer sosiale tjenester

Spill av video

Video is blocked

You need to change your cookie settings to watch this video. Click here and allow Targeting cookies.
Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn