noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

I en helseregion i sør Finland har nå både primær

Sentralisert informasjon gir enklere hverdag for medarbeiderne og bedre pasientpleie

Carita Hirvonen

Lead product manager, Tietoevry Care

Utfordringen

Legge til rette for og støtte opp under arbeidet til helsepersonell i helse- og omsorgssektoren. Sikre at medarbeiderne har rask tilgang til nødvendig informasjon samt frigjøre tid til  pasientarbeid og effektivisere pasientpleien.

Løsningen

Et system som går på tvers av organisasjoner, som samler alle pleieopplysninger, og som brukerne enkelt lærer seg å bruke. Lifecare gir deg alle viktige opplysninger for pasientpleie og et sammenhengende pasientforløp.

Om kunden

Helseregionen i sør Finland (Centrala Tavastland - KHSHP) har ansvar for å koordinere spesialisthelsetjenesten i regionen. Regionen består av 11 medlemskommuner og behandler cirka 65 000 pasienter hvert år. Helseregionen har til sammen cirka 2 000 ansatte som betjener de 173 000 innbyggerne i området.  

Dette er en del av spesialopptaksområdet til Tammerfors universitetssykehus.

https://www.khshp.fi

Pasientopplysningene er tilgjengelige i hele regionen, og det er enkelt å kontrollere pasientens pleiehistorikk.

Bedre pasientsikkerhet

Pasientopplysningene er tilgjengelige i hele regionen, og det er enkelt å kontrollere pasientens pleiehistorikk.

Ingen pasientundersøkelser dupliseres eller gjøres to ganger. Informasjon om hva som allerede er utredet og registrert, ligger i systemet, og helsepersonellet får mer tid til selve pleien.

Kortere pleie-og rehabiliteringsperioder

Ingen pasientundersøkelser dupliseres eller gjøres to ganger. Informasjon om hva som allerede er utredet og registrert, ligger i systemet, og helsepersonellet får mer tid til selve pleien.

Arbeidsflaten endres i henhold til brukerens arbeidsoppgaver og rollen som er valgt. Brukeren kan tilpasse startskjermbildet etter behov.

Arbeidsflate med tilpasningsmuligheter

Arbeidsflaten endres i henhold til brukerens arbeidsoppgaver og rollen som er valgt. Brukeren kan tilpasse startskjermbildet etter behov.

Lære seg å bruke det nye systemet og finne opplysninger


Lifecare ble tatt i bruk i regionen Centrala Tavastland i mars 2019. Assisterende avdelingssykepleier Marjaana Tegelberg og spesialist Kristiina Vuorinen (lungelege og geriater) ved Tavastland sentralsykehus forteller om sine erfaringer som brukere.

Tegelberg arbeider i administrasjonen og på avdeling for lungesykdommer og indremedisin. Når hun jobber på avdelingen, bruker hun Lifecare hver dag. Hun sier at utseendet på det nye systemet er endret, men bruken er fremdeles så å si den samme. Det krevde en del arbeid å lære seg å registrere opplysningene, men så snart de nødvendige opplysningene er registrert i systemet, er det enkelt å følge opp pasientopplysninger og pleiehistorikk.

«Da vi begynte å bruke Lifecare hos oss, fikk vi et intensivkurs og konstaterte at systemet absolutt ikke er så tungvint som vi først trodde. De største endringene har skjedd i delen for legemiddelbehandling, og dette er nok det alle har brukt mest tid på å sette seg inn i», konstaterer Tegelberg.

Vuorinen arbeider som hospitalist på kirurgisk avdeling. Det betyr at hun har ansvar for behandling av pasientens tidligere sykdommer, hvis de forverres på grunn av en operasjon eller andre årsaker.

«Egentlig ser jeg på alle skjermbilder som inneholder notater om pasienten. Centrala Tavastlands sentralsykehus og helsesentre bruker samme datasystem. Dermed er det mye enklere å få oversikt over pasientjournaler, laboratorieundersøkelser og andre undersøkelser», sier Vuorinen.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn