noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Konsulentstøtte for vellykkede digitaliseringsprosjekter innen helse

Vi jobber i grensen mellom IT og virksomhet for å hjelpe våre kunder innen helse og omsorg for å nå sine mål.

Tilgjengelighet, kvalitet og samarbeid

Helsesektoren opplever økte krav til effektivisering av prosesser og en forventning om rask effekt på investeringer. Hyppige markedsendringer og nye teknologiske muligheter har gitt en ny type uforutsigbarhet som må håndteres. Samtidig krever myndigheter, pasienter og pårørende økt tilgjengelighet samt kontinuerlig fokus på kvalitet og bedre samhandling på tvers. Summen av dette gir store utfordringer for en sektor som lenge har slitt med begrensede ressurser, og som forventer et kraftig økende press i årene som kommer.

Tietoevry er tungt involvert i internasjonale, nasjonale, regionale og lokale prosjekter innen e-helse. I et nordisk perspektiv er vi flere enn 1000 mennesker som daglig jobber for at helsetjenesten skal utnytte IT bedre. Vi dekker et bredt spekter av sektorens behov på tvers av pasientforløpet – fra forebygging og nasjonal helse – til løsninger for helseforetak og kommunal pleie og omsorg.

Vi har som mål å hjelpe våre kunder med å realisere sine ambisjoner, effekter og gevinster gjennom å utnytte beste praksis innen IT. Våre tjenesteleveranser tar utgangspunkt i en metodisk og praktisk tilnærming som omfatter hele bredden av tjenester: Fra analyse, strategi, prosess, løsninger og kompetanseforsterkning til applikasjonsforvaltning og drift.

Dette inkluderer også moderne skytjenester som for eksempel kan leveres på en trygg og sømløs måte inn mot Norsk Helsenett – eller på åpent internett med høyeste grad av sikkerhet (nivå 4 autentisering i ID-porten) for å kunne håndtere personsensitive opplysninger. Dette gir enklere leveranser og store besparelser for deg som kunde.

Vi kan skilte med Norges største konsulentmiljø. Vi har konsulenter med spisskompetanse innen en rekke helseområder som er opptatt av å realisere målbar effekt for deg som kunde. I tillegg til vårt miljø med spisskompetanse fra norsk og nordisk helsevesen kan vi også trekke på annen kompetanse og tjenester fra et konsern med 24 000 ansatte, samt et omfattende økosystem av samarbeidspartnere.

Espen Carlsen

Head of Care Consulting Norway

Våre konsulenttjenester innen ehelse

Integrering

I dagens helsehjelp er det en variert og rik flora av forskjellige systemer for å imøtekomme alle behovene i virksomheten. Utfordringen ligger i å få systemene til å samarbeide og derved oppnå et effektivt og trygt miljø. Dobbeltdokumentasjon er ikke bra for verken pasienter eller brukere, og i dag trenger de fleste systemer å koble seg til både nasjonale tjenester, kvalitetsregistre og andre lokale applikasjoner.

Prosjekt- og endringsledelse

Våre prosjektleders største drivkraft er å få det beste ut av teknologien, slik at bedriften din kan få støtte, og rom for det, til å gjøre det helsevesenet er best på: å redde liv og bygge et sunnere samfunn. Vi er vant til å jobbe i grenselandet mellom IT-systemer og helsevesen.

Applikasjonsutvikling og styring

For å utvikle en helt ny applikasjon, som varer lenge og oppfyller omsorgskravene for kvalitet og brukervennlighet, kreves det mange banebrytende ferdigheter. Vi har målrettet bygd opp et team av seniorarkitekter, teknisk prosjektledelse, UX-designer, strukturert testledelse og backend og frontend-utviklere hovedsakelig i .net og java. Vi jobber smidige og sveises sammen, med en tydelig struktur som gir rom for improvisasjon og gode ideer.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn