noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Alle nyheter og meldinger

19 jun
2021
Andre nyheter

Utenforskap og diskriminering er kostbart – for næringsliv, individer og samfunn

Etterspørselen etter eksperter innen IT-sektoren er stor, og mangel på fagpersoner er bransjens største utfordring. Som kunnskapsbedrift er vi helt avhengige av å få tak i alle kloke hoder som kan bidra til å skape de beste teknologiske løsningene for samfunnet. Utenforskap og diskriminering har vi ikke råd til. Det er for kostbart for oss som selskap – og ikke minst er det kostbart for individer og for samfunnet vi lever i.

17 jun
2021
Andre nyheter

Felles kommunal journal går nå inn i en ny fase

Den 15. juni startet den formelle leverandørdialogen rundt Felles kommunal journal (FKJ). Det var stor interesse og god deltagelse fra leverandørindustrien med over 100 deltakere. TietoEVRY var godt representert, og vi har allerede tidligere i år kommet med innspill til FKJ-prosjektgruppen ledet av Harald Hjelde fra Bærum kommune.

7 jun
2021
Andre nyheter

Med mangfold som en kjerneverdi samarbeider TietoEVRY med Pride

Menneskene er kjernen i TietoEVRY og vår ambisjon er å være en spennende arbeidsplass for alle våre 24 000 medarbeidere globalt. Vi jobber hardt for å skape en kultur basert på kontinuerlig læring, mangfold og inkludering. Like muligheter oppnår vi først når forskjeller verdsettes og når mangfold og inkludering er en naturlig del av alt vi gjør. Som en del av vår innsats for likestilling støtter vi Pride i Norge, Sverige og Finland.

7 jun
2021
Pressemelding

DNB forlenger det teknologiske samarbeidet med TietoEVRY

(Fornebu, 7. juni 2021) TietoEVRY og DNB har inngått en strategisk avtale som gir DNB innovative, fremtidsrettede løsninger og tilgang til høyteknologisk kompetanse som ivaretar behovene til en moderne og digital bank. Avtalen har en økonomisk ramme på om lag 2 milliarder over tre år, og styrker TietoEVRYs posisjon som en ledende nordisk leverandør av bankteknologi.

28 mai
2021
Pressemelding

TietoEVRY inngår samarbeid med Sveriges sentralbank Riksbanken om pilot for den digitale valutaen e-krona

Riksbanken har invitert TieotEVRY inn i andre fase av deres pilot e-krona, et prosjekt som baner vei for et nytt europeisk digitalt alternativ til kontanter - med statlig garanti. Riksbanken har gitt TietoEVRY i oppdrag å simulere hvordan banker kan samhandle med pilotinfrastrukturen for e-kronaen.  

19 mai
2021
Andre nyheter

Overgang til nytt Folkeregister på 4 steg

10 mai
2021
Andre nyheter

NorgesGruppen velger Eye-share for å automatisere fakturaflyt

10 mai
2021
Pressemelding

Sparebanken Sør lanserer biologiske bankkort i samarbeid med TietoEVRY

(Kristiansand/Fornebu, 10. mai 2021) Sparebanken Sør har inngått et samarbeid med TietoEVRY om levering av nye biologiske bankkort til alle kunder i privatmarkedet. Gjennom bruk av biologisk materiale vil CO2-utslippene knyttet til bankkort kunne reduseres med hele 75 prosent.

29 apr
2021
Pressemelding

TietoEVRY innleder året med solid lønnsomhet etter gode resultater innen forretningsområdene Industry Software og Digital Consulting

(Fornebu, 29. april 2021) TietoEVRY rapporterer solid lønnsomhet og kontantstrøm for første kvartal 2021. Lønnsomheten styrkes som følge av gode resultater innen forretningsområdene Industry Software og Digital Consulting, og synergieffektene. TietoEVRY forventer at pandemiens innvirkning på økonomien gradvis reduseres frem mot sommeren, og opprettholder også sin ambisjon om positiv organisk vekst i andre halvår.

29 apr
2021
Andre nyheter

Akselererende skytransformasjon krever produktivitetsforbedring i tradisjonelle infrastrukturtjenester – innleder forhandlinger med fagforeninger i Sverige og Norge

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn