noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Bærekraft

Verden er i kontinuerlig og rask forandring. Derfor planlegger vi veien vår sammen med partnerne våre for å bygge et smart, bærekraftig og digitalt samfunn.

Bærekraft sitter i ryggraden vår

En bærekraftig tilnærming er nødvendig for å sikre bedriften vår inn i fremtiden, men enda viktigere for å bevare planeten for våre barn og barnebarn.

Sammen bygger vi en bærekraftig fremtid

Verden står ovenfor klimaendringer, ressursknapphet, økende urbanisering, en voksende eldre befolkning, og økende ulikheter i og mellom land.

Bærekraft er både et ansvar og en mulighet for oss. Vi tar for oss det sosiale, miljømessige og økonomiske aspektene ved begrepet. Vi dekker ikke bare være løsninger og industrier, men også våre partnere og leverandører. Hos oss undersøker vi kontinuerlig måter å redusere klimautslippene fra våre aktiviteter. Mangfold og likhet er høye prioriteringer for oss og inkluderes i våre verdier.

Den største effekten av aktivitetene våre foregår imidlertid gjennom bruk av våre løsninger og tjenester. Ved å hjelpe våre kunder å bruke tjenester og løsninger som minimerer miljøbelastningen og skaper positive samfunnsøkonomiske virkninger, utgjør vi en reel forskjell.

Ida Bohman Steenberg

Head of Sustainability

Vårt fokus innen bærekraft

Vårt fokus innen bærekraft

Klimahandling

Vi trapper opp ambisjonene og sikter på å bli karbonnøytrale. For eksempel ved å forplikte oss til en 80% reduksjon i energirelaterte CO2 utslipp i all vår drift mellom 2020 og 2023. Det gjør vi ved å se på vitenskapsbaserte mål.

Les mer
Vårt fokus innen bærekraft

Mangfold er en styrke

En robust etisk kultur er nødvendig når vi jobber for og opprettholder tillitten til de vi jobber med. Les om hvordan vi jobber på for å ligge i front på etikk.

Les mer
Vårt fokus innen bærekraft

Etisk framferd

Etisk forretningskultur er å forhindre korrupsjon i enhver form, behandle de ansatte rettferdig og bygge mangfold og inkludering som del av styrkene våre.

Les mer
Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn