noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Produktionsledning gör det möjligt att hantera hela vårdkedjan

Produktionsledning inom sjukvård och omsorg i Finland effektiviserar och underlättar planeringen av resursanvändningen genom att ge en realtidsbild över resursläget.

Kolla in videon!
Tommi Koistinen

Lead Product Manager, Production Management

Utmaningen

Även om det finns enskilda datasystem för produktionsledning på marknaden, har det saknats en lösning skikt som kopplar samman de olika systemen och verktygen för resurshantering. Tietoevrys lösning på utmaningen är ett system för produktionsstyrning inom sjukvård och omsorg. Behovet av nya tjänster för produktionsledning inom sjukvård och omsorg ökar konstant eftersom de står inför den gemensamma utmaningen med ökade krav på tjänsterna och begränsade resurser.

Lösningen

Med Tietoevrys lösning för produktionsledning inom sjukvård och omsorg är det möjligt att hantera hela vårdkedjan som helhet. Vår lösning för produktionsledning effektivisera personalens arbetstid. Plattformen ger en realtidsuppfattning om resursläget och underlättar planeringen av arbetspassen och optimeringen av resurserna.

Om kunden

Sjukvård- och omsorgssektorn i Finland har gått genom en grundlig reform. Till följd av detta omvandlades Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt till ett så kallat välfärdsområde den 1 januari 2023. Välfärdsområdets uppdrag är att anordna tjänster inom hälso- och sjukvården samt räddningsväsendet för drygt 192 000 invånare. Välfärdsområdet har cirka 10 000 anställda. Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt utvecklar plattformen och applikationerna för lösningen för produktionsledning tillsammans med Tietoevry.

 

Den flexibla plattformslösningen gör det möjligt att integrera applikationer och lösningar. Den öppna plattformen garanterar ett smidigt utbyte av data mellan olika system.

Lösningen möjliggör integrationer

Den flexibla plattformslösningen gör det möjligt att integrera applikationer och lösningar. Den öppna plattformen garanterar ett smidigt utbyte av data mellan olika system.

Underlättar planeringen av arbetspassen och ger en realtidsbild över resursläget i enlighet med de lagstadgade ramvillkoren. Gör det möjligt att hantera hela vårdkedjan som en helhet.

Resurser på ett och samma ställe

Underlättar planeringen av arbetspassen och ger en realtidsbild över resursläget i enlighet med de lagstadgade ramvillkoren. Gör det möjligt att hantera hela vårdkedjan som en helhet.

Maskininlärningen och automatiseringen gör produktionsledning snabbare. De begränsade resurserna kan inriktas mer effektivt efter behoven på olika håll, och arbetsförhållandena blir bättre.

Automatisering sparar tid

Maskininlärningen och automatiseringen gör produktionsledning snabbare. De begränsade resurserna kan inriktas mer effektivt efter behoven på olika håll, och arbetsförhållandena blir bättre.

Målet är en smidigare vardag och patientupplevelse inom sjukvård och omsorg

Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt har utvecklat verksamhets- och produktionsledning i cirka tre års tid i samarbete med tre andra sjukvårdsdistrikt. År 2021 inledde EPSHP utvecklingen av en enskild applikation för produktionsledning med Tietoevry och är nu också med i arbetet med att utveckla plattformen som utgör grunden för hela systemet. År 2021 tecknade Tietoevry ett fyraårigt ramavtal, där de medverkande parterna är samkommunerna för sjukvårdsdistrikten i Södra Österbotten, Egentliga Tavastland och Satakunta samt välfärdssammanslutningen i Päijänne-Tavastland.

"Avsikten är att ta fram verktyg som gör det dagliga arbetet lättare för personalen. De effektiviserar resurserna och frigör arbete till patientarbetet och skötseln av patienternas ärenden", berättar Tytti Valli, applikationschef för sjukvård och omsorg i Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt.

En av utmaningarna i anslutning till den finska sjukvård- och omsorgsreformen är att välfärdsområdena använder flera olika klient- och patientdatasystem. Plattformen för produktionsledningssystemet för sjukvård och omsorg betjänar dem alla, eftersom plattformen inte har byggts innanför ett enskilt klient- eller patientdatasystem. Den öppna plattformen möjliggör integrationer och tillägg av applikationer av olika slag.

"Det är ett viktigt mål för oss bland alla reformer som sker inom sjukvård och omsorg just nu att lösningarna utvecklas och blir färdiga i enlighet med det nationella tidsschemat. Ett annat viktigt mål är att vara delaktiga i arbetet från första början: att utvecklingen baseras på användarnas, dvs. vårdpersonalens och läkarnas behov och att de tas med i planeringen och utvecklingen från dag ett", säger Valli.

"I dag lägger personalen ned mycket tid på att ordna lokalen, resurserna och utrustningen för patientens besök på mottagningen. Lösningarna i produktionsledningssystemet kan ta hand om detta och frigöra arbete för annat patientarbete.

Tytti Valli

Applikationschef för sjukvård och omsorg, Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt

AI med avancerade algoritmer ger framförhållning

Målet med produktionsledning är till exempel att förutse behovet av vårdpersonal, bäddplatser och lokaler på förhand. När dessa olika resurser organiseras effektivt i en enhet, blir det också lättare att säkerställa resurserna i andra enheter.

Artificiell intelligens stödjer produktionsledningssystemets förmåga att förutse och prognostisera efterfrågan på resurser. Inlärningsalgoritmerna stödjer optimeringen av produktionsplaner.

Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt har inlett arbetet med utveckling av en lägesbildsapplikation för avdelningarnas bruk tillsammans med Tietoevry. Härnäst står utvecklingen av själva plattformen och en applikation för resursoptimering.

"​​Hittills har vi köpt rätt många färdiga applikationer. Ibland har vi varit tvungna att ändra på våra processer och verksamhetsmodeller efter dessa färdiga programvaror, som inte alltid har tillgodosett alla våra behov. Nu får yrkesutbildade personer delta i utvecklingen från första början, och de har gripit chansen och deltagit entusiastiskt i arbetet", berättar Valli.

Yrkesutbildade personer får delta i utvecklingen från första början, och de har gripit chansen och deltagit entusiastiskt i arbetet.

Tytti Valli

Applikationschef för sjukvård och omsorg, Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt

Öppna gränsytor bereder plats för fortsatt utveckling

Även om den gemensamma utvecklingen av systemet för produktionsledning är i det inledande skedet, är förväntningarna höga. Enligt Valli är det viktigt att arbeta i enlighet med målen, som är att skapa en öppen helhet av gränsytor, uppnå kostnadsfördelar och frigöra vårdpersonalens tid till patientarbetet.

"Just nu blir personalen tvungen att ringa många telefonsamtal för att sköta patienternas ärenden. I fortsättningen hjälper applikationerna i lösningen för produktionsledning med hanteringen av kontakterna, vilket sparar massor med tid. Lösningarna i systemet för produktionsledning öppna gränsytor skapar också möjligheter för fortsatt utveckling", säger Valli.

Enligt Valli måste personalen för närvarande lägga ned mycket tid på att ordna lokalen, resurserna och utrustningen för patientens besök på mottagningen. Lösningarna i systemet för produktionsledning kan ta hand om detta och frigöra tid till patientarbetet.

Även Ari Pätsi, IT-direktör vid Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt, betonar den öppna gränsytans betydelse för utvecklingen av applikationer för produktions- och verksamhetsstyrningssystem i framtiden.

"Den öppna gränsytan förenklar integrationsstrukturen: vi gör en integration från applikationen till plattformen. Det förbättrar också kontrollen över datakommunikationen, eftersom plattformen har en styrfunktion för övervakningen av dataöverföringarna och integrationen och en funktionalitet för hantering av felsituationer. De erbjuder också verktyg för uppföljningen", säger Pätsi.

Smidiga vård- och servicekedjor

De öppna gränsytorna och de applikationer som utvecklas kommer att ge ​minskade kostnader för programvaror i framtiden. När resurserna inriktas omsorgsfullt, blir både arbetsbördan och kostnaderna mindre.

Patienterna ser optimeringen av resurserna i form av en smidigare, kortare och snabbare vårdkedja.

När arbetsprocessen effektiviseras, förbättras samtidigt kvaliteten på servicen till kunden.

Ari Pätsi

IT-direktör, Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt

Pätsi bekräftar att effektiviseringen av vårdkedjan också höjer dess kvalitet.

"Enligt vår bedömning gör systemet för produktionsledning det möjligt att effektivisera vården och vårdprocesserna. Det blir avsevärt lättare att förmedla information mellan systemen, och genom det kan vi snabbare börja behandla data och dessutom uppnå en högre förädlingsgrad inom behandlingen. När arbetsprocessen effektiviseras, förbättras samtidigt kvaliteten på servicen till kunden, berättar Pätsi.

Enligt honom är den största utmaningen att lösningen är ny.

"Ingen har implementerat ett sådant här system tidigare. I fleraktörssamarbete gäller det att koppla samman olika leverantörer och system genom plattformen, förmedla information effektivt och utveckla processerna genom det. Men Tietoevry är ett stort företag och vi har samarbetat sedan länge. Vi kan lita på att Tietoevry har de resurser som behövs för att implementera ett så här stort system, som är ytterst viktigt för de deltagande sjukvårdsdistrikten", säger Pätsi.

 

Läs mer om produktionsledning inom hälso- och sjukvården här

 

Kolla in videon för att se fördelarna med produktionsledning inom sjukvård och omsorg!

Spela video

Video is blocked

You need to change your cookie settings to watch this video. Click here and allow Targeting cookies.
Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn