noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Familie- og barneomsorg

Få mer fornøyde brukere med et digitalt informasjonssystem som effektiviserer sosialtjenesten og fokuserer på resultater.

Effektivisert velferdsteknologi

I stedet for å lagre data i mange forskjellige løsninger, kan du integrere alt i et felles klientinformasjonssystem som også gjør det enklere å administrere sosialtjenesten.

Lifecare for sosialtjenesten samler informasjon fra alle funksjoner – dokumentasjon, beslutninger, økonomisk støtte m.m. – og gir full oversikt over tilbud og etterspørsel knyttet til tjenestene dine, i tillegg til å støtte personalet i administrasjonsarbeidet. Dette er en totalløsning som gir økt transparens, bedre informasjonsflyt og sanntidsdata for alle brukere.
Unni Kvisvik

Head of Welfare, Tietoevry Care

Øker produktiviteten og frigjør mer tid

Fokuser på resultater, ikke på prosessene som fører dit.

Fokuser på resultater

Fokuser på resultater, ikke på prosessene som fører dit.

Automatisering og selvbetjening bidrar til økt effektivitet og produktivitet.

Øk produktiviteten

Automatisering og selvbetjening bidrar til økt effektivitet og produktivitet.

Ved å digitalisere tjenester kan du frigjøre tid som personalet i stedet kan bruke på klientene.

Skap bedre tjenester

Ved å digitalisere tjenester kan du frigjøre tid som personalet i stedet kan bruke på klientene.

Viktige funksjoner med individet fokus

E-tjenester

Brukerne kan enkelt følge fremdriften for søknader, få tilgang til rådgivning på nettet, gjøre timeavtaler og se beslutninger og betalinger via e-tjenester.

Brukervennlighet

Løsningen er utviklet med tanke på brukerne, med et grensesnitt som er enkelt å finne frem i og lett å lære både for personale og klienter.

Tjenestemoduler

De mange tjenestemodulene gjør at det finnes en løsning for ethvert behov. Dette gjelder blant annet; jobbtilbud, flyktningeaktiviteter og -opplæring, barnetjenester, familierett, kommunikasjon og nasjonale statistikker.

Full støtte

Du får hjelp hvert steg underveis – strategisk planlegging, rådgivning, prosjektledelse, implementering, kundestøtte, vedlikehold, opplæring, integreringstjenester og programadministrasjon.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn