noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Sosiaalipalvelut

Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä tukee kokonaisvaltaista asiakkuuden hallintaa.

Asiakas sosiaalipalvelujen keskiössä

Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä on asiakashallinnan ja kokonaisvaltaisen palvelusuunnittelun keskeinen tuki. Hallintotyön helpottuessa yhteistyö asiakkaiden ja sosiaalipalvelun ammattilaisen välillä tiivistyy ja sosiaalityön laatu paranee.

Lifecare tukee eri palvelutehtävien tarpeiden mukaisesti sosiaalihuollon päätöksentekoa, etuuksien maksatusta, perintää, resurssien hallintaa, palvelujen tuottamista ja seurantaa. Se tukee viranomaisyhteistyötä ja sisältää sähköistä asiointia ja asiakkaan osallistuutta tukevia ratkaisuja. Lifecare on kokonaisratkaisu, joka lisää läpinäkyvyyttä, parantaa tiedonkulkua ja tarjoaa reaaliaikaista tietoa kaikille käyttäjille.
Jani Rahko

Terveyden- ja sosiaalihuollon liiketoiminnasta vastaava johtaja

Laadukkaampi palvelukokemus

Reaaliaikainen tieto auttaa kehittymään.

Tukee vaikuttavuutta

Reaaliaikainen tieto auttaa kehittymään.

Automaatio ja itsepalvelu parantavat tehokkuutta ja tuottavuutta.

Lisää tuottavuutta

Automaatio ja itsepalvelu parantavat tehokkuutta ja tuottavuutta.

Palvelujen digitalisointi varmistaa riittävästi aikaa asiakaskohtaamisiin.

Parantaa palvelua

Palvelujen digitalisointi varmistaa riittävästi aikaa asiakaskohtaamisiin.

Mitä etuja Lifecare tuo osapuolille?

Sähköinen asiointi

Lifecare Omapalvelu mahdollistaa sosiaalihuollon asiakkaan osallistumisen aktiivisena toimijana omaan palveluprosessiinsa. Kansalainen voi jättää hakemuksia, seurata asian käsittelyn tilaa ja tarkastella annettuja päätöksiä.

Erinomainen käytettävyys

Lifecare on suunniteltu käyttäjää varten, oikeat tiedot oikeaan aikaan niin ammattilaiselle kuin kansalaiselle.

Palvelutehtävät

Lifecare Sosiaalihuolto tukee kaikkien palvelutehtävien palveluprosessien hallintaa: lapsiperheiden palvelut, työikäisten palvelut, ikääntyneiden palvelut, perheoikeudelliset palvelut, lastensuojelu, vammaispalvelut, päihdehuolto. Mukautuvaan järjestelmään voidaan rakentaa tarvittaessa palveluprosesseja myös muiden palveluiden tueksi.

Kattava tuki

Saat apua kaikissa vaiheissa - strategiseen suunnitteluun, konsultointiin, projektinhallintaan, käyttöönottoon, asiakastukeen, ylläpitoon, koulutukseen, integrointipalveluihin ja sovellusten hallintaan.

Tutustu asiakastarinaan!

Lifecare Asiakastietojärjestelmä Päijät-Hämeeseen

Tietoevry ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä yhteiskehittävät sosiaalihuollon Lifecare-asiakastietojärjestelmää käyttäjiensä näköiseksi. Päijät-Hämeen hyvinvointialue on ottanut ensimmäisenä Suomessa käyttöön Tietoevryn kehittämän sosiaalihuollon Lifecare-asiakastietojärjestelmän. Ratkaisu tukee uusia kansallisia määräyksiä ja vaatimuksia asiakastietojen kirjaamisesta.

Tutustu asiakkaan kokemuksiin!
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä