noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Digitala fördelar inom individ- och familjeomsorg

Ge bättre samhällsservice genom att ta hjälp av ett digitalt verksamhetssystem som strömlinjeformar individ- och familjeomsorgen och hjälper er att jobba mer resultatinriktat.

Individen i fokus

Det finns många fördelar med att samla information på ett och samma ställe. Det förenklar arbetet för hela verksamheten och bidrar till korrekt information och service till medborgaren.

Lifecare för individ- och familjeomsorg hanterar information kring alla delar av verksamheten (ansökan, handläggning, dokumentation, beslut, uppföljning etc.). Det är en komplett lösning som ger ökad transparens, bättre informationsflöden och korrekt information i realtid för verksamhetens alla användare och medborgaren.
Kristoffer Ström

Head of Sales Welfare Sweden, Tietoevry Care

Höjer produktiviteten och frigör mer tid

Med systemets inbyggda processtöd blir vägen mot korrekt slutresultat enklare.

Bli mer resultatinriktad

Med systemets inbyggda processtöd blir vägen mot korrekt slutresultat enklare.

Öka effektiviteten och produktiviteten med automatisering och självbetjäningstjänster.

Höj produktiviteten

Öka effektiviteten och produktiviteten med automatisering och självbetjäningstjänster.

Genom att digitalisera tjänster frigör du mer tid som personalen istället kan lägga på brukarna.

Frigör tid

Genom att digitalisera tjänster frigör du mer tid som personalen istället kan lägga på brukarna.

Viktiga funktioner med individen i fokus

Medborgartjänster

Medborgaren kan på ett smidigt sätt använda medborgartjänster för att ansöka och följa status för sina ärenden samt se beslut och utbetalningar.

Lätt att använda

Det här är en lösning som sätter medborgaren i centrum. Gränssnittet går snabbt att lära sig och är användarvänligt för både handläggare och medborgare.

Komplett verksamhetssystem

Lifecare är ett komplett verksamhetssystem. Det finns ett stort utbud av tjänstemoduler att välja bland och en lösning för varje behov. Vi har lösningar för ekonomiskt bistånd, egna medel, barn och unga, vuxna, familjerätt, nyanlända och arbetsmarknad samt uppföljning och statistik.

Fullständig support

Vi hjälper dig längs hela vägen med strategisk planering, konsulttjänster, projektledning, driftsättning, kundsupport, underhåll, utbildning, integreringstjänster och programhantering.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn