noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Produksjonsstyring innen helse og omsorg

Avansert produksjonsstyring gir bedre prognoser, planlegging og ressursstyring slik at du kan kutte kostnader, forbedre effektiviteten og skape bedre opplevelser for helsepersonell og brukere.

Moderne skyløsninger for helse og omsorg

Høy kvalitet på helse- og omsorgsløsninger krever god ressursstyring. Ved å optimalisere bruken av anlegg, personer og utstyr kan du øke effektiviteten og redusere kostnader, samtidig som du forbedrer opplevelsene for personalet og brukerne.

De nordiske helse- og omsorgssystemene er blant de beste i verden, men de har en felles utfordring, nemlig å møte den økte tjenesteetterspørselen med begrensede ressurser. Løsningen ligger i avansert produksjonsstyring, der moderne verktøy som nettsky og maskinlæring gjør det mulig å utarbeide nøyaktige prognoser og planer og effektivisere driften.

Åpen og felles utvikling blant ulike parter i helse- og omsorgssektoren gjør at du får optimaliserte løsninger som oppfyller kravene dine.
Tommi Koistinen

Lead Product Manager, Production Management

bedre kvalitet og effektivitet

Tjenestekvaliteten blir bedre med god ressursstyring. Overgangen mellom de ulike stadiene underveis i tjenesten er sømløs. Både pasienter og helse- og omsorgspersonell får en bedre opplevelse.

Sømløs tjenesteopplevelse

Tjenestekvaliteten blir bedre med god ressursstyring. Overgangen mellom de ulike stadiene underveis i tjenesten er sømløs. Både pasienter og helse- og omsorgspersonell får en bedre opplevelse.

Effektiviteten blir bedre med optimal ressursutnyttelse. Ved å utarbeide nøyaktige prognoser og planer sparer du tid, penger og arbeid. Når situasjonen endres, kan du raskt tilpasse deg.

Oppgradert effektivitet

Effektiviteten blir bedre med optimal ressursutnyttelse. Ved å utarbeide nøyaktige prognoser og planer sparer du tid, penger og arbeid. Når situasjonen endres, kan du raskt tilpasse deg.

Utviklingssamarbeid med relevante parter på tvers av sektorer leder til konkrete resultater. Moderne utviklingsteknikker skaper løsninger som oppfyller kravene dine, i dag og i morgen.

Gode resultater fra felles utvikling

Utviklingssamarbeid med relevante parter på tvers av sektorer leder til konkrete resultater. Moderne utviklingsteknikker skaper løsninger som oppfyller kravene dine, i dag og i morgen.

Funksjoner som hjelper deg i arbeidet

Lag prognoser for tjeneste- og ressursbehov

Moderne verktøy som maskinlæring kan hjelpe deg å utarbeide nøyaktige behovsprognoser for ressurser som senger, pleiepersonell og utstyr. Også mer komplekse utfordringer kan løses, som å forutsi behovet for flerbruksrom. Pandemien har vist hvor dynamiske og fleksible helse- og omsorgstjenester må være, og med moderne teknologi kan du raskt justere prognosene etter behov.

Optimaliser produksjonsplanen

Med god planlegging kan du utnytte begrensede ressurser på best mulig måte. Når du vet hva du trenger, og når du trenger det, kan du forkorte ventetiden for pasienter. Bedre prognoser gjør at du kan optimalisere ressursplanleggingen for å få et arbeidsmiljø der personalet er mer produktivet og fornøyde.

Moderne teknologi

Avansert teknologi som nettsky og maskinlæring kan integreres i løsninger for produksjonsstyring. Helsevesenet er et unikt miljø, men kan likevel dra nytte av moderne verktøy og teknikker som er prøvd og testet i andre bransjer.

Helt nye måter å jobbe på

Den nordiske helse- og omsorgssektoren utvikler seg, og produksjonsstyringen må holde tritt med utviklingen. Ulike tjenesteytere må jobbe tettere sammen. Teknikker som smidig programvareutvikling kan raskt og effektivt skape løsningene som du og brukerne trenger.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn