noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Produktionsledning inom hälso- och sjukvård

Avancerad produktionsledning ger bättre prognostisering och planering – vilket minskar både kostnader och förbättrar effektiviteten.

Moderna, molnbaserade vårdlösningar

Högkvalitativa hälso- och sjukvårdstjänster kräver en optimal förvaltning av resurserna. Genom att optimera användningen av lokaler, personer och enheter kan du förbättra effektiviteten och minska kostnaderna – samtidigt som du förbättrar upplevelsen för personal, patienter och medborgare.

De nordiska hälso- och sjukvårdssystemen är de bästa i världen, men de står inför den gemensamma utmaningen med ökade krav på tjänsterna och begränsade resurser. Avancerad produktionsledning hjälper oss att uppnå detta mål. Med moderna verktyg, som molnet och maskininlärning, kan hälso- och sjukvårdsföretag göra korrekta prognoser, planera i enlighet med dessa och arbeta effektivt.

Öppen och gemensam utveckling mellan olika parter inom vården gör det möjligt att skapa en optimerad vårdlösning som uppfyller dina krav.
Tommi Koistinen

Lead Product Manager, Production Management

Öka kvalitet och effektivitet

Kvaliteten förbättras när resurserna förvaltas på rätt sätt. Övergången mellan de olika stegen i serviceresan är smidig. Patienterna och hälso- och sjukvårdspersonalen får en bättre upplevelse.

Sömlös serviceupplevelse

Kvaliteten förbättras när resurserna förvaltas på rätt sätt. Övergången mellan de olika stegen i serviceresan är smidig. Patienterna och hälso- och sjukvårdspersonalen får en bättre upplevelse.

Effektiviteten förbättras när resurserna utnyttjas optimalt. Gör korrekta prognoser och planera rätt för att slösa mindre tid, pengar och energi. När situationen förändras kan du snabbt anpassa dig.

Uppgraderad effektivitet

Effektiviteten förbättras när resurserna utnyttjas optimalt. Gör korrekta prognoser och planera rätt för att slösa mindre tid, pengar och energi. När situationen förändras kan du snabbt anpassa dig.

Konkreta resultat nås genom tvärsektoriell utveckling med relevanta partner. Moderna utvecklingstekniker ger en lösning som uppfyller dina krav idag och imorgon.

Gemensam utveckling för bästa resultat

Konkreta resultat nås genom tvärsektoriell utveckling med relevanta partner. Moderna utvecklingstekniker ger en lösning som uppfyller dina krav idag och imorgon.

Funktioner som underlättar ditt arbete

Prognostisera efterfrågan på tjänster och resurser

Moderna verktyg, som maskininlärning, kan hjälpa dig att förutse efterfrågan med precision på resurser som sängar, vårdpersonal och utrustning. Även komplexa utmaningar kan lösas, som att förutse efterfrågan på rum med flera funktioner. Pandemin har visat hur dynamisk och flexibel hälso- och sjukvården måste vara. Modern teknik kan hjälpa dig att snabbt anpassa prognoserna efter förändrade förhållanden.

Optimera din produktionsplan

Med rätt planering kan du optimera begränsade resurser. När du vet vad du behöver och när du behöver det kan du minska väntetiderna för patienterna. Med förbättrade prognoser kan du optimera resursplaneringen för att skapa en bättre arbetsmiljö för din personal och hjälpa dem att bli mer produktiva och nöjda.

Modern teknik

Avancerad teknik, som molntjänster och maskininlärning, är fördelaktigt för lösningar inom produktionsledning. Hälso- och sjukvården är en unik miljö, men den kan ändå dra nytta av de moderna verktyg och tekniker som testats och prövats i andra branscher.

Framtidens arbetsmetoder

Den nordiska hälso- och sjukvården utvecklas, och det behöver din produktionsledning också göra. Olika tjänsteleverantörer måste samarbeta närmare. Tekniker som agil mjukvaruutveckling kan användas för att snabbt och effektivt skapa de lösningar som du, dina patienter och dina kunder behöver.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn