noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevry akselererer bruken av generativ AI – Tietoevry Care og Silo AI utvikler en finsktalende AI-assistent for helsepersonell

29 juni 2023

Ved å utnytte generativ AI i helsevesenet kan man gi helsepersonell mer tid til pasienter, forbedre behandlingsresultater og spare kostnader for samfunnet.

Det mangler ikke på data i helsevesenet. Disse dataene må helsepersonell manuelt hente ut fra ulike kilder for å sikre god behandling. Dette er både tidkrevende og upraktisk. For å løse ressursutfordringene i sektoren er det viktig å frigjøre fagpersoners tid til mer produktivt arbeid, som å bruke mer tid med pasientene.

Tietoevry Care, en ledende leverandør av velferds- og helseteknologi i Norden, og AI-selskapet Silo AI utvikler for øyeblikket løsninger for å gjøre nettopp dette. Målet med samarbeidet er å bygge det første AI-assisterte søke- og diskusjonsverktøyet på finsk på brukergrensesnittet til Tietoevrys Lifecare-pasientinformasjonssystem. Dette verktøyet gir god støtte til søk og visualisering av pasientdata. Når en lege eller sykepleier har spørsmål om pasientdata, kan AI-assistenten gi svar uten at man trenger å søke etter informasjon fra ulike kilder eller åpne flere applikasjoner. Dette frigjør medisinsk personells tid til faktisk pasientarbeid.

 

Nye AI-løsninger i samarbeid med partnere

Tietoevry Care har allerede i flere år bygget grunnlaget for bruk av data og AI innen helsevesenet. AI-assisterte løsninger er blitt utviklet for blant annet raskere diagnostisering av sjeldne sykdommer og mer effektiv behandling av akutt leukemi, i samarbeid med partnere som Helse- og sykehusdistriktet i Helsinki og Uusimaa (HUS).

«Vi tar nå betydelige skritt innen neste generasjon generative AI-tjenester. Disse skaper mange nye muligheter for å løse store utfordringer innen helsetjenesten. Pilotprosjekter og idéutvikling sammen med partnere akselererer utviklingen av nye applikasjoner og løsninger. Selv om tider endrer seg og teknologier utvikler seg, står vi ved at teknologien vi utvikler skal være etisk og bærekraftig,» sier Ari Järvelä, administrerende direktør i Tietoevry Care.

 

GPT-språkmodellen lærer helsefaglig terminologi

AI-assistentens bruker en åpen finsk GPT-språkmodell. I den første fasen utviklingsfasen vil språkmodellen finjusteres for samtale. I tillegg vil den lære finsk helsefaglig terminologi ved å bruke teknologien til Silo AI's datterselskap SiloGen, som er en spesialist på språkmodeller. Deretter vil passende bruk av språkmodellen i Lifecare-pasientinformasjonssystemet bli bekreftet. AI-assistenten fungerer basert på semantiske likheter mellom brukerens egne søk og dataene fra språkmodellen. Testing av AI-partneren vil bli utført på Tietoevrys egen plattform i stedet for en offentlig skytjeneste. Dette sikrer en trygg databehandling og ivaretar personvernet.

«Når det gjelder verdiskaping og digital suverenitet, er det særlig viktig at europeiske teknologiselskaper utvikler egne kunstig intelligens- og språkmodeller som er skreddersydd deres spesifikke behov. Samtidig kan vi sikre at modellene er basert på data og informasjon som representerer borgerne og organisasjonene i regionen, og at privat data behandles på en trygg måte. Tietoevry er et godt eksempel på et programvareselskap som har et et solid fundament for å utnytte data og kunstig intelligens, og som er en pioner når det kommer til å utvikle åpne løsninger som er skreddersydd deres egne behov,»  sier Peter Sarlin administrerende direktør og grunnlegger av Silo AI.

Tietoevry har aktivt bidratt til å fremme implementering og utbredelse av ny teknologi på tvers av bransjer og i samfunnet ellers gjennom flere tiår. Slik har selskapet fulgt den teknologiske utviklingen svært tett. Tietoevry mener at generativ AI er det nye, store IT-gjennombruddet og jobber nå aktivt med å finne gode måter å dra nytte av teknologien på. Det gjør selskapet blant annet gjennom samarbeid med kunder og partnere der etisk AI er et nøkkelprinsipp.

For mer informasjon, kontakt:

Tietoevry Newsdesk, news@tietoevry.com, +358 40 5704072

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn