noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Integrert helse og omsorg

Integrering av helsesektoren gir nye muligheter mellom norske regioner og kommuner. Dette fører blant annet til bedre omsorgskvalitet, mer effektive systemer og et mer fornøyd personale.

Helhetlig integrering av helse og omsorg

Helse- og omsorgssektoren i Norden utvikler seg, hvor driverne er behovet for høyere tjenestekvalitet med begrensede ressurser. Dette er mulig takket være integrering, som gir drastisk bedre effektivitet og pasientbehandling.

Tjenestene varierer fra apotek til universitetssykehus og fra spesialklinikker til hjemmehelsetjenesten. Mange systemer fører ofte til kompleksitet og dårlig bruk av ressurser. Her kan integrert helse og omsorg forbedre pasienttjenestene og optimalisere ressursbruken.

Mange moderne verktøy og prosesser har allerede blitt effektive i andre bransjer. Nå kan vi også bruke løsninger som nettsky, maskinlæring og dataanalyse til å optimalisere helse- og omsorgssektoren i Norden.

Vi har erfaring både med innovative, moderne verktøy og med de nordiske helse- og omsorgssystemene. La oss hjelpe deg å forbedre effektiviteten og kvaliteten på tjenestene - som vil være det beste for personalet og brukerne, og ikke minst for pasienten.
Frank Rodahl

Head of Tietoevry Care Norway

Forbedrer effektiviteten og kvaliteten

Smidig informasjonsflyt og integrering mellom ulike pleienivåer gir brukerne bedre kvalitet i tjenestene.

Forbedrer pleiekvaliteten

Smidig informasjonsflyt og integrering mellom ulike pleienivåer gir brukerne bedre kvalitet i tjenestene.

Kompleksitet, byråkrati og siloer gjør helse- og omsorgssektoren treg og lite kostnadseffektivt. Ved å integrere prosesser og systemer kan du forbedre effektiviteten og spare tid og ressurser.

Forbedrer effektiviteten

Kompleksitet, byråkrati og siloer gjør helse- og omsorgssektoren treg og lite kostnadseffektivt. Ved å integrere prosesser og systemer kan du forbedre effektiviteten og spare tid og ressurser.

Integrering gjør jobben enklere for helse- og omsorgspersonell. De slipper å fokusere på kompliserte og unødvendige oppgaver og kan heller bruke tiden sin mer effektivt.

Bedre arbeidsforhold

Integrering gjør jobben enklere for helse- og omsorgspersonell. De slipper å fokusere på kompliserte og unødvendige oppgaver og kan heller bruke tiden sin mer effektivt.

Integrering gir bedre funksjoner

Modulær

Helse- og omsorgssektoren i Norden består til sammen av en rekke ulike systemer. Vi kan hjelpe deg å velge de beste integreringsløsningene. Med et modulært system kan du legge til flere løsninger etter behov ved lovendringer og i takt med utviklingen innen helse- og omsorgssystemer. Vi kan også hjelpe deg å bruke data trygt og effektivt for å forbedre alt fra forskningsarbeid til pasientens deltakelse i sin egen pleie.

Plattformuavhengig

Prosessen med integrering i helse- og omsorgssektoren er ikke avhengig av spesifikke plattformer. Du er heller ikke låst til bestemte leverandører. Integreringen skjer i stedet i økosystemer der de rette partnerne leverer løsninger for dine spesifikke behov, og nåværende eldre systemer er ingen hindring for integreringen.

E-tjenester

De digitale tjenestene som har vært brukt med hell i offentlig og privat sektor, kan også brukes til å forbedre helse- og omsorgstjenester. Pasienter kan for eksempel gjøre avtaler, få rådgivning på nettet og følge behandlingsforløpet sitt på telefonen. Sosialarbeidere kan optimalisere tidsplaner, automatisere enklere oppgaver og til og med få hjelp fra maskinlæring.

Brukervennlig

Et integrert system er brukervennlig. Det reduserer kompleksiteten, for eksempel ved å fjerne unødvendige oppgaver og automatisere repetitive oppgaver. Det er også mer intuitivt å bruke. Dette er ikke bare viktig for personalet som skal bruke systemet hver dag, men også for pasienter som kanskje ikke er vant til digitale tjenester, eller som har fysiske eller kognitive svekkelser.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn