noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Digital integrerad sjukvård och omsorg

Digital integrerad sjukvård och omsorg ger bättre möjligheter för nordiska regioner och kommuner. Det bidrar till ökad vårdkvalitet, mer effektiva system och nöjdare personal.

En helhetssyn på digital integrerad sjukvård och omsorg

Omsorgen och hälso- och sjukvården i de nordiska regionerna är under utveckling, pådriven av krav på högre vårdkvalitet och begränsade resurser. Det här kan åstadkommas tack vare integration, som drastiskt kan förbättra effektiviteten och patientvården.

Vård inom Norden innebär allt från kontakt med apotek till universitetssjukhus, från specialistmottagningar till hemvård. Det innebär också en tidskrävande hantering av många komplexa och olika system. Med integrerad sjukvård och omsorg förbättras patienttjänsterna samtidigt som resurserna optimeras.

Många moderna verktyg och processer har redan visat sig vara effektiva i andra branscher. Nu kan vi använda lösningar som molnet, maskininlärning och dataanalys för att optimera vården som helhet för den nordiska medborgaren.

Vi har erfarenhet både av innovativa, moderna verktyg och processer och av sjukvård- och omsorgsmiljön i Norden. Vi hjälper dig att förbättra effektiviteten, kvaliteten och upplevelsen hos personal, patienter och medborgare.
Anders Jönebratt

Head of Tietoevry Care Sweden

Förbättrar effektivitet och kvalitet

Ett smidigt informationsflöde och integration mellan olika vårdmiljöer bidrar till högre kvalitet på vården och förbättrar patienternas upplevelse.

Ökar patienternas vårdkvalitet

Ett smidigt informationsflöde och integration mellan olika vårdmiljöer bidrar till högre kvalitet på vården och förbättrar patienternas upplevelse.

 Integrationen av processer och system gör det möjligt för oss att förbättra effektiviteten och spara tid och resurser.

Förbättrar effektiviteten

Integrationen av processer och system gör det möjligt för oss att förbättra effektiviteten och spara tid och resurser.

Integrationen kan underlätta arbetet för personal inom sjukvård och omsorg. Det gör att de kan fokusera mer på individen i stället för på komplicerade och onödiga uppgifter.

Bättre arbetsvillkor

Integrationen kan underlätta arbetet för personal inom sjukvård och omsorg. Det gör att de kan fokusera mer på individen i stället för på komplicerade och onödiga uppgifter.

Förbättrade funktioner genom integration

Modulbaserat

Hälso- och sjukvården i Norden består av olika system. Vi kan hjälpa dig att välja de integrationslösningar som passar just dina behov. I takt med att lagarna ändras och vårdsystemen utvecklas kan du lägga till fler modulbaserade lösningar efter behov. Vi hjälper dig att använda data på ett säkert och effektivt sätt.

Plattformsoberoende

Den digitala integrationsprocessen inom hälso- och sjukvården är inte beroende av särskilda plattformar. Integrationen sker istället i ekosystem, där vi tillhandahåller specifika lösningar för dina behov. Dina befintliga system är inget hinder för att integrera vården.

E-tjänster

De digitala tjänster som har visat sig fungera väl inom den offentliga och privata sektorn kan även användas för att förbättra hälso- och sjukvården. Patienterna kan till exempel boka möten, få tillgång till rådgivning online och följa behandlingen via sina telefoner. Socialarbetare kan optimera sina scheman, automatisera enkla uppgifter och till och med få hjälp av maskininlärning.

Användbarhet

Ett integrerat system är ett mer användbart system. Det minskar komplexiteten, till exempel genom att eliminera onödiga uppgifter och automatisera repetitiva uppgifter. Det ska också vara enkelt och intuitivt att använda. Det är inte bara viktigt för hälso- och sjukvårdspersonalen som måste använda systemet varje dag, utan även för patienter som kanske inte är vana vid digitala tjänster, eller som har fysiska eller kognitiva funktionshinder.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn