noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Lfant: Immersiv upplevelse som räddar liv

Lfant, ett innovationsbolag inom Länsförsäkringar, ställde oss inför följande utmaning: Vad kan vi göra tillsammans för att förhindra de 300 vägtrafikolyckor med barn som inträffar varje år?

Gustaf Björn

Senior business developer

Utmaningen

Många barn upplever en oro i trafiken och deras självorienterade sätt att tänka kan medföra stora risker. Lfant kom till Tietoevry med en fråga: Kan vi göra något tillsammans för att förhindra de 300 vägtrafikolyckor med barn som inträffar varje år?

Lösningen

En tidig arbetshypotes var lektioner som innefattade AR tillsammans med gamification så att barnen skulle uppleva och öva trafiksäkerhetssituationer på ett underhållande och säkert sätt. Målbilden var att öka deras kunskaper och i förlängningen minska antalet olyckor.

 

Om kunden

Lfant är ett innovationsbolag som ägs av Länsförsäkringar och som arbetar med kunddriven utveckling för att möta morgondagens behov av enkelhet och trygghet. Lfant har i uppdrag att ständigt utforska nya idéer som kan skapa förändring för såväl verksamheten som kunderna men även för samhället i stort. Tietoevry har samarbetat med bolaget i ett antal innovationsprojekt som har sträckt sig från att förebygga vattenskador med hjälp av IoT och maskininlärning till VR-lösningar.

Uppnådda fördelar

Med gamification kan vi nå barnen på ett helt nytt sätt och skapa en engagerande utbildning inom ett komplext område

Engagerande utbildning

Med gamification kan vi nå barnen på ett helt nytt sätt och skapa en engagerande utbildning inom ett komplext område

Utbildningen genomförs på ett säkert sätt via AR där barnen befinner sig i en trygg miljö

Trafiksäkerhet på ett säkert sätt

Utbildningen genomförs på ett säkert sätt via AR där barnen befinner sig i en trygg miljö

Barnen lärde sig hur man korsar vägen på ett säkert sätt. En livsviktig beteendeändring som kan rädda liv

Livsviktigt lärande

Barnen lärde sig hur man korsar vägen på ett säkert sätt. En livsviktig beteendeändring som kan rädda liv

Utmaningarna med att utbilda barn inom trafiksäkerhet

Vårt förarbete visade att över hälften av barnen är rädda för och oroliga i trafiken. Barnen gav exempel på förare som körde mot rött ljus, cyklister och mopedister som kom farandes på trottoaren och bilar som körde in på lekplatser.

Barnen var också oroliga när sikten var dålig, t ex när snö inte har röjts bort ordentligt eller när häckar inte har klippts. Ett av barnens svårigheter är att de fastnar i ett självorienterat tänkande; de arbetar utifrån sitt eget perspektiv och kan inte förstå att andra kan dra motsatta slutsatser.

Vad detta betyder i sammanhanget trafiksäkerhet är att de inte kan förstå och därmed ta hänsyn till t ex en bilförares sätt att tänka. Mycket arbete har lagts ner på hur man ska utbilda barn inom trafiksäkerhet utan större framgång och det beror på att även om barn agerar korrekt under kontrollerade förhållanden så är det inte fallet i mer komplexa trafikmiljöer.

Varför hjälper det inte med att ändra barns beteende för att göra dem säkrare? Anledningen är att barn innan 12 års ålder inte har förmågan som behövs för att uppvisa det beteende som behövs för att hålla dem trygga inom kontexten trafiksäkerhet.

Ökade kunskaper genom AR och Gamification

När vi tar oss an den här typen av projekt arbetar vi vanligtvis med vår Loop innovationsprocess, som är en metod som kombinerar designtänkande, lean startup och agil utveckling. Syftet är att snabbt identifiera behov och förutsättningar, forma hypoteser som kan undersökas samt valideras och, om någon av dem flyger, gå vidare.

En tidig arbetshypotes var att lektioner som innefattar AR tillsammans med gamification kunde öka barnens kunskaper genom att öva på trafiksituationer på ett underhållande och säkert sätt.

Det större syftet är förstås att rädda liv. Det är därför vi gör det här. Jag intervjuade barnen efteråt och i stort sett alla sa att de hade lärt sig om trafiksäkerhet. Nu vet de hur de ska korsa vägen, vilket är så givande Det är först när du testar en produkt i verkligheten som du kan se om den är en framgång

Lisa Olsson

COO, Lfant AB

Lösningen landade därför i ett interaktivt AR-spel där barn lär sig om trafiksäkerhet i en säker miljö. Ett antal initiala lektioner skapades som var avsedda att lära barn trafiksäkerhetsregler och specifika färdigheter, tillsammans med ett Pokémon Go inspirerat spel där barn samlar vägskyltar och sedan placerar ut dem på rätt plats i den digitala stadsmiljön.

Lösningen har testats på förskolor och grundskolor i Skåne och Västsverige men även på större stadsevent med mycket gott resultat. Den del av upplevelsen som barnen tyckte mest om var att leta efter skyltarna, något som flera av barnen var måna om att berätta till sina föräldrar. Intervjuer och eftergranskning visar att 90% av barnen lärde sig att korsa vägen.

Läs mer om våra tjänster inom Extended Reality

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn