noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Extended Reality

Tillsammans skapar vi morgondagens upplevelse, idag

Extended Reality

Oavsett om vi använder oss av AR (Augmented Reality), VR (Virtual Reality) eller MR (Mixed Reality), är målet en engagerande upplevelse, anpassad för användaren som skapar nytta för ändamålet. Kan vi uppnå den målbilden vet vi att vi nyttjat XRs styrkor på rätt sätt. Interaktionsmöjligheterna kan frambringa helt nya sätt för hur köpare och säljare kommunicerar och upplever sin dialog.

XR har under en längre tid blivit framhävt men också ifrågasatt som nästa tech-hit. Vi är dock övertygade om att vi nu befinner oss i en tid där det är mer kraftfullt och efterfrågat än någonsin att utforska produkter, tjänster och sättet vi interagerar med kollegor och kunder.

Vår övertygelse bygger på mångårig utvärdering och proof-of-concepts. Men det tycker vi ska stanna där, det är dags för nästa nivå, eftersom XR har etablerats baserat på relevanta fynd i tidigare upptäcktsfaser. Vi befinner oss i något av en perfekt storm som numera gör XR spelbar inom både innovation och uppskalad industrialisering.

För att möjliggöra flexibilitet och tillämpa den smartaste vägen fram kan vi mixa vårt interna team med ett nätverk av beprövade nordiska och internationella nischpartner samt plattforms- och enhetsleverantörer. Vi ser det som en nödvändighet då XR är ett nav inom ett ständigt föränderligt ekosystem av omnikanalsperspektiv och en ökad efterfrågan av digitala upplevelser från krävande målgrupper.

Vår utgångspunkt är att skapa balans mellan människa, affär och teknik och på det viset sätta människan i första rummet. Det är nyckeln till bästa upplevelse.

Välkommen att kontakta mig för att prata mer om hur XR kan vara nästa steg i er digitala utveckling, ett steg som defintivt kan spara dig både pengar och vår miljö!

Gustaf Björn
Gustaf Björn

Senior business developer

Vårt XR-erbjudande

Strategi

Vi hjälper dig att föreställa och definiera din XR-strategi, med både kort- och långsiktiga perspektiv. Vi hjälper dig att täcka hela användarresan och identifiera de mest relevanta elementen för att skapa värde med er XR-upplevelse.

Marknadsföring

Virtuella rundturer, digitala produkttvillingar, digitalt berikade verkliga upplevelser (AR), testkörning av produkter och produktanpassning. Shopping och betalning i verkligheten. Showroom-tjänster.

Digital tvilling

Digitala bilder och datavisualisering för produktkonfiguration och processimulering för att stödja beslutsfattande. Kontextuell datapresentation och visualisering.

Utbildning

Komplett kostnadseffektiv XR-inlärningsmiljö för att skapa relevant kompetens. Ökad effektivitet och säkerhet i verksamheten vid upplärning av befintliga och nya kollegor.

Samarbete

Fleranvändarmiljö för att genomföra produktdesign. Dela prototyper, bjuda in designers, testa med användare och utföra användarbeteendeanalys. Fjärrsamarbete och kommunikationsverktyg.

Support

Kontextuell datapresentation och fjärrassistans med AR och AI-assisterad vägledning för användningsfall för underhåll, montering och installation.

Varför XR?

Genom förhöjda upplevelser skapar ni ökat medvetande om era produkter och era arbetssätt.

Knyt starkare band med kund & kollegor

Genom förhöjda upplevelser skapar ni ökat medvetande om era produkter och era arbetssätt.

Inom utbildning kan ni korta restider och sänka kostnader med att införa XR som digitalt komplement till ert befintliga tillvägagångssätt för träning.

Reducera kostnad & ställtid

Inom utbildning kan ni korta restider och sänka kostnader med att införa XR som digitalt komplement till ert befintliga tillvägagångssätt för träning.

Tillgängliggör interaktiva 3D-tvillingar av ert erbjudande och era produkter som era nyckelmålgrupper kan nå när de vill och när de kan.

Interaktion på begäran

Tillgängliggör interaktiva 3D-tvillingar av ert erbjudande och era produkter som era nyckelmålgrupper kan nå när de vill och när de kan.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn