noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Göteborg 400 år - i digital tappning

I samband med Göteborgs 400-årsjubileum fick besökarna möjlighet att uppleva staden via AR.

Läs mer om våra digitala tjänster
Gustaf Björn

Senior business developer

XR-tekniken gör det möjligt att utveckla enkla och intuitiva tjänster och skapa starkare upplevelser för användarna och tydligare budskap från avsändaren. Samarbetet med destinationsbolaget Göteborg & Co genererade inte bara stort engagemang, utan gav också värdefull kunskap inför nästa steg på företagets XR-resa.

Göteborg & Co ville förhöja upplevelsen av kommunikationen på stadens informationstavlor i samband med Göteborgs 400-årsjubileum. Med målgruppen unga turister och medborgare behövde den tekniska lösningen vara enkel och lättillgänglig. Valet föll på AR-teknik, som skulle göra det möjligt att addera ett digitalt, rörligt lager på tavlorna som skapade en rolig och spännande förlängning av den analoga informationen.

Med AR ville vi testa ett nytt format för kommunikation, och försöka nå en målgrupp på ett sätt som tilltalar dem, samt visa på kreativitet och innovationsförmåga från vårt håll. Vi ville också ge oss själva mer kunskap och förstå hur mediet kunde hjälpa oss säga mer på ett annorlunda sätt, säger Johan De Paoli, AD och konceptutvecklare på Göteborg & Co.

Inom XR, som är ett samlingsnamn för teknik som kan visualisera information, är AR särskilt användarvänlig. Till skillnad från VR kräver den ingen speciell hårdvara, då upplevelsen tillgängliggörs med kameran på en smartphone eller surfplatta.

Göteborg & Co hade 2022 samarbetat med Tietoevry inför ett pilotprojekt med AR-teknik, kopplad ”Hela stadens galleri”, en fysisk konstutställning där ett av konstverken med hjälp av digitala lager kunde förhöjas och upplevas direkt i mobilen. Tietoevrys team hade då skapat en lösning utifrån webAR, som även kunde appliceras på den nya insatsen.

WebAR innebär att man inte behöver utveckla en separat app som ska installeras på mobilen. Det räcker att ha en aktiverande QR-kod som skannas via kameran och upplevelsen hoppar upp i webbläsaren.

Gustaf Björn, Affärsutvecklare
XR på Tietoevry

 -Anledningen till att vi tillsammans med Göteborg & Co valde Web-AR var att vi ville få till en så snabb, enkel och direkt interaktion som möjligt med affischerna på stan. Vi valde också att använda oss av webAR-komponenter ifrån utvecklaren 8thWall som innebar att vi inte behövde bygga allt ifrån scratch utan kunde använda en från-hyllan-plattform.

Johan De Paoli har jobbat med flera kommunikationsinsatser inför Göteborgs 400-årsjubiléum. Han har under många år varit med och drivit destinationsbolagets digitala utveckling och hittat nya plattformar för att nå ut.

Eftersom vi hade samarbetat med Tietoevery tidigare så vi visste vad som krävdes från vår sida, även om förutsättningarna var lite annorlunda den här gången. Vi tog fram storyn, illustrationer och grafiskt manér, sedan tittade deras team på hur de tekniskt kunde ta ut det. Vi har haft en nära dialog under hela processen och det har fungerat väldigt bra.

Johan De Paoli, AD och konceptutvecklare på Göteborg & Co

Inför den här kampanjen ville han få ut information om 400-årsjubiléet på ett nytt och humoristiskt sätt utan att behöva inkludera allt på den fysiska tavlan.Den kreativa idén, som tagits fram av Johan De Paoli och kollegan Hannah Håkansson, byggde på två karaktärer i form av lyftkranar som, när QR-koden skannades från tavlan, fick liv och på bred göteborgska började berätta om jubiléet. Informationen i QR-koden kunde enkelt uppdateras vid exempelvis förändringar i evenemangsplanen.

Kampanjen skapade mycket nyfikenhet och genererade runt 2 000 aktiveringar av QR-koden. Men för Göteborg & Co var signalvärdet att som Göteborgs stads destinationsbolag uppfattas som kreativt och framåt i den digitala utvecklingen minst lika viktigt.

-AR-projektet i samband med jubiléet var lite av ett test, och man måste testa för att lära sig nytt och sedan kunna ta nästa steg. Jag drivs av min tro att om tio år kommer alla att ha smarta glasögon och digitala lager som tillgängliggör och förhöjer hur vi jobbar med information och berättande, säger Johan De Paoli.

Största utmaningen?

-När man jobbar med QR-koder och AR-lager är det viktigt att hitta en bra balans mellan vad du kan kräva av användaren och vad den får tillbaka. Vi lärde oss också vikten av att rama in QR-koden på ett bra sätt.

Göteborg & Co har bara skrapat på ytan av möjligheter som finns att interagera med konsumenter, medborgare och turister med hjälp av XR-teknik, menar Gustaf Björn.

I ett mångkulturellt samhälle där man behöver kommunicera på många olika språk till olika målgrupper kan man utjämna språkbarriärerna genom att jobba visuellt, till exempel med animerade, språkfria AR-appar.

Gustaf Björn, Affärsutvecklare XR på Tietoevry.

Och det är inte bara besöksnäringen som kan dra nytta av XR-teknik för att på ett enkelt och användarvänligt sätt nå ut med information till flera olika målgrupper. Stora företag och inte minst offentlig sektor, med många enheter och avdelningar, har mycket att vinna. Utbildning och kompetensutveckling är områden där XR-tekniken – utöver sitt primära syfte – kan skapa fördelar när det kommer till kostnadseffektivisering, skalbarhet och hållbarhet.

Inom hälsa, sjukvård och yrkeshögskolor efterfrågas distansutbildningar i VR som tillåter verklighetsnära träning och situationsövningar utan att någon behöver resa. Ett annat exempel är kommuner och regioner som vill kunna erbjuda unga, inför sina yrkesval, möjligheten att testa olika jobb i den virtuella världen. Inom äldreomsorgen kan VR-teknik användas för att motverka känslan av isolering och ensamhet bland äldre.

Regioner, kommuner och städer visar allt större intresse för att utveckla digitala tvillingar som en viktig komponent för stadsplanering och samhällsutveckling. Här är insamling och smart hantering av data en enkel men avgörande process för att kunna visualisera information och göra analyser. I kombination med andra källor som till exempel geodata kan helt nya idéer utvecklas med hjälp av den digitala tvillingen.

-The sky is the limit, säger Gustaf Björn.

Att ta steget att börja testa sig fram inom XR är inte svårt, menar han, AR-tekniken är ett bra första steg om man är nyfiken på att jobba vidare med XR, att utveckla en AR-app behöver inte ta mer än några dagar. Och tröskeln för att komma i gång är låg, det krävs bara någon inifrån som driver på.

-Ofta sitter man som företag eller organisation på en mängd information som kan användas som underlag för att utveckla spännande lösningar och tjänster. Det kan kännas nytt idag, men inom bara några år kommer AR inte att kallas för AR. Det kommer att vara en naturlig del av en mobilapp för att förtydliga och förhöja en upplevelse.

Är du nyfiken på hur AR som teknik kan förhöja upplevelsen av ditt erbjudande så är du välkommen att kontakta mig så berättar jag mer. 

Gustaf Björn

 

MicrosoftTeams-image (13).png

 

Text: Hanna Dunér, Spoon.

 

 

 

 

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn