noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Arctic Paper: Kundportal med fokus på självservice

Den nya plattformen har tagit Arctic Paper ytterligare ett steg framåt i sin digitaliseringsresa.

Mer om våra digitala tjänster
Jesper Viktor

Head of Digital Experience, Create Sweden

Utmaningen

Arctic Paper vill i tillägg till sin innesäljfunktion erbjuda kunderna en möjlighet att lägga order digitalt och använda en självservicefunktion för att hämta information. Pappersbruken inom Arctic Papers var tidigare fristående, och nu fortsätter samordningen av de digitala kontaktytorna.

 

Lösningen

En kundportal med e-handel som är utformad för att göra det enkelt för kunderna att hitta rätt information och lägga sin order, och som även effektiviserar det interna arbetet för Arctic Paper. Till att börja med på skandinaviska hemmamarknaden. Lösningen byggdes på plattformen Optimizely Commerce, och har integrerats mot Arctic Papers bakomliggande systemmiljö.

Om kunden

Arctic Paper erbjuder pappersprodukter och tjänster i premiumsegmentet med fokus på nytänkande, högsta kvalitet och hållbarhet. Arctic Paper har tillverkning och försäljningsenheter i flera europeiska länder.

Mer om Arctic Paper
Genom ökad tillgänglighet 24/7 och omedelbar och enkel åtkomst, sparar kundportalen tid och ökar bekvämligheten för såväl kunden som internt för Arctic Paper.

Sparar tid

Genom ökad tillgänglighet 24/7 och omedelbar och enkel åtkomst, sparar kundportalen tid och ökar bekvämligheten för såväl kunden som internt för Arctic Paper.

Kundportalen är utformad för att snabbt leda kunden rätt genom en effektiv interaktionsdesign.

Koll på kundresan

Kundportalen är utformad för att snabbt leda kunden rätt genom en effektiv interaktionsdesign.

Genom att se över befintlig systemmiljö och tillgängliggöra information öppnar det upp för ännu fler digitala lösningar i framtiden.

Nya digitala möjligheter

Genom att se över befintlig systemmiljö och tillgängliggöra information öppnar det upp för ännu fler digitala lösningar i framtiden.

Pappersbranschen digitaliseras

Som leverantör inom premiumsegmentet är Arctic Paper i ständig utveckling för att möta kundernas behov och förväntningar. Det gäller inte bara för deras pappersprodukter utan även inom kundservice, handel och digital närvaro.

Arctic Papers kunder värderar sin arbetstid högt, och förväntar sig smidiga lösningar för att hitta rätt information och genomföra transaktioner när det passar dem, utan onödig tidsspill.

Insikten om detta uttalade kundbehov, och Arctic Papers behov av att erbjuda kunderna mervärden, var avgörande i beslutet att initiera arbetet med en ny kundportal.

Kunderna vill inte vara låsta till den tid på dygnet när vi har öppet i telefon. Kunden vill själv genomföra bestälingar. De söker smidigare och enklare lösningar för vardagsordrarna. Så de bara behöver prata med oss på Arctic Paper när det finns något som de tycker är vär att prata om .

Jenny Blomstrand

Produktägare, E-handel / Arctic Paper

Projektets genomförande

Tietoevry och Arctic Paper identifierade tillsammans kundernas mål, behov och förväntningar och skapade en digital kundresa. Arbetet landande i krav på interaktion och funktionalitet för att underlätta självservice och att skapa en tillgänglig e-handel med specifika krav att hitta rätt produkt. Särskild omsorg har lagts på en filtreringsfunktion som gör det smidigt för kunden att beställa.

Målet med utvecklingsarbetet var att skapa en första version av Arctic Papers kundportal som ger kunden möjlighet att själv hämta information. Vi tillgängliggjorde funktionalitet som lagerstatus, orderhistorik, orderstatistik och dokument kopplade till engagemanget.

Tietoevry har lärt mig vilken struktur som krävs för att man ska kunna jobba agilt på ett bra sätt. Arbetssättet har gett oss möjligheten att fokusera på en sak i taget och att lägga saker åt sidan utan att tappa bort det. Vid sprintplaneringen tre veckor senare tar man upp det igen.

Jenny Blomstrand

Produktägare, E-handel / Arctic Paper

Resultat

Den nya kundportalen med e-handelslösning är idag en central utgångspunkt i kundresan för att snabbt leda kunden rätt, genom effektiv interaktionsdesign och enkla och snabbtillgängliga funktioner.

Förutom att skapa en smidig lösning för kunderna så är kundportalen också utformad för att effektivisera det interna arbetet hos Arctic Paper. Det gör att den totala arbetsbördan minskar så medarbetarna i stället kan fokusera på den personliga kontakten där den tillför mest värde.

För att lyckas med integrationen med Optimizley Commerce behövde Arctic Paper se över sin befintliga systemmiljö och tillgängliggöra sin information, det i öppnar i sin tur upp för fler och nya möjligheter i deras digitaliseringsresa.

 

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn