noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Armatec förenklar köpbeslut med PIM-system

Med Inriver PIM blir det effektivt att hantera produktinformation vilket gör Armatec mer konkurrenskraftiga på fler marknader.

Läs mer om våra digitala tjänster
Jonas Prosell

Senior Business Consultant

Utmaningen

Armatecs kunder söker ofta själva information för att nå fram till ett köpbeslut där produktinformation är av central betydelse. Armatec hade ett system för produktinformation som var tungrott, och krävde handpåläggning och det be­­­gränsade deras utveckling av säljkanaler, bland annat deras webbplats.

Armatec behövde därför en effektivare lösning för att öka produktiviteten, samt för att underlätta samarbetet mellan marknader för att harmonisera och utvidga produkt­erbjudandet till alla sina marknader.

Lösningen

Armatec hade behov av att förenkla och effektivisera sin hantering av produktinformation för att hålla den uppdaterad, relevant, konsekvent och stödja kunden i alla steg i kundresan. De valde Inriver PIM som verktyg eftersom det bäst ansågs motsvara kraven. Tietoevry, som sedan tidigare ut­veck­lat Armatecs webbplats och e-handel, valdes som implementationspartner.

Läs mer om Inriver PIM

Om kunden

Armatec är verksamma inom flödesteknik och erbjuder lösningar inom vatten, värme, kyla och process. Armatecs ambition är erbjuda ett stöd hela vägen från produktval till installation och underhåll. De anställda har djup kunskap om produkter och bred kunskap inom tekniska system vilket behöver återspeglas i de digitala kanalerna.

Läs mer om Armatec
En källa för produktinformationen möjliggör att informationen är standardiserad, konsekvent, fullständig, korrekt och berikad i alla kanaler. Det förbättrar kundupplevelsen och underlättar köpbeslut.

Förbättrad kundupplevelse

En källa för produktinformationen möjliggör att informationen är standardiserad, konsekvent, fullständig, korrekt och berikad i alla kanaler. Det förbättrar kundupplevelsen och underlättar köpbeslut.

Lösningen gör det effektivare med minskad tidsåtgång, färre manuella handgrepp, och lägre ansträngning för att underhålla produktinformation och distribuera ut i flera kanaler.

Användarvänlighet och automatisering

Lösningen gör det effektivare med minskad tidsåtgång, färre manuella handgrepp, och lägre ansträngning för att underhålla produktinformation och distribuera ut i flera kanaler.

Med tydliga roller och ansvar för processteg och information samt automatisering av informationsutbyte mellan system underlättas och effektiviseras samarbetet inom Armatec och med externa parter

Underlättar samarbete

Med tydliga roller och ansvar för processteg och information samt automatisering av informationsutbyte mellan system underlättas och effektiviseras samarbetet inom Armatec och med externa parter

Inriver valdes efter en gedigen urvalsprocess. Det är användarvänligt och vi ser att mycket finns färdigt ”out-of-the-box”. Den flexibla datamodellen gör att systemet är väldigt anpassningsbart och töjbart. Tietoevry har visat vilka anpassningsmöjligheter som finns. Än så länge har vi inte stött på några begränsningar.

Björn Unger

Marknads- och produktansvarig, Ventiler och Automation, Armatec

Genomförande

Projektet genomfördes i tre faser, upptäcka och definiera lösning, implementation, och utrullning. Tietoevrys PIM-experter jobbade i nära samarbete med Armatecs produktexperter från start till mål vilket var en förut­sättning för projektets framgång. Datamodellen definierades och itererades till dess att en solid grund för att strukturera produktinformationen hade uppnåtts. En utmaning var hur vi skulle hantera sammansatta produkter utan att duplicera information och arbetsinsatsen. Engagemanget från Armatecs kompetenta med­ar­betare var en avgörande faktor för resultatet.

Projektet drog i gång med buller och bong och drevs ganska tight. Hela projektet var en källa till utbildning för oss. Det var ett stort inslag av ”learning by doing”, vilket har givit mig mycket goda insikter, kunskap och kontroll över de viktigaste delarna av systemet.

Emelie Winbom

Product Data Manager, Fjärrvärme- & Fjärrkylcentraler, Armatec

Resultat

Armatec har lanserat PIM-systemet för den svenska marknaden. Den externa hemsidan och webshopen samt produktdatablad (PDF), hämtar produktinformation från Inriver PIM. Systemet och dess datamodell har möj­­liggjort vidareutveckling av webben. Den nya produktdetaljsidan ger en bättre och mer detaljerad produkt­pre­sen­­tation vilket underlättar köpbeslut. Dessutom är det lättare att hitta och köpa tillbehör, samt hitta certi­fi­e­ra­de produkter. VVS-branschens RSK-databas och BIM-object är också lättillgängligt från webben, vilket un­der­lät­tar för kunder att inkludera Armatecs produkter i sina lösningar.

Redan kort efter webbutvecklingen har försäljningen via e-handeln ökat. Fältsäljare och kundtjänst har också nyt­­ta av, och spar tid på att webben innehåller mer lättillgänglig produktinformation av högre kvalitet än tidi­ga­re.

Jag gillar hur Tietoevry har utmanat oss. Som kunskapsföretag kan vi våra produkter och vår affär, men det är inte säkert att vi tänker rätt. Tietoevry har erfarenheter, så det var jätteviktigt för oss att våga låta oss utmanas för att hitta ännu bättre lösningar

Björn Unger

Marknads- och produktansvarig, Ventiler och Automation, Armatec

Med PIM möjliggörs ett harmoniserat, mer automatiserat, och effektivare arbetssätt. Armatecs omfattande pro­­duktkatalog har strukturerats, vilket säkrar att konsekvent och väl avvägd produktinformation stödjer kun­dens köpprocess hela vägen från inhämtande av information till efter köpet. Lösningen kan även utvidgas till att inkludera fler enheter, och effektiviserar det interna samarbetet mellan funktioner, och marknader. PIM stöd­jer Armatecs fortsatta konkurrenskraft och position som en pålitlig kunskapspartner inom flödesteknik.

Relationerna mellan produkter är lättillgängliga på webben, vilket gör att säljare får färre frågor om vilken produkt som är rätt, och saknas det en relation får vi snabbt reda på det. Sökfunktionen i PIM gör det också lätt för mig att till exempel ta reda på vilka produkter som saknar en bruksanvisning, vilket tidigare var mycket omständigt.

Emelie Winbom

Product Data Manager, Fjärrvärme- & Fjärrkylcentraler, Armatec

Nästa steg

Armatec fortsätter implementeringen av PIM i Finland under 2023, sedan följer Norge och Danmark. Produktinformation kommer även att tillgängliggöras i fler kanaler än webb genom att integreras via så kallad API (application programming interface). Det finns också ytterligare effektiviseringsmöjligheter genom att importera produktinformation direkt från Armatecs leverantörer till Inriver PIM.

Jag vill slå ett slag för effektiviteten med Inriver PIM. Jag kan åstadkomma mycket mer på en bråkdel av tiden. Att lansera en ny produkt tog tidigare veckor. Nu går det på någon dag med högre kvalitet på data. Detta är en förutsättning för att hantera allt snabbare förändringar.

Björn Unger

Marknads- och produktansvarig, Ventiler och Automation, Armatec

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn