noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

ABA Skol ökar sin effektivitet och möter kundkrav med ny webbshop

Den nya plattformen och e-handeln skapar smidigare inköp för kunderna och ett effektivare arbetssätt för ABA Skol.

Jesper Viktor

Head of Digital Experience, Create Sweden

Utmaningen

ABA Skol hade en webbplats och e-handelslösning som inte längre motsvarade kundernas behov och förväntningar. Webbplatsen hade funnits en längre tid och den var besvärlig att administrera och vidareutveckla i den takt de önskade. ABA Skol var därför i behov av en ny lösning för att effektivisera sitt arbetssätt, möta kundbehoven, utveckla sitt erbjudande och växa i Norden.

Lösningen

En modern e-handel som motsvarar kundernas krav, möjliggör ett effektivt arbetssätt och går att utveckla utifrån nya behov när ABA Skol utvecklar sitt erbjudande.

Läs mer om våra tjänster inom digital närvaro

Om kunden

ABA Skol säljer kreativt och pedagogiskt material, programmering samt möbler och inredning till förskolor och skolor i Sverige, Norge och Finland.

 

Läs mer om ABA Skol
Möjliggör kontinuerlig vidareutveckling för att möta nya kundbehov, och för att stötta utveckling och ABA Skols affärsmål.

Ständiga förbättringar

Möjliggör kontinuerlig vidareutveckling för att möta nya kundbehov, och för att stötta utveckling och ABA Skols affärsmål.

Produktinformation uppdaterad och samlat på ett ställe med möjlighet att publicera i flera säljkanaler.

Effektiviserad produktkatalog

Produktinformation uppdaterad och samlat på ett ställe med möjlighet att publicera i flera säljkanaler.

En webbshop som möter kundernas förväntningar, och krav. Till exempel genom att välja till vilken verksamhet de ska göra beställningen.

Smidig kundresa

En webbshop som möter kundernas förväntningar, och krav. Till exempel genom att välja till vilken verksamhet de ska göra beställningen.

Tillsammans tog vi ett helhetsgrepp om lösningen

ABA Skol var i behov av inte bara en ny e-handel utan också en plattform som kunde förenkla och effektivisera det administrativa arbetet. ABA Skol sökte därför en rådgivande partner inom e-handel och valde Tietoevry Create för att ta ett helhetsgrepp över deras tekniska plattform. Tietoevry är sedan tidigare en leverantör av deras affärssystem (ERP).

Det var dags att ta ett omtag om webbplats och e-handelslösning för att optimera, effektivisera och förenkla både upplevelse för kunderna och arbetet för ABA Skols medarbetare. Med vår bredd och det synergier det medför kunde vi som leverantör ta ett helhetsgrepp om lösningen.

Ett nära samarbete från start till mål

Vi arbetade tillsammans med ABA Skol för att definiera, skapa och sjösätta abaskol.se.

Arbetet började med att tillsammans definiera vad som var viktigast att få med i den första versionen av den nya e-handeln i en MVP (Minimum Viable Product). För att leva upp till kundernas förväntningar, för att nå ABA Skols af­färs­mål samt för att skapa ett effektivt arbetsflöde i den nya plattformen.

Ibland kan man undra varför det behövs ett förarbete, men jag tycker att det var toppen. Vi byggde kundresan i en User Story Map som Tietoevry hade förpreppat, och som anpassades till våra specifika krav.

Helene Svensson

Projektledare Ny E-handel, ABA Skol

Vi utvärderade olika plattformar och utformade den tekniska lösningen. Valet föll på Umbraco för innehåll (CMS), Inriver PIM för produktinformation, och Ucommerce för e-handels­funkti­ona­­litet. PIM-sy­ste­met gör det möjligt att effektivt hantera och underhålla ABA Skols omfat­tande pro­dukt­katalog, berika produkter med texter och bilder, samt att publicera enhetlig pro­dukt­­in­for­ma­tion i e-han­deln och övriga säljkanaler.

Nästa steg var att ta fram en plan för implementeringen, för att skapa goda förutsättningar för en snabb och effektiv start av utvecklingen. Därefter utvecklade vi webb och e-handel baserat på de användar­be­hov som vi tillsammans hade definierat.

Det fungerade fint att driva PIM-, och webbutvecklingen parallellt. Vi avsatte nyckelpersoner internt för arbetet med produktinformation, och dessa har under arbetets gång blivit så kunniga att de är PIM-proffs nu!

Helene Svensson

Projektledare Ny E-handel, ABA Skol

Arbetet bedrevs agilt i sprintar, där ABA Skols projektledare deltog i det dagliga arbetet för att koordinera ABA Skols insatser, och besluta om vägval i projektet. Pro­jektet drevs i två spår, dels ett arbete med att bygga och integrera ny webb och e-handel, dels ett arbete med att sätta upp en datamodell för produktinformation (PIM), och konfigurera det valda systemet (Inriver PIM).

Resultatet

Arbetet var framgångsrikt och levererades enligt plan. Tietoevry Creates utvecklingsmodell bygger på samskapande, där ABA Skol och Tietoevry tillsammans har skapat resultatet.

Tietoevry Create bra projektledning, sociala människor med hög kompetens i olika roller. Arbetet har varit seriöst och proffsigt.

Helene Svensson

Projektledare Ny E-handel, ABA Skol

ABA Skol har i dag en modern och välfungerande webb med e-handelsfunktionalitet som motsvarar kundernas krav och som går att utveckla i framtiden. Stor vikt lades vid att skapa en intuitiv sökfunktion som ger förslag på sökningar och filtreringsmöjligheter. Särskilt uppskattad är också möjligheten att hantera inköp till flera olika skolor och för­sko­lor från konton som har behörigheter för det.

Den nya lösningen är mycket mer lättarbetad för ABA Skols personal än den tidigare. Särskilt för­vän­tas det nya PIM-systemet öka effektivitet och kvalitet vad gäller den viktiga produkt­infor­ma­tion som publiceras i olika säljkanaler.

Nästa steg i utvecklingen

Efter att e-handeln är lanserad är det dags att på ett strukturerat sätt genomför kon­tinuerliga förbättringar baserat på ABA Skols affärsmål och användarbehov.

Vi utvärderar löpande resultaten mot affärsmålen för att lära vi oss vad som funkar och inte funkar. Tillsammans med ABA Skol är vi i ständig rörelse för att skapa bästa möjliga re­sultat utifrån den gemensamma insatsen.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn