noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Alla nyheter och pressmeddelanden

6 maj
2021
Pressmeddelande

Digital spegel ska bryta äldres isolering och förenkla vardagen – utvecklas i samarbete med HSB Living Lab, Linnéuniversitetet och TietoEVRY

Det digitala utanförskapet bland äldre har ökat under pandemin. Därför utvecklar nu HSB Living Lab, Linnéuniversitetet (LNU) och TietoEVRY en digital spegel som ska bidra till att bryta äldres isolering och underlätta vardagen. Lösningen tas fram tillsammans med boende i forskningshuset HSB Living Lab i Göteborg och bakom initiativet står TietoEVRY och Linnéuniversitetet. Syftet är att ta fram en färdig produkt som kan användas inom exempelvis hemtjänsten och erbjuda enkla digitala lösningar lämpade för äldre personer.

29 apr
2021
Pressmeddelande

TietoEVRY inleder året med solid lönsamhet efter goda resultat inom Digital Consulting och Industry Software

TietoEVRY rapporterar solid lönsamhet och starkt kassaflöde för första kvartalet 2021. Lönsamheten stöds bland annat av starka prestationer inom framförallt affärsområdena Industry Software och Digital Consulting och av synergieffekter från samgåendet.  

29 apr
2021
Övriga nyheter

Accelererande molntransformation ställer krav på ökad effektivitet inom traditionella infrastrukturtjänster – fackliga förhandlingar inleds i Sverige och Norge

Den fortsatta transformationen av infrastrukturtjänster inom branschen innebär en ökad efterfrågan på nya multimolntjänster och krav på produktivitetsförbättringar inom traditionella tjänster.

23 apr
2021
Pressmeddelande

Kan träning vara grundad på magkänsla eller data? Fotbollsjuniorerna testar den digitala serviceplattformen för toppidrott

Toppidrottsenheten vid Finlands olympiska kommitté siktar på ännu bättre resultat med hjälp av bättre data. Samarbetet mellan de olika idrottsgrenarna och systemleverantören TietoEVRY grundar sig på ledning genom information. Projektet fortskrider stegvis genom att testa hur de olika digitala lösningarna lämpar sig för idrottsgrenarnas behov. I vår föll turen på fotboll, och det var juniorlaget i Käpylän Pallo som fick fungera som testgrupp.

31 mar
2021
Pressmeddelande

Råd med unga talanger ska påverka beslut i högsta ledningsgruppen på TietoEVRY

Yngre medarbetare med den senaste kompetensen kan i många storbolag ha svårt att nå fram till ledningen och bidra i viktiga affärsbeslut. TietoEVRY har infört ett Youth Advisory Council som ska ändra på detta. Initiativet är en del av det långsiktiga arbetet att främja mångfald och inkludering på arbetsplatsen.

5 mar
2021
Pressmeddelande

TietoEVRY på plats tre i SHE Index som mäter mångfald och inkludering på arbetsplatsen – lanserar nya jämställdhetsmål

SHE Index mäter företags fokus på mångfald och inkludering och i årets mätning hamnar TietoEVRY på en tredjeplats i Sverige. Utmärkelsen är en viktig milstolpe när TietoEVRY nu lanserar sitt nya jämställdhetsmål som innebär att det år 2030 ska vara lika stor andel kvinnor som män anställda i bolaget. Målet om genusbalans är en del av hållbarhetsplanen ”Upgrading tomorrow.

2 mar
2021
Pressmeddelande

TietoEVRYs hållbarhetsstrategi 2023 lyfter klimatsatsningar och åtgärder för att uppnå jämn könsbalans bland anställda

TietoEVRYs hållbarhetsstrategi är en del av årsredovisningen som publiceras i dag. I rapporten beskrivs företagets ambitioner och satsningar på hållbarhet de kommande åren.  

24 feb
2021
Övriga nyheter

Information om ransomware-attack i Norge

17 feb
2021
Övriga nyheter

TietoEVRY bäst på kundservice i branschen för finansiella tjänster

17 feb
2021
Pressmeddelande

TietoEVRY rapporterar stark lönsamhet för fjärde kvartalet

TietoEVRY tillkännager idag rapporten för fjärde kvartalet 2020 som medförde en justerad rörelsemarginal på 15 procent. Detta till följd av synergieffekter och goda resultat inom framförallt affärsområdena “Industry software” och ”Digital consulting” som nådde en rörelsemarginal om 26 respektive 17 procent. TietoEVRY slöt också en rad viktiga kundavtal under kvartalet som stärker bolagets position i den pågående digitaliseringen.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn