noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Alla nyheter och pressmeddelanden

31 maj
2024
Pressmeddelande

Tietoevry tydliggör händelseförloppet kopplat till ransomware-attacken

Natten mellan den 19 och 20 januari drabbades en del i ett av Tietoevrys datacenter i Sverige av en ransomware-attack. Tietoevry beklagar djupt de utmaningar som denna kriminella attack har orsakat våra kunder, och som en konsekvens även drabbat många andra grupper och individer.

27 maj
2024
Övriga nyheter

Tietoevry: Angående Svenska Dagbladets artikel den 25 maj 2024

23 maj
2024
Övriga nyheter

Vägen mot digitaliserad och medborgarcentrerad socialtjänst i Europa

Europeiska socialchefsnätverket, ESN, samlar återigen socialchefer från hela Europa för sin årliga konferens, denna gång i Antwerpen mellan den 26:e och 28:e juni. För Tietoevry är detta inte bara en möjlighet att delta i ett internationellt forum för sociala tjänster, utan också en chans att knyta band och påverka arbetet på europeisk nivå.

16 maj
2024
Pressmeddelande

Ny studie från Tietoevry: Varannan svensk över 65 år upplever utmaningar med att använda digitala tjänster

Mer än varannan svensk över 65 år upplever utmaningar med att använda digitala tjänster. En av fem tycker dessutom att de flesta onlinetjänster är svåra att använda och 17 procent upplever att deras förmåga att agera självständigt har minskat i och med digitaliseringen av tjänster. Det framgår i en ny undersökning från Tietoevry, genomförd bland personer 65 år och uppåt.

14 maj
2024
Pressmeddelande

Kalix kommun vinner Vitalis Stipendium 2024

Under tisdag förmiddag fick Anna-Lena Andersson, socialchef på Kalix kommun, ta emot det ärofyllda Vitalis Stipendium 2024 som årligen delas ut av Vitalis och Tietoevry Care. Med stipendiet vill man uppmärksamma innovativa initiativ från hälso- och sjukvårdspersonal som genom digitalisering skapar nytta för individ, verksamhet och samhälle. Årets vinnare Anna-Lena Andersson har tillsammans med sitt projektteam utvecklat ett gemensamt verksamhetssystem för socialtjänsten i Norrbottens samtliga kommuner.

13 maj
2024
Pressmeddelande

Tietoevry presenterar två nya produkter för framtidens vård – effektivare och bättre sjukvård för alla

Tietoevry presenterar nu banbrytande produkter för en effektivare och bättre hälso- och sjukvård. Lifecare Open Platform är baserad på openEHR och samlar all patientinformation på ett ställe. Lifecare Data Platform samlar fragmenterad vård-, omsorgs- och organisationsdata och skapar helt nya möjligheter för forskning och nya AI-lösningar.  

10 maj
2024
Pressmeddelande

Tietoevry uppdaterar sitt jämlikhetsmål till 49/49 för att skapa utrymme för inkludering

Teknologi är en nyckelfaktor för att lösa många av dagens och morgondagens stora utmaningar. Bristen på talanger inom IT förstärker behovet av mångfald och inkludering. Mångfald och inkludering är avgörande för framtidens IT-utveckling på många sätt: det har visats att team som representerar och respekterar olika perspektiv och tillvägagångssätt fattar bättre beslut, har en högre innovationsgrad och därmed i större utsträckning bidrar till en organisations framgång.

24 apr
2024
Pressmeddelande

Tietoevry: Slutsatser gällande Ransomwarattacken

Som tidigare meddelats, drabbades ett av Tietoevrys datacenter i Sverige av en ransomwareattack under natten mellan den 19 och 20 januari. Tietoevrys övervakning upptäckte misstänkt och ovanlig aktivitet och kunde stoppa attacken och begränsa dess påverkan till enbart en enda plattform. Attacken påverkade dock tyvärr ett antal av Tietoevrys kunder inom olika branscher, och har därmed varit kännbara i det svenska samhället på flera olika sätt. Tietoevry beklagar djupt de utmaningar som denna kriminella attack har orsakat våra kunder, och som en konsekvens även drabbat många andra grupper och individer.

26 mar
2024
Övriga nyheter

SvFF och Tietoevry i samarbete

21 mar
2024
Pressmeddelande

Tietoevry ökar ambitionsnivån inom hållbarhet med ny långsiktig plan – lanserar Sustainability Pledge för 2024 och framåt

Med den nya planen vill Tietoevry accelerera företagets hållbarhetsinsatser inom tre fokusområden: klimatåtgärder, etik och samhällspåverkan.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn