noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Design & Innovation

Kreativ problemlösning med utgångspunkt i människan

Att arbeta designdrivet är att förbereda sig på framtidens utmaningar

Vi på Tietoevry Create designar kundupplevelser och digitala tjänster som ger en positiv inverkan på ditt företag, dina kunder, dina anställda, med andra ord, dina användare. Våra UX-, UI-och tjänstedesigners och innovationsspecialister hjälper dig att omvandla digitala möjligheter till tilltalande och användarvänliga tjänster och produkter.

Tietoevry Creates designteam är ett mångfacetterat team av passionerade designers inom användarupplevelse, gränssnittsdesign, utveckling och innovation. Vi älskar att göra ny teknik tillgänglig och värdeskapande för alla typer av användare samt göra komplexa tekniska lösningar mer lättförståeliga och älskvärda. Vi arbetar för att teknik och digital utveckling ska bli mer människocentrerad. Genom att förstå behov och beteenden blir vi en brygga mellan människan och tekniken, som resulterar i system och tjänster som användarna behöver, förstår, kan och vill använda. Vi tar oss an alla typer av designutmaningar oavsett om det rör sig om en användarbarhetsutredning av en befintlig tjänst eller en konceptualisering av något helt nytt.

Vår egen arbetsmetodik Design Loop är framtagen för att göra det enkelt att omvandla idéer och behov till konkreta prototyper och värdeskapande koncept på ett fåtal veckor. Våra erfarna designers faciliterar med vedertagna designmetoder som främjar kreativitet och samskapande utan krav på förkunskaper. Vi arbetar i nära samverkan med verksamheten, men inkluderar även slutanvändare i processen vilket säkerställer att slutresultatet skapar konkret nytta.

Du är mer än välkommen att kontakta mig, om du vill prata mer om hur vi skulle kunna hjälpa er att göra tekniken ännu mer tillgänglig i er verksamhet!

Cecilia Lindholm Kapetanakis
Cecilia Lindholm Kapetanakis

Head of Advisory, Design & Innovation

Vårt erbjudande

Holistiskt arbetssätt

Vi tar oss an utmaningar på ett kreativt sätt och jobbar holistiskt mellan de tre perspektiven människa, verksamhet och Teknik, men med mänskliga behov som utgångspunkt. Det handlar om att lösa faktiska problem för användarna.

Design Loop

Vi omvandlar idéer och behov till konkreta prototyper och värdeskapande koncept på ett fåtal veckor. Designdrivet arbete i tidigt skede säkerställer värdet samt gör utvecklingsprojekten rätt prioriterade och mer effektiva.

Användarnära innovation

Säkerställ ditt företags digitala position och relevans hos användarna inför framtiden. Vi designar kundupplevelser som ger verkliga effekter för både affär och människa.

Tietoevry som er partner

Vi har utvecklat många kunders affär och kundprocesser genom tydliga strategier inom design och innovation.

Erfarenhet

Vi har utvecklat många kunders affär och kundprocesser genom tydliga strategier inom design och innovation.

Vi har marknadens bästa strateger och designers som kan hjälpa er att ta nästa steg och lyfta er verksamhet.

Resurser

Vi har marknadens bästa strateger och designers som kan hjälpa er att ta nästa steg och lyfta er verksamhet.

Vi ser en föränderlig värld som snabbt utvecklas, därav är vår ambition att jobba långsiktigt och förbli er strategiska partner över tid.

Långsiktighet

Vi ser en föränderlig värld som snabbt utvecklas, därav är vår ambition att jobba långsiktigt och förbli er strategiska partner över tid.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn