noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Fackförbundet Handels har lanserat en framtidssäkrad och högpresterande webbplats.

Att anpassa sin webb efter målgrupp och göra den tillgänglig för alla var viktiga drivkrafter när vi tillsammans med Handels utvecklade den nya webben.

Mer om våra digitala tjänster
Emma Westerberg

Account Manager

Utmaningen

Tietoevry är sedan 2011 helhetsleverantör till Handels gällande att förvalta och vidareutveckla den publika webbtjänsten Handels.se och de inloggade tjänsterna. 

Utveckling av nuvarande Mina Sidor har pågått kontinuerligt som en del av webbplatsen Handels.se. Mina Sidor är ett viktigt verktyg för att göra det enkelt för Handels medlemmar att få tillgång till relevant material på ett säkert sätt. Handels mål var att Mina sidor skulle uppfattas som den plats en medlem alltid har i åtanke när den behöver få tag i information som rör det personliga medlemskapet.

Tiden och kraven förändras, så framme vid 2020 var det dags att modernisera webbplatsen och stärka den digitala närvaron i enlighet med medlemmarnas förväntan, samt att stärka varumärket!

Lösningen

Sommaren 2020 inleddes så arbetet med att bygga om hela webbplattformen med en inledande förstudie. Projektet skulle leda till en professionell digital kommunikationskanal för Handels med målet att på ett modernt sätt öka kännedomen om och stärka bilden av Handels som ett fackförbund att lita på och öka antalet nya medlemmar i förbundet.

Mina sidor skulle bli medlemmarnas primära kanal där de kunde genomföra sina ärenden, erbjudas kundservice och öka kunskapen kring medlemskapet och medlemsvärdet i Handels samt bidra till ett likvärdigt medlemskap oavsett geografisk plats.

Alla användare, oavsett behov, skulle erbjudas en modern upplevelse. Enkelheten är viktig där det genomgående ska vara lätt att hitta rätt och göra rätt. Detta grundar sig i att Handels behövde stärka sin digitala närvaro i enlighet med medlemmarnas förväntansbild och stärka sitt varumärke.

För att främja enhetlighet och skalbarhet skulle webbens intuitiva och användarvänliga design grunda sig i ett centraliserat ramverk för att skapa en genomgående ”Handels-känsla”.

 

Om kunden

Handels organiserar ca. 155 000 medlemmar som arbetar inom butik, lager och i e-handel. Även frisörer, anställda i skönhetsbranschen och tjänstemän i folkrörelsen är med i Handels. Det är branscher som växer och utvecklas där medlemmarna är proffs på sälj, service och kundbemötande. Två tredjedelar av medlemmarna är kvinnor och en tredjedel av dem som jobbar är under 30 år.

Handels.se
Webbplatsen är byggd med modern arkitektur och ett stabilt ramverk som är modulärt och skalbart.

Modern och framtidssäker plattform

Webbplatsen är byggd med modern arkitektur och ett stabilt ramverk som är modulärt och skalbart.

En ny navigationsprincip med ett intuitivt formspråk erbjuder besökaren en bättre upplevelse.

Intuitivt formspråk förenklar navigering

En ny navigationsprincip med ett intuitivt formspråk erbjuder besökaren en bättre upplevelse.

Genom automatiserade releaser och kontinuerliga leveranser gör att affärskritisk funktionalitet når kunderna dubbelt så snabbt.

50% kortare releasecykler

Genom automatiserade releaser och kontinuerliga leveranser gör att affärskritisk funktionalitet når kunderna dubbelt så snabbt.

Genomförande
För att skapa oss en bild av scopet inleddes arbete med en förstudie riktad mot Mina sidor. Resultatet av den förstudien blev en tydlig strategi och ett nytt designkoncept samt riktlinjer för arkitektur. En backlog med funktionalitet inför kommande införandeprojekt skapades upp.

Parallellt med utvecklingsprojektet av Mina sidor påbörjades en förstudie riktad mot den publika delen och likt förstudien för Mina sidor resulterade den i en strategi och en backlog inför utvecklingen av den publika delen.

Utvecklingsprojektet påbörjades under 2022 och bedrevs av Tietoevry:s tvärfunktionella team, i samarbete med Handels projektteam. Arbetet med den nya webbplatsen har innefattat löpande projektledning, strategi, design/UX, arkitektur, backend- och frontend-utveckling, test, agila ceremonier, serviceledning och innehållshantering.

Teamet arbetade i sprintar iterativt med framtagning och förädling av nya vyer och flöden. Dessa bröts ned i utvecklingsaktiviteter som prioriterades och planerades in i sprintar. Varje sprintleverans lades upp i Handels system för test och återkoppling. Webbplatsen växte successivt fram och kunde fyllas med relevant innehåll.

Under det löpande arbetet och det agila arbetssättet gavs även teammedlemmarna möjligheter att hela tiden förädla arbetsprocesserna. Det fanns ett stort intresse från såväl oss som leverantör och kund att transparent hitta förbättringsområden.

 

Vi vill verkligen att handels.se ska andas den tid vi lever i och på ett intuitivt sätt lotsa våra medlemmar genom de olika flödena.

Karin Nordin Söderlund

Kommunikationschef, Handels

Resultat
Projektet har resulterat i en framtidssäker molnbaserad webbplattform med modern arkitektur och ett stabilt ramverk som är modulärt och skalbart. Webbplatsen är välfungerande både i desktop och mobil, samt alla vanligt förekommande operativsystem och webbläsare.

Det nya designkonceptet signalerar ett framåtlutat och innovativt uttryck där alla tjänster, webb samt inloggade, skapar en enhetlig känsla och speglar Handels varumärke.

Ny navigationsprincip och ett intuitivt formspråk har tagits fram i syfte att guida besökaren rätt genom så få klick som möjligt. Flöden har anpassats till att följa vedertagna beteenden hos yngre webbanvändare.

Handels.se uppfyller WCAG 2.1 AA och hela webben är responsiv och redigerbar. Ett centraliserat designramverk har tagits fram vilket ger en sammanhållen användarupplevelse och reducerar tid i både kravställning och utförande. Det skapar även en väldigt följsam design.

Automatiserade releaser och kontinuerliga leveranser har kortat ned releasecykeln med mer än 50% vilket innebär att affärskritisk funktionalitet når ut till kunderna dubbelt så snabbt.

I utvecklingsarbetet används data dagligen för att identifiera förbättringspotential exempelvis vilken information som presterar bra respektive mindre bra och hur väl webbplatsens struktur hjälper användaren att bli vägledd till rätt plats för att lösa sitt behov. Webbplatsen är byggd för att vara levande och kan på ett enkelt sätt vidareutvecklas datadrivet, baserat på användarfeedback och uppsatta mål.

Den nya webbplatsen ska bli Handels primära kommunikationskanal för information och vara en utmärkt plattform för att sprida varumärkesstärkande budskap.

Den viktigaste drivkraften har varit att skapa en webbplats för alla, den ska helt enkelt följa alla de riktlinjer och designkrav som finns för att göra den tillgänglig.

Karin Nordin Söderlund

Kommunikationschef, Handels

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn