noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Moderna lösningar för primärvård och specialistvård

Med effektiva digitala vårdtjänster för e-Hälsa får personalen en helhetsbild som bidrar till bästa tänkbara vård.

Lifecare ger patienterna högsta prioritet

Att lagra patienters medicinska information på ett ställe sparar tid och lägger grunden för bättre vårdtjänster. Lifecare samlar information om varje enskild patients möten, tester, screeningar, medicinering och kommunikation i en enda plattform. Dessutom integreras detta digitala journalsystem sömlöst med våra andra Lifecare-lösningar, vilket tillsammans ger en komplett bild av patienternas behov.

Ett heltäckande vårdinformationssystem, fungerar Lifecare både på sjukhus och i regional vård. Personalen får hjälp i alla moment tack vare automatisering, beslutsstöd och ett anpassningsbart gränssnitt.

Vi har valt att satsa på en datamodell som baseras på internationell standard, och som lätt anpassas efter organisationens behov. Datamodellen heter openEHR, och ger möjlighet att dra nytta av internationell och nationell klinisk information. Syftet är att förbättra såväl effektiviteten som kvaliteten på primärvården och specialistvården – samtidigt som kostnaderna minskar.
Teemu Vähäkainu

Head of Health, Tietoevry Care

Digitala vårdtjänster för e-Hälsa

Ägna mindre tid åt journalsystemet, och mer tid med patienterna.

Förbättrad patientupplevelse

Ägna mindre tid åt journalsystemet, och mer tid med patienterna.

Patientinformationen presenteras i sammanfattad form, och det går att individanpassa vården mer tidseffektivt.

Fullständig översikt

Patientinformationen presenteras i sammanfattad form, och det går att individanpassa vården mer tidseffektivt.

Det intuitiva, användarvänliga systemet ger ett gott stöd i beslutsfattandet.

Goda beslutsunderlag

Det intuitiva, användarvänliga systemet ger ett gott stöd i beslutsfattandet.

Viktiga funktioner med Lifecare

Bättre beslut med Business Intelligence

Lifecare hjälper klinisk personal att fatta rätt vårdbeslut för patienten, genom allt från riktlinjer för behandlingen till meddelanden om negativa läkemedelsinteraktioner. Samtidigt hjälper systemet till att kontrollera resurserna med en rad rapporterings- och analysfunktioner. Detta skapar en tydlig överblick över budgetering, resursfördelning och annan administration.

Anpassningsbara arbetsflöden

Processerna i verksamheten kan effektiviseras med fördefinierade arbetsflöden, automatiserade uppgifter och serviceförfrågningar, vilket gör att personalen får mer tid att ägna åt patienterna. Systemet anpassar urval och presentation efter kontext och användarens roll så att din verksamhet får rätt information vid varje tidpunkt.

Flexibel lösning

Lifecare kan användas som en intern installation eller PaaS-lösning (Platform as a Service), beroende på era behov. Vi erbjuder även Software as a Service (SaaS), så att ni kan undvika tunga investeringar i hårdvara och programlicenser. Systemet är anpassat för att fungera inom alla hälso-, vård- och omsorgssektorn, där varje vårdtjänst får samma information.

Ökat patientengagemang

Patienterna kan boka möten, se behandlingshistorik och på olika sätt engagera sig mer i sin egen behandling. Därigenom slipper de göra onödiga besök hos vårdgivaren.

Datasäkerhet

Alla uppgifter lagras i ursprungslandet. Våra datacenter uppfyller kraven i de senaste standarderna för behandling av medicinska journaler och aktuella myndighetskrav.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn