noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Lifecare Speech Recognition - förvandlar tal till text

En modern och användarvänlig vårdlösning med hjälp av röstigenkänning, baserat på den senaste tekniken.

Lifecare Speech Recognition

Genom att använda din röst kan du enklare och snabbare anteckna viktiga patientuppgifter jämfört med att skriva för hand eller på ett tangentbord. Röstigenkänningstekniken förvandlar i realtid vårdpersonalens tal till skrift, och resulterar i omedelbar dokumentering av patientens uppgifter i dennes journal. Denna smidiga process har en bevisad positiv effekt på patientens vårdupplevelse, och tiden det tar att logga information kan kortas väsentligt.

Lifecare Speech Recognition använder sig av den senaste Nuance® DragonMedicalOne-teknologin.

Lauri Aitta

Senior Service Owner

Röstigenkänning förvandlar tal till text

Lifecare Speech Recognition förenklar flödet av information och förbättrar kvaliteten på dokumentationsprocessen. Vårdpersonalen får mer tid att ägna sig åt sina patienter. I filmen förklaras det hur röstigenkänningstekniken skiljer sig från traditionell diktering och att skriva för hand.

Play video

Lifecare Speech Recognition

Nuance, 2017. Case study: The University of Kansas Health System.

99% av doktorerna rekommenderar

Nuance, 2017. Case study: The University of Kansas Health System.

Nuance, 2017, Nuance Customer Success Organization Survey of 250 healthcare organizations.

Dokumentationen går 45% fortare

Nuance, 2017, Nuance Customer Success Organization Survey of 250 healthcare organizations.

Nuance, 2020. Case study: Rush University Medical Center.

20% mer data lagras

Nuance, 2020. Case study: Rush University Medical Center.

Viktiga funktioner med taligenkänning

Integrerat i Lifecare

Gränssnittet för Lifecare Speech Recognition säkerställer effektiv användning av lösningen även i framtida Lifecare-versioner, och går att använda till textfälten i Lifecares patientinformationssystem.

Från tal till text i realtid

Lifecare Speech Recognition omvandlar tal till text i realtid. Med hjälp av Lifecare Speech Recognition kan användarna med enkla medel producera alla möjliga typer av texter.

Omfattande vokabulär

Lifecare Speech Recognitions omfattande ordbank inkluderar medicinska termer från många olika fält inom vård och omsorg men även inom socialtjänsten. Det är även möjligt att addera ytterligare specifika termer som används i det dagliga vårdarbetet.

Lär sig genom tal

Den artificiella intelligensen bakom Lifecare Speech Recognition känner igen personliga drag hos användaren och anpassar dessa i realtid. Användaren kan dessutom lära tjänsten nya ord och fraser, och dessa går även att importera från andra användare.

Röststyrda automatiska textfraser

Användaren kan lära ut textfraser till systemet genom att använda sig av inställningsmenyn. Dessa textfraser möjliggör att snabbt och enkelt producera upprepande innehåll. Det är även möjligt att lägga till utbytbara parameterfält i de automatiska textfraserna, och på sätt påskynda produktionen ytterligare.

Snabb implementation

Lifecare Speech Recognition är en molntjänst baserad på SaaS-principerna (Software as a service). Detta möjliggör snabb implementering och förutsägbara kostnader.

Taligenkänning vinnare av “Best in KLAS “nomineringen 2022

Vinnare av Software & Services-priset som användas av kliniker för att hjälpa dem att leverera och dokumentera bättre patientvård. Lifecare Speech recognition bygger på Dragon Medical One -teknik.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn