noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito

Yhtenäinen potilastietojärjestelmä tarjoaa kokonaisvaltaisen näkymän kaikista toiminnoista ja auttaa tehokkaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelutuotannon rakentamisessa.

Lifecaren EHR:n avulla potilaat etusijalle

Potilastietojen tallentaminen yhteen paikkaan säästää aikaa ja luo perustan paremmille terveydenhuoltopalveluille. Lifecare EHR -asiakas- ja potilastietojärjestelmä kerää tietoja potilaiden ajanvarauksista, kokeista, seulonnoista, lääkityksestä ja yhteydenpidosta yhdelle alustalle. Se myös integroituu saumattomasti muihin Lifecare-ratkaisuihin ja tarjoaa kokonaiskuvan potilaiden kaikista tarpeista.

Lifecare EHR toimii sekä sairaaloissa että perusterveydenhuollon yksiköissä ja muodostaa siten kattavan potilastietojärjestelmän. Automaatio, päätöksenteon tuki ja mukautuva käyttöliittymä auttavat henkilöstöä hoitoprosessin kaikissa vaiheissa.

Lifecare EHR hyödyntää laajasti kansainvälisiin standardeihin pohjautuvaa avointa sosiaali- ja terveydenhuollon openEHR-tietomallia, joka parantaa perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon vaikuttavuutta ja laatua sekä pienentää kustannuksia. openEHR-tietomalli mahdollistaa niin kansainvälisen kuin kansallisen kliinisen tiedon tehokkaan hyödyntämisen sekä nopean organisaatiokohtaisen muokattavuuden. Olemme vahvasti mukana tähän liittyvässä kehitys- ja yhteistyöekosysteemissä, niin kansainvälisesti kuin Suomen tasolla.

Jani Rahko

Terveyden- ja sosiaalihuollon liiketoiminnasta vastaava johtaja

Sujuvampi hoitokokemus

Enemmän aikaa potilaille ja hoitotyöhön.

Parempi potilaskokemus

Enemmän aikaa potilaille ja hoitotyöhön.

Yhteenvetonäkymät antavat kokonaiskuvan potilaan tilanteesta

Kaikki tiedot yhdessä paikassa

Yhteenvetonäkymät antavat kokonaiskuvan potilaan tilanteesta

Intuitiivinen ja käyttäjäystävällinen järjestelmä auttaa tekemään oikeita päätöksiä.

Tukea päätöksentekoon

Intuitiivinen ja käyttäjäystävällinen järjestelmä auttaa tekemään oikeita päätöksiä.

Potilastietojärjestelmä hoidon tukena

Tukea päätöksentekoon

Lifecare auttaa hoitohenkilökuntaa tekemään oikeita päätöksiä tarjoamalla hoito-ohjeita ja ilmoituksia lääkkeiden haitallisista yhteisvaikutuksista. Samalla se auttaa pitämään kustannukset kurissa. Raportointi- ja analyysiominaisuudet varmistavat, että budjetointi, resurssien jakaminen ja muut hallinnolliset toiminnot sujuvat ongelmitta.

Mukautuvat työnkulut

Prosesseja voidaan nopeuttaa ottamalla käyttöön esimääritettyjä työnkulkuja sekä automatisoimalla tehtäviä ja palvelupyyntöjä, jolloin henkilökunnalle jää enemmän aikaa potilastyöhön. Lifecare mukautuu saumattomasti tietoja käyttävän henkilön rooliin ja tarvittavan hoidon kontekstiin varmistaen, että oikea tietoa on saatavilla oikeaan aikaan.

Joustava toimitus

Saatavilla tarpeiden mukaan kiinteänä asennuksena tai PaaS-ratkaisuna. Tarjoamme myös SaaS-ratkaisun, jolloin vältetään isot investoinnit laitteisiin ja ohjelmistolisensseihin.

Potilaan osallistaminen

Potilailla on mahdollisuus varata aikoja ja tarkastella omaa hoitohistoriaansa. Tämä lisää potilaiden osallisuuden tunnetta ja vähentää turhia käyntejä.

Tietoturva

Tiedot säilytetään siinä maassa, josta ne ovat peräisin. Kaikki datakeskuksemme ovat viimeisimpien potilastietojen käsittelyä koskevien standardien mukaisia ja täyttävät viralliset auditointivaatimukset.

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä