noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Optimerad operationsplanering

Genom att optimera sjukhusens resurser som operationssalar, personal och utrustning kan mer operationstid frigöras.

Nyckeln till optimerade resurser

Med operationsplaneringssystemet Lifecare Orbit kan du optimera din verksamhets resurser. Lifecare Orbit operationsplanering stödjer inte bara behovet av att minska tid och kostnader, det ökar samtidigt kvaliteten i hanteringen av patienten som ska opereras. Systemet kan designas för varje sjukhus eller kliniks behov och är öppet för integration till andra system.

Jörgen Graneskog

Product Owner, Tietoevry Care

Fördelar med operationsplanering

Samtliga vårdenheter kan använda Lifecare Orbit operationsplanering för sina delar i operationsflödet.

Helhetsstöd

Samtliga vårdenheter kan använda Lifecare Orbit operationsplanering för sina delar i operationsflödet.

Mer operationstid frigörs och strykningar minimeras.

Optimerade resurser

Mer operationstid frigörs och strykningar minimeras.

Status på pågående operationer visas tydligt i grafiska översikter.

Tydlig grafik

Status på pågående operationer visas tydligt i grafiska översikter.

Funktioner för optimerade operationer

Egendesignade registreringssida

Varje sjukhus eller klinik kan själva designa systemet utifrån sina behov.

Designbar väntelista

Väntelistan kan designas av varje användare, per kund eller per klinik.

Akutlista

Möjliggör prioritering och snabb bokning.

Schemaläggning

Planeringsmodulen schemalägger och bokar resurser på ett enkelt och flexibelt sätt. Både schemaläggning och planering kan utföras grafiskt.

Enkel registrering under operation

Enkel dokumentation av exempelvis förlopp, mätvärden samt vårdtyngd i postoperationsjournal. Här visas även sängbeläggning.

Öppna gränssnitt

Systemet baseras på Microsofts plattform och har öppna gränssnitt för integration med andra system.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn