noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Storskalig tillgång till data avgörande för vårdens framtid

01 juli 2024

Att storskaligt samla data, förädla och analysera informationen samt bygga effektiva AI-modeller. Svensk vård behöver öka tempot i beslut, genomförande och användande av publika molntjänster för att hänga med.

Behovet av hälsodata för bland annat forskning och verksamhetsstyrning är stort. Regionala lösningar är bra, men behovet är redan större än respektive regions egna data. Även data från andra regioner, från preklinisk data från life science, samt data från andra länder behövs. European Health Data Space kommer kanske efter hand möjliggöra det senaste.

Det menar Anders Jönebratt, Head of Tietoevry Care Sweden. Tietoevry Care i Finland har varit med och bidragit till att ett flertal regioner Finland nu kommit så långt i framtagandet och användningen av en komplett och modern informationsplattform/vårddatalager. Ursprunget finns i Helsingforsregionen med alla regionala vårdgivare och regionens kommuner. Där samlas data från alla relevanta system och med de allra senaste verktygen för bland annat analys och AI. Till exempel ingår även en ”trusted research environment” för triple helix-samverkan inom forskning. Efter hand har ytterligare en dryg handfull finska regioner anslutit sig till samma informationsplattform.

 

Färdiga och produktifierade lösningar

Den finska lösningen är uppbyggd i ett publikt moln, berättar Anders Jönebratt.

– Den här lösningen har gett stor nytta för vården och forskningen, fortsätter han. Genom att använda publika molntjänster, åtminstone för delar av plattformen, får du tillgång till kapacitet och förmågor som är svårt och dyrt att bygga upp och underhålla i en egen lösning on premises. Dessutom är de mest färdiga tillgängliga lösningarna på marknaden globalt och lokalt åtminstone delvis baserade på publika molntjänster och dess förmågor. Att använda dessa ger en överlägset kort tidslinje till användningsfärdig lösning, lägre initial investering, samt på sikt lägre underhållskostnader och näst intill obegränsad tillgänglig kapacitet/processorkraft.

– Detta betyder dock inte att all data måste vara lagrat i publika molntjänster, avslutar han.

 

Ett steg i rätt riktning

Jens Gyllving, Senior Advisor AI, Data & Analytics på Tietoevry Care, bekräftar nyttan och nödvändigheten i att åtminstone delvis använda publika molntjänster. Dessutom menar Jens att risken för att personuppgifter ska läcka är mindre i publika moln än i egna, lokala lösningar.

– Frågar du mig så ser vi nu en förändring i attityd mot publika molntjänster inom offentlig sektor, vilket är nödvändigt. Detta är givetvis mycket baserat på den nya lagstiftningen om persondata i tredje land. Och det är ju i molnet som den största utvecklingen och tekniska innovationen sker idag, inte on-premises. Det är en orsak till att offentlig sektor i Sverige har halkat efter inom den tekniska utvecklingen.

 

Fler avgörande faktorer

Både Jens och Anders är övertygade om att förbättrade informationsplattformar som helt eller delvis använder publika molntjänster, är en mycket viktig faktor för svensk vård.

– Datan finns där redan i dag, även om den är utspridd i olika system, både internt och externt. Nu behöver vi skapa ett sätt att enkelt tillgängliggöra och hantera informationen från de gamla systemen, säger Anders Jönebratt.

Jens Gyllving vill också peka på några andra faktorer för framtida framgång.

– Den tekniska innovationen har gett oss de publika molntjänsterna, men det är inte avgörande. Det krävs tillgång till rätt kompetens, kunskap och erfarenhet inom teknik, hälso- och sjukvård, etik och juridik om du vill förädla data till användbar information. Det kräver att organisationer investerar och balanserar de olika områdena för att bli mer data- och informationsdrivna, säger han.

Vill du veta mer?

Anders Jönebratt

Head of Tietoevry Care Sweden

Jens Gyllving

Jens Gyllving

Sales Manager Data & Analytics, Care Sweden

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn