noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Samordnad vårdplanering - förbättrar vårdinsatserna

För att vårdplaneringen ska bli effektiv och samordnad krävs ett kraftfullt kommunikationsverktyg mellan sjukhus, kommun, primärvård och öppenvård.

Ökar effektiviteten och säkerheten i det dagliga arbetet

Lifecare Samordnad Planering (SP) har utvecklats i samarbete med användare från regioner och kommuner för att underlätta och effektivisera kommunikationen och koordineringen i samband med patientens övergång mellan olika vårdgivare. Regioner, kommuner, primärvård och öppenvård får i realtid tillgång till samma information om patienterna. Detta ökar både effektivitet och säkerhet i det dagliga arbetet med att planera vårdinsatserna.

Lena Lundsten

Product Owner

Lifecare Samordnad Planering bidrar till

Genom en strukturerat, koordinerat och dokumenterat utskrivningsprocess där alla aktörer, inklusive patienten, deltar och patienten säkras rätt vårdtjänster vid utskrivning.

Färre vårddygn

Genom en strukturerat, koordinerat och dokumenterat utskrivningsprocess där alla aktörer, inklusive patienten, deltar och patienten säkras rätt vårdtjänster vid utskrivning.

Genom att patienten får de vårdtjänster och den nödvändiga rehabilitering patienten har behov för direkt efter utskrivning.

Bättre behandlingsresultat

Genom att patienten får de vårdtjänster och den nödvändiga rehabilitering patienten har behov för direkt efter utskrivning.

Sänkt kostnad för kommunerna för onödiga vårddygn då kommunen är involverad i utskrivningsprocessen.

Minskad kostnad

Sänkt kostnad för kommunerna för onödiga vårddygn då kommunen är involverad i utskrivningsprocessen.

En mer effektiv slutenvård då vårdplatser frigörs och kan användas till patienter som annars inte skulle kunna behandlas.

Effektivitet

En mer effektiv slutenvård då vårdplatser frigörs och kan användas till patienter som annars inte skulle kunna behandlas.

Färre återinskrivningar då patienterna får rätt vårdtjänster vid utskrivning och inte tappar fart i rehabiliteringen.

Rätt vårdtjänster vid rätt tid

Färre återinskrivningar då patienterna får rätt vårdtjänster vid utskrivning och inte tappar fart i rehabiliteringen.

Mer nöjda patienter och anhöriga då alla är involveras i processen och har åtkomst till egna vårdplaner.

Involvering

Mer nöjda patienter och anhöriga då alla är involveras i processen och har åtkomst till egna vårdplaner.

Rutiner för kvittens av mottagna meddelanden säkerställer att information verkligen kommer fram till rätt person till rätt patient, och att konfidentiell information inte hamnar fel. Planeringsarbetet kan styras så att inga viktiga moment i vårdarbetet riskerar att glömmas bort.

All information om patienten finns samlad på ett och samma ställe, tillgänglig och överblickbar för alla inblandade.

En gemensam plattform för sammarbetet inom vården som innehåller:

  • Relevant information som är tillgänglig i realtid för behöriga.
  • Alla berörda parter kan se samma dokument i realtid, oavsett var de befinner sig.
  • Responsivt gränssnitt, oberoende av plattform.
  • Betalningsansvaret beräknas automatiskt.
  • Kvaliteten och säkerheten förbättras för patienterna.
  • HSA* integration och SAMBI federation** underlättar användar- och organisationsadministration.

Smidig kommunikation är nyckeln till bättre kommunal vård

Behovet av effektiv kommunikation mellan primärvård/öppenvård och kommun är stort redan idag och väntas blir allt större. Med Lifecare Samordnad Planering ges förutsättningar för ett smidigare samarbete mellan kommun och primärvård/öppenvård och möjlighet att på ett enkelt sätt utbyta information mellan organisationer kring patientens samordnade planering. Individuella planer upprättas för varje patient enligt de krav som Hälso- och Sjukvårdslagen ställer.

* Hälso-och sjukvårdens adressregister **Samverkan för behörighet och identitet inom hälsa, vård och omsorg

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn