noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Seglingstränare anser att 360° Training är ett "användbart verktyg"

360° Training underlättar planeringen och periodisering av träningen när idrottare tränar på olika platser och inte har möjlighet till personliga möten.

01 juli 2024

Olympiska seglarna Sinem Kurtbay och Akseli Keskinen tränar större delen av året utomlands och träffar Kimmo Kourunen, deras tränare, emellanåt mellan träningsläger och tävlingar. Hur kan träning och arbetsbelastning övervakas på distans?

Det första de som arbetar med IT gör på morgonen är vanligtvis att öppna sin e-post. Men Erik Piispa, tränare vid Nationella Olympiska Träningscentret Helsingfors - Urhea, öppnar ofta först 360° Training-systemet. Detta är särskilt viktigt när hans idrottare är utomlands.

"Vi har huvudansvaret för utvecklingen av idrottarnas prestation och övervakning av deras totala träningsbelastning, så vi övervakar deras vilopuls och träningspuls och hur de har återhämtat sig. Sporttränarna har i sin tur ansvaret för att reglera belastningen inom sporten. Om en idrottare börjar känna sig överbelastad, diskuterar vi detta med sporttränaren. Arbetet kräver god interaktion och en förtroendefull relation med både den ansvarige sporttränaren och idrottarna,” tillägger Kourunen.

360° Training, utvecklat av Tietoevry, samlar in data och subjektiv återkoppling från idrottarna genom övervakningsenheter. 360° Training gör det enklare att schemalägga och periodisera träningen när idrottarna tränar på annan plats och inte träffas ansikte mot ansikte så ofta," berättar Piispa.

 

Foto: SPV / Pepe Korteniemi
Foto: SPV / Pepe Korteniemi

 

Nacra 17 – en snabb och krävande båtklass

Nacra 17 är en del av den olympiska seglingen för andra gången. Båten seglas av ett team på två, en man och en kvinna och är utrustad med foils som agerar som vingar i vattnet. Det finska laget representeras av Sinem Kurtbay som rorsman och Akseli Keskinen som besättning.

Fysisk träning är baserad på båtklassens krav, med hänsyn till idrottarnas roller. Kourunen beskriver Nacra-båtklassen som fysiskt krävande.

”Båten är en stor katamaran som stiger upp i luften med hjälp av foils när den får fart. Seglarna behöver ha styrka, uthållighet och smidighet, samt förmågan att fatta beslut när de är trötta.”

”Seglarna seglar båten stående i en trapets, så detta måste också beaktas i de fysiska övningarna. Segling innebär också många sidledsrörelser, så idrottarna behöver tillräcklig styrka i bål och ben för att kunna generera kraft i olika riktningar. Vi tar upp den fysiska prestationen som krävs inom sporten på ett tvärprofessionellt sätt, till exempel med fysioterapeuter. Med 360° Training-systemet kan vi se puls, belastning, återhämtning och sömndata från träning och tävlingar, och därifrån kan du spegla vad som görs i den fysiska träningen, till exempel under lägret.”

”Normalt utför idrottarna de grundläggande uthållighetsövningarna själva. När idrottarna är på Urhea fokuserar vi på styrke-, smidighets- och snabbhetsträning.”

Foto: SPV / Johan Ekblom

 

Träning koordinerar stödteamen

Förutom att övervaka belastning och återhämtning, genomför Kourunen och Piispa styrke- och uthållighetstester för idrottarna.

”Uthållighetstesterna genomförs med en roddmaskin. Testresultaten skickas för analys till det finska institutet för högpresterande sport KIHU. Ville Vesterinen från KIHU har varit involverad i utvecklingsarbetet under lång tid och utvecklar de fysiska kraven för varje båtklass, bland annat.”

”När vi har testresultaten granskar vi dem först tillsammans och konsulterar sedan andra experter i tränarteamet, som en läkare, fysioterapeut eller näringsexpert, om det behövs.”

”Med undantag för Nacra-klassen har de olympiska seglingsbåtklasserna en utländsk tränare. Vi arbetar för närvarande med en spansk, slovensk, polsk och norsk klasscoach. Vi har skapat en arbetsmodell för samarbete med utländska tränare, där 360° Training fungerar som ett bra verktyg.”

 

360° Training är tydligt för tränaren

Piispa berömmer användarvänligheten hos 360° Training-systemet.

”Gränssnittet sammanställer data på ett sätt som är lätt för tränaren att läsa. Seglingsförbundet samarbetar med norrmännen, som har ett annat belastningsövervakningssystem till sitt förfogande. Jag använder båda i mitt arbete, men jag tycker att 360° Training-systemet är lättare att läsa.”

Systemet har dock fortfarande utrymme för förbättringar.

”Vi utvecklar tjänsten tillsammans med nätverket och prioriterar behoven hos idrottare och tränare i produktutvecklingen. Tjänsten har varit i pilotanvändning i några år nu. Vi avser nu att börja utöka dess användning avsevärt. Denna utvidgning kommer också att ge oss en ny möjlighet att påskynda produktutvecklingen. Olympiakommittén vill starkt stödja införandet av ny teknik i idrottarnas och tränarnas vardag. Samtidigt stöder detta också det strategiska målet att bygga en nationell databas för sport,” säger Emilia Ottela, administrativ chef för Olympiakommittén.

Teemu Ekola, produktchef för 360° Training-systemet på Tietoevry, är glad att höra om seglarnas användarupplevelser.

”Ett internationellt tränarteam som tränar utomlands och reser mycket är också en ny upplevelse för mig. Det är fantastiskt att se att användningen av verktyget har blivit en rutin för tränarna. 360° Training möjliggör verkligen många typer av flexibla träningsarrangemang och, även på kort sikt, ger hjälp i det dagliga tränandet. Dessutom är systemets analysfunktioner och den data det samlar in en värdefull hjälp vid planering av träning och utveckling av träningsmetoder.”

Finlands främsta idrottare och tränare har redan 360° Training-systemet i användning.

 

Mer information om Finlands Olympiakommitté:

Digitalisation manager Juha Saapunki, juha.saapunki@olympiakomitea.fi
Administrative director Emilia Ottela, emilia.ottela@olympiakomitea.fi

Läs mer: Data supporting elite sports coaching (tietoevry.com)

Interviewees:

4R707841_Kimmo_Kourunen.jpg 4R707606_Erik_Piispa.jpg Teemu_Ekola_TietoEVRY (2).jpg

Kimmo Kourunen
Strength and condition coach

National Olympic Training Center Urhea

Erik Piispa
Strength and condition coach


National Olympic Training Center Urhea

Teemu Ekola
Head of Data-driven Applications

Tietoevry

Main photo, SPV / Pepe Korteniemi

Photos of Kimmo Kourunen and Erik Piispa, National Olympic Training Center Urhea

Vill du veta mer?

Teemu Ekola

Head of Data-driven Applications

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn