noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Timrå kommun effektiviserar handläggningen och förbättrar servicen

Arbetsmarknadsenheten i Timrå kommun har kunnat göra vardagen enklare för enhetens handläggare. Samtidigt får medborgarna en möjlighet att vara mer delaktiga i sina ärenden.

Anna Helleblad

Senior Sales Manager, Tietoevry Care

Utmaningen

Arbetsmarknadsenheten i Timrå kommun hade ett behov av att effektivisera handläggningen, samtidigt som de ville kunna kommunicera på ett säkrare och smidigare sätt med såväl kollegor som medborgare. De ville uppdatera sitt befintliga system med något som var mer användarvänligt och som skapade en ökad delaktighet för kommuninvånarna.

Lösningen

Genom att implementera Lifecare på arbetsmarknadsenheten har Timrå kommun fått en praktisk lösning med modern layout och effektiva funktioner. Lifecare gör att medarbetarna kan vara flexibla och mobila, eftersom det är ett webbaserat system. Dessutom är systemet kompatibelt med den tidigare lösningen, så övergången har kunnat ske smidigt och stegvis.

Lifecare är effektivt och enkelt och gör att handläggarna får mer tid över till möten med människor. En stor fördel är också att medarbetarna nu kan kommunicera på ett säkert och tryggt sätt med såväl kollegor som medborgare i samma digitala miljö.

Lifecare sparar tid och ger en ökad service till medborgarna, som har betydligt lättare att vara delaktiga i handläggningen av sina ärenden.

Om kunden

Timrå kommun ligger vid kusten, mellan Härnösand och Sundsvall. I dagens läge har de cirka 18.000 invånare men räknar med att snabbt bli fler; deras vision för 2025 lyder ”Timrå – en stark kommun i en växande region!”. För att nå dit har de valt ut några fokusområden, bland annat ”proffs på service” och ”motiverade medarbetare”.

Öka effektiviteten och produktiviteten med en modern och lättanvänd lösning som även möjliggör självbetjäningstjänster.

Höj produktiviteten

Öka effektiviteten och produktiviteten med en modern och lättanvänd lösning som även möjliggör självbetjäningstjänster.

Genom att digitalisera tjänster frigörs tid som personalen istället kan lägga på ökad service och möten med människor.

Frigör tid

Genom att digitalisera tjänster frigörs tid som personalen istället kan lägga på ökad service och möten med människor.

Tack vare funktioner för en säker och smidig kommunikation går det lätt att ha en dialog med både kollegor och medborgare.

Kommunicera säkert

Tack vare funktioner för en säker och smidig kommunikation går det lätt att ha en dialog med både kollegor och medborgare.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn