noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Akademiska sjukhuset skapar högre vårdkvalitet med nytt digitalt verktyg

Universitetssjukhuset i Uppsala har i samarbete med Tietoevry tagit fram DiViS, som används för att visualisera koordinationen av vårdplatser och för att styra arbetet på en avdelning.

Thomas Helenelund

Sales Manager

Utmaningen

Akademiska sjukhuset i Uppsala befann sig i en situation med brist på vårdplatser, samtidigt som det var svårt att få en korrekt bild av läget. De hade problem med att prioritera resurserna rätt, vilket i sin tur riskerade att leda till ohälsa hos personalen och – i värsta fall – en minskad patientsäkerhet.

Lösningen

Det digitala verktyget DiViS ersatte den resurskrävande, manuella vårdplatskoordineringen. DiViS används även för att ge en visualisering av vårdflödet och för att styra arbetet på avdelningsnivå. Verktyget togs fram i ett samarbete mellan Akademiska sjukhuset och Tietoevry. Det utformades utifrån sjukhusets aktuella behov, men kan lätt utvecklas för att anpassas till framtida utmaningar.

DiViS hämtar data i realtid från journalsystemet och ger vårdavdelningarna optimala förutsättningar att samordna och prioritera resurser och aktiviteter. Det underlättar även personalens rapportering och kommunikation.

Om kunden

Akademiska Sjukhuset är ett av Sveriges största sjukhus. Varje år söker över 700 000 människor vård hos dem. Deras mottagningar och avdelningar finns i centrala Uppsala. På sjukhuset finns specialistkompetens som inom ett flertal områden tillhör världens främsta.

Fördelar

Övergången från whiteboard-tavla till ett digitalt verktyg gör att personalen kan arbeta med det oavsett var på avdelningen de befinner sig.

Platsoberoende

Övergången från whiteboard-tavla till ett digitalt verktyg gör att personalen kan arbeta med det oavsett var på avdelningen de befinner sig.

En tydlig visualisering av aktuell beläggning och patienternas vårdbehov ger en snabb överblick som sparar mycket tid.

Effektiviserar

En tydlig visualisering av aktuell beläggning och patienternas vårdbehov ger en snabb överblick som sparar mycket tid.

Förbättrad detaljplanering av resurser och aktiviteter, i kombination med bättre kommunikation, gör att sjukhuset kan erbjuda ännu högre kvalitet i sina vårdtjänster.

Högre vårdkvalitet

Förbättrad detaljplanering av resurser och aktiviteter, i kombination med bättre kommunikation, gör att sjukhuset kan erbjuda ännu högre kvalitet i sina vårdtjänster.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn