noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Finlands Olympiska Kommitté: Data stödjer träningen inom elitidrotten

Med realtidsdata kan tränare få en helhetsbild av idrottarnas aktuella status på daglig basis, och utifrån den skräddarsy ett passande träningsupplägg.

Joona Pylkäs

Head of Data & AI, Tietoevry Care

Utmaningen

Utveckla dataanalys för elitidrott genom att samla in data från utrustning och digitala system som tränare och idrottare använder i träningen, för att sedan sammanställa uppgifterna på en enda plattform. Stödja beslut om träningsupplägg genom att utveckla uppföljningen av test- och välbefinnandedata. 

Lösningen

Applikationen, som bygger på produkten 360° Training and Wellbeing, är en lättanvänd plattform för analys av viktiga träningsdata. Applikationen samlar in data från flera olika källor och sammanställer uppgifterna i en åskådlig och analyserbar form, som kan användas som stöd i träningen. 

Om kunden

Finlands Olympiska Kommitté är en riksomfattande organisation för motion och idrott som arbetar för att finländare ska röra på sig mer och nå framgångar inom elitidrotten. Olympiska kommittén samarbetar med 88 medlemsorganisationer och samarbetspartner. Internationella Olympiska Kommittén, de nationella olympiska kommittéerna och de internationella grenförbunden bildar tillsammans den olympiska rörelsen. 

Olympiska kommitténs enhet för elitidrott leder och samordnar verksamheten i nätverket för elitidrott i Finland. Enheten ansvarar dessutom tillsammans med grenförbunden för Finlands långsiktiga framgång inom elitidrotten. Enheten för elitidrott styr ekonomiska, kompetensbaserade och omständighetsmässiga resurser till nätverketoch arbetar för att ett samarbetsorienterat verksamhetssätt får en allt större spridning i nätverket. Enheten för elitidrott har tre program för att stödja idrottarnas, tränarnas och de övriga nätverksaktörernas vardag: Programmet för toppskedet, Idrottsakademiprogrammet och Kompetensprogrammet. Kommitténs tävlingsenhet, som är en del av enheten för elitidrott, ansvarar för att lag förbereds och skickas till 15 elittävlingar med flera grenar under OS. www.olympiakomitea.fi 

Alla data finns på ett och samma ställe. Det ger en helhetsbild av idrottarens status och välbefinnande. Möjlighet att optimera träningen för att uppnå bästa möjliga prestationsförmåga.

Ett enda system

Alla data finns på ett och samma ställe. Det ger en helhetsbild av idrottarens status och välbefinnande. Möjlighet att optimera träningen för att uppnå bästa möjliga prestationsförmåga.

Lösningen uppfyller de lagstadgade kraven gällande hantering av personuppgifter. Data kan förmedlas tryggt och smidigt mellan idrottaren och tränaren.

Datasäker distribution

Lösningen uppfyller de lagstadgade kraven gällande hantering av personuppgifter. Data kan förmedlas tryggt och smidigt mellan idrottaren och tränaren.

I vyn på gruppnivå kan användaren se hela gruppens eller lagets viktigaste information samtidigt. I vyn på individnivå kan användaren studera den individuella idrottarens uppgifter i detalj.

Lätt att jämföra data

I vyn på gruppnivå kan användaren se hela gruppens eller lagets viktigaste information samtidigt. I vyn på individnivå kan användaren studera den individuella idrottarens uppgifter i detalj.

Göra det lättare att synkronisera och jämföra data 

I en förutredning år 2018 konstaterade Finlands Olympiska Kommitté att det visserligen finns många utmärkta system i användning inom elitidrotten, men att dessa system inte har någon länk med varandra. Det visade sig även att de internationella systemen som är avsedda för elitidrott har planerats främst för lagidrotter och inte individuella grenar. 

Kommittén ville i samarbete med dess partner skapa en plattform som gör det möjligt att samla in data från olika källor men också hantera och dela data på ett säkert sätt. Ett mål var att stödja individuella elitidrotter, bland annat grenar inom vintersport som är viktiga i Finland. 

På idrottsinstitutens träningscenter, används många olika system som inte kommunicerar med varandra. När idrottare testas i dessa centra, finns uppgifterna kvar på institutet och är inte tillgängliga för bredare användning. På samma sätt, när en idrottare använder en träningsdagbok så går det inte att få dagbokens innehåll i samlad form någonstans, informationen sparas istället separat och isolerat för varje enskild idrottare.

Att utveckla en dataplattform där all information syftet till att hjälpa tränarens beslutsfattande och minska den arbetstid som tränaren tidigare har varit tvungen att lägga ned på att samla in och sammanställa källdata manuellt. På längre sikt är målet att få jämförelsedata som kan användas för planering av träningarna. Detta är till nytta för elitidrottarens egen träning, men också för utveckling av idrottsgrenarna i sig. 

 

 

Träning är ledning genom information 

Inom elitidrott används många system som genererar information om hur idrottaren mår, till exempel träningsdagböcker och mätinstrument som sensorer. När all denna information samlas på ett och samma ställe blir det möjligt att analysera och använda den systematiskt. 

På individnivå samlar plattformen data om träningsmomentens resultat och intensitet, men också information om idrottarens välbefinnande, till exempel sömnmönster. Data om idrottarens nattliga återhämtning visas direkt på morgonen, utan någon separat rapportering, vilket underlättar beslut om träningsupplägg och det ger möjlighet att anpassa dagens träning efter hur idrottaren mår i stunden. Data om återhämtningen tillsammans med rapporter om idrottarens hälsa hjälper tränaren att se idrottarens belastningsnivå, för att god tid kunna förebygga skador. På längre sikt ger grenpecifika tävlings-, tränings- och testdata idrottaren en utgångspunkt för jämförelser med dennes egen miljö. Samtidigt kan idrottaren se var hen befinner sig i jämförelse med andra idrottare. 

Starkt partnerskap och samarbete  

"Systemet sammanställer uppgifterna. När tränaren har alla idrottare i gruppvyn får hen enkelt en helhetsuppfattning om idrottarnas aktuella status och kan fatta beslut om träningen", berättar Olli Ohtonenchef för det olympiska träningscentret Vuokatti-Ruka. 

I fortsättningen är tanken att få hela idrottssamfundet att delta i utvecklingsarbetet, vilket enligt Olympiska kommitténs digitaliseringschef Juha Saapunki avser träningscenter, idrottsinstitut, grenförbund och idrottsföreningar tillsammans med alla tränare och idrottare som verkar i dem. Andra livsviktiga partners är Forskningscentralen för tävlings- och elitidrott, idrottsvetenskapliga fakulteten och fakulteten för informationsteknologi vid Jyväskylä universitet samt övriga universitet och högskolor. 

"Det är inte möjligt att bygga upp den här helheten utan IT-aktörer som Tietoevry. Utöver systemleverantören har vi naturligtvis också leverantörer av olika IoT-system som partners. I det här projektet har vi samarbetat med till exempel Polar. Det är fint att det finns världsledande kompetens inom digital mätteknik för idrott i Finland", säger Saapunki. 

"Målet för samarbetet med Tietoevry var att ta fram en lösning som förbättrar användningen av data inom elitidrotten."

Juha Saapunki

Digitaliseringschef, Finlands Olympiska Kommitté

Läs mer om våran Intelligent Wellbeing lösning.

 

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn