noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Suomen Olympiakomitea: Datanhallinta huippu-urheilun valmennuksen tukena

Yhteen paikkaan kerätty data antaa valmentajalle kokonaiskuvan urheilijoiden päivän kunnosta ja tukee valmennuspäätösten tekemistä reaaliajassa.

Joona Pylkäs

Head of Data & AI, Tietoevry Care

Haaste

Kehittää suomalaisen huippu-urheilun data-analytiikkaa yhdistämällä valmentamisessa ja valmentautumisessa käytössä olevien laitteiden ja järjestelmien tuottama tieto yhdelle alustalle. Tukea valmennuspäätösten tekemistä kehittämällä testi- ja hyvinvointitietojen seurantaa. 

Ratkaisu

360° Training and Wellbeing -pohjainen tuote on selkeä alusta tärkeiden harjoittelutietojen tarkasteluun. Sovellus kerää datan useista eri lähdejärjestelmistä ja yhdistää sen helposti katsottavaan ja analysoitavaan muotoon valmennuksen tueksi. 

Asiakkaasta

Suomen Olympiakomitea ry on valtakunnallinen liikunta- ja urheilujärjestö, joka toimii sen hyväksi, että suomalaiset liikkuisivat enemmän ja menestyisivät huippu-urheilussa. Olympiakomitea toimii yhteistyössä 88 jäsenjärjestön ja yhteistyökumppanien kanssa. Kansainvälinen Olympiakomitea, kansalliset olympiakomiteat ja kansainväliset lajiliitot muodostavat yhdessä olympialiikkeen. 

Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö johtaa ja koordinoi suomalaisen huippu-urheiluverkoston toimintaa. Lisäksi yksikkö vastaa yhdessä lajiliittojen kanssa pitkän aikavälin huippu-urheilumenestyksestä.

www.olympiakomitea.fi 

Kaikki data yhdessä paikassa antaa kokonaiskuvan urheilijan tilanteesta, mahdollistaa valmennuksen optimoinnin päivän vireystilaan sopivaksi ja pitkällä tähtäimellä parhaiden suoritusten saavuttamisen

Yksi järjestelmä

Kaikki data yhdessä paikassa antaa kokonaiskuvan urheilijan tilanteesta, mahdollistaa valmennuksen optimoinnin päivän vireystilaan sopivaksi ja pitkällä tähtäimellä parhaiden suoritusten saavuttamisen

360° Training and Wellbeing -pohjainen sovellus täyttää lakisääteiset henkilötietojen keräämistä, säilytystä ja hallinnointia koskevat vaatimukset. Datan jakaminen tiimissä on turvallista ja sujuvaa.

Tietoturvallinen jakaminen

360° Training and Wellbeing -pohjainen sovellus täyttää lakisääteiset henkilötietojen keräämistä, säilytystä ja hallinnointia koskevat vaatimukset. Datan jakaminen tiimissä on turvallista ja sujuvaa.

Ryhmätason näkymässä käyttäjä voi katsella koko ryhmänsä tai joukkueensa tärkeimpiä tietoja eri tietolähteistä yhdellä silmäyksellä. Yksilönäkymässä käyttäjä voi tarkastella yksilön tietoja tarkemmin.

Tietojen vertailu helppoa

Ryhmätason näkymässä käyttäjä voi katsella koko ryhmänsä tai joukkueensa tärkeimpiä tietoja eri tietolähteistä yhdellä silmäyksellä. Yksilönäkymässä käyttäjä voi tarkastella yksilön tietoja tarkemmin.

Datan synkronointi ja vertailu helpommaksi 

Olympiakomitea totesi vuonna 2018 tehdyssä esiselvityksessä, että suomalaisessa huippu-urheilussa on käytössä lukuisia hyviä, mutta toisistaan riippumattomia järjestelmiä. Yhdessä kumppanien kanssa he halusivat luoda paikan, joka mahdollistaa tiedon keräämisen eri lähteistä, datan hallinnan ja sen tietoturvallisen jakamisen. 

”Kun esimerkiksi urheiluopistojen valmennuskeskuksissa testataan urheilijoita, siellä on useita erilaisia järjestelmiä, jotka eivät keskustele keskenään. Tieto jää opiston haltuun, eikä se ole yleisesti käytössä. Samoin, kun urheilija täyttää sähköistä harjoituspäiväkirjaa, se ei tule kootusti mihinkään. Tieto on lokeroituna urheilijakohtaisesti”, Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki kertoo kehitystyön alkuasetelmasta. 

Yhdellä data-alustalla halutaan tukea valmentajan päätöksentekoa ja vapauttaa työaikaa, josta osa on mennyt lähdetietojen keräämiseen ja koostamiseen manuaalisesti.  

Pitkällä tähtäimellä halutaan saada vertailudataa valmentautumisen suunnitteluun, mikä hyödyttää paitsi urheilijaa ja valmentautumista myös lajikehityksen tarpeita.

Katso videolta huippuvalmentajien näkemyksiä datan hyödyistä!

Datanhallinta huippu-urheilun valmennuksen tukena

Katso video

'Tässä on valtavat mahdollisuudet viedä yksilökeskeistä ja myös yleistä urheilutietämystä eteenpäin.’

Mika Lehtimäki

Johtaja, huippu-urheiluyksikkö​

 

Valmentaminen on tiedolla johtamista   

Huippu-urheilussa käytettävien järjestelmien, kuten hyvinvointia mittaavien sensorien, mittalaitteiden ja harjoituspäiväkirjojen tuottaman tiedon kokoaminen yhteen paikkaan mahdollistaa tiedon järjestelmällisen analysoinnin ja hyödyntämisen. 

Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki puhuu pikkuhiljaa kertyvästä data-altaasta, jonka kasvu mahdollistaa myös isojen joukkojen ja keskiarvojen tarkastelun sekä taustojen luomisen eri lajien valmentautumiselle. 

Yksilötasolla alusta kokoaa yhteen paitsi harjoitusten tulokset ja tehon, myös urheilijan hyvinvointitiedot kuten uniajan. Valmennettavan palautumistiedot ovat nähtävissä heti aamulla ilman erillistä raportointia, mikä helpottaa harjoituspäätösten tekoa ja antaa mahdollisuuden räätälöidä päivän treeniä vireystilan mukaan. Palautumisdata yhdistettynä urheilijan omien terveystietojen raportointiin auttavat näkemään kuormitustason ajoissa ja ennaltaehkäisemään vammoja. Pitkällä tähtäimellä lajikohtainen kilpailu-, harjoitus-, ja testitieto luo urheilijalle vertailukohdan omaan ympäristöön ja hän pystyy asettamaan itsensä kartalle verrattuna muihin. 

”Kun tietoa kertyy laajasti, meillä on tarkempi pohja tehdä lajianalyysiä. Mitä kyseisessä lajissa vaaditaan ja millaiset ominaisuudet ovat kansainväliselle huipulle tähtäävän urheilijan eri ikävaiheissa oltava? Se ohjaa myös valmentautumista. Olemme hirveän kiinnostuneita yleisestä lajista riippumattomasta datastakin. Esimerkiksi paljon meidän murrosikäiset urheilijamme nukkuvat keskimäärin, onko se palautuminen riittävää, minkälainen ravintopohja sieltä löytyy ja niin edelleen”, Lehtimäki kertoo.

'Kysymys on valmennuksen ja valmentautumisen tiedolla johtamista. Pystytään analyyttisesti ottamaan tietoa urheilijoiden ja valmentajien käyttöön, saamaan tieto valmennusprosessiin ja reagoimaan prosessissa sen tiedon johdosta.'

Mika Lehtimäki

Johtaja, Huippu-urheiluyksikkö

Vahvoja kumppanuuksia ja yhteistyötä 

Suomen Olympiakomitealle huippu-urheilun valmennuksen tueksi räätälöity sovellus pohjautuu Tietoevryn 360° Training and Wellbeing -tuotteeseen. Sovelluksen kehitystyö alkoi pilottihankkeessa vuonna 2019–2020. Työ jatkuu testaamisella yhä useampien lajien parissa ja tietolähteiden määrän kasvattamisella. 

Pilottivaiheessa järjestelmää on kehitetty yhteistyössä yhdistetyn ja yleisurheilijoiden valmentajien kanssa. Dataa on kerätty ja yhdistelty eLogger-harjoituspäiväkirjasovelluksesta, Polarin Polar Flow -tietokannasta sekä urheilijan ja valmentajan suoraan sovellukseen syöttämistä testi- ja terveystiedoista. 

”Järjestelmä kerää tiedot yhteen. Kun valmentajan näkymässä ovat kaikki ryhmän urheilijat, hän saa helposti kokonaiskuvan valmennettavien tilanteesta ja pystyy tekemään valmennuspäätöksiä”, Olympiavalmennuskeskus Vuokatti-Rukan johtaja Olli Ohtonen kertoo. 

Jatkossa kehitystyöhön pyritään saamaan koko urheiluyhteisö, mikä Olympiakomitean digipäällikkö Juha Saapungin mukaan tarkoittaa valmennuskeskuksia, urheiluopistoja, lajiliittoja, urheiluseuroja ja näissä toimivia valmentajia ja urheilijoita. Elintärkeitä kumppaneita ovat myös huippu-urheilun tutkimuskeskus ja Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta, informaatioteknologian tiedekunta sekä muut yliopistot ja korkeakoulut. 

”Ilman IT-toimijoita, kuten Tietoevry, ei pystytä rakentamaan tätä kokonaisuutta. Kumppaneina on tietysti järjestelmätoimittajan lisäksi myös erilaisten IoT-järjestelmien toimittajat, kuten nyt on Polarin kanssa tehty yhteistyötä tässä projektissa. Se on hieno asia, että Suomesta löytyy maailman huippuosaamista urheilumetriikassa ja mittaamisessa”, Saapunki sanoo. 

'TietoEVRY-yhteistyössä on lähdetty hakemaan suomalaista ratkaisua: Miten me Suomessa pystymme huippu-urheilun datan käsittelyä edistämään?'

Juha Saapunki

Digipäällikkö, Suomen Olympiakomitea

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä