noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

EHIN 2021: Tung satsning på e-helse i Hurdalsplattformen

Alle er enige om at vi trenger bedre digitale verktøy i kommunehelsetjenesten for å møte de enorme utfordringene vi står overfor.

Unni Kvisvik / november 25, 2021

Vår nye helseminister, Ingvild Kjerkol, åpnet Norges største e-helsekonferanse, EHIN, den 9.november. Arrangementet ble gjennomført over to dager med 1.250 deltakere fysisk på Hellerudsletta utenfor Oslo. Man kunne tydelig se at det hadde vært et oppdemmet behov for å møtes fysisk igjen! I tillegg deltok rundt 1.000 deltakere digitalt, så det er stor interesse for e-helse nå.

Vi har en lang historie som partner for EHIN, og i år var vi i tillegg en «helårspartner», noe som betyr at vi har kunnet sette viktige e-helse-temaer på agendaen i løpet av hele året med podcaster og rundebordsamtaler. 

Fysisk på konferansen snakket vi med mange av våre kunder om utfordringene vi står overfor som samfunn innen helse og omsorg. Alle er enige om at vi trenger bedre digitale verktøy i den kommunale helsetjenesten, men et gjennomgående tema var: hvordan kommer vi dit? I møter og samtaler snakket vi om hvordan vi tenker en god tilnærming bør være. Det gjorde også den ferske helseministeren i sitt åpningsinnlegg; Ingvild Kjerkol understreket både viktigheten av samarbeid med leverandørene og at vi nå har på plass nasjonale tjenester som gjør at vi kan høste gevinster raskere. Hun viste til fokuset på e-helse i Hurdalsplattformen:

  • Digitale løsninger skal understøtte en helhetlig samhandling mellom helsepersonell
  • Styrke pasienter og innbyggeres mulighet til å ta aktivt del i eget behandlingsopplegg
  • Støtte opp under kommunesektorens arbeid med bedre journalløsninger
  • Videreutvikle de nasjonale e-helseløsningene og i dette arbeidet ivareta kommunesektorens behov og prioriteringer.

På disse punktene er TietoEVRY helt på linje med Hurdalsplattformen. Det er viktig at kommunene sine behov og prioriteringer styrer utviklingen innen kommunehelse, og at det er mulig å ta mindre steg mot målbildet over tid. Dette gir behov for en ny type åpenhet og en vilje til samhandling – ikke bare på tvers i helse- og omsorgsektoren, men også mellom leverandørene, eksisterende og nye, og sammen med kommuner, helseforetak og myndigheter. Vi står i tillegg overfor et vesentlig skifte med hensyn til innbyggers rolle – på mange måter slik vi har sett innen bank & finans; fra passivt mottakende til aktivt deltagende og utførende.

Dette var hovedpoengene våre i en IKT-Norge-ledet paneldebatt og i en sesjon kalt "Fra innelåst til Åpen!" der Oslo og Bodø kommune på en god måte fremhevet viktigheten av standardiserte datagrensesnitt i e-helse-løsningene i kommunehelsetjenesten for å kunne møte nye behov og muligheter over tid. Det er ikke lett å spå hvordan verden blir om 10-15 år med den rivende utviklingen vi ser innen digitalisering, AI og medisinteknologi!

Vi ser frem til å fortsette dialogen med interesserte fra kommuner, helseforetak og myndigheter som ønsker å høre mer om hvordan vi tenker økt åpenhet, gode mobile løsninger og data-drevne prosesser kan hjelpe sektoren møte den forestående store veksten i behov.

EHiN 2021 - Fra innelåst til åpen

Spill av video

Video is blocked

You need to change your cookie settings to watch this video. Click here and allow Targeting cookies.
Unni Kvisvik
Head of Welfare, Tietoevry Care

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn